Blog / Známkovať či neznámkovať?

Na Facebooku som narazil na zaujímavú debatu. Začalo to prosbou o radu: "Milí katechéti, chcem sa opýtať na Vaše skúsenosti so známkovaným náboženstvom. Tento rok známkujem po 1. krát a stretávam sa s názormi rodičov aj kolegov, že je to IBA náboženstvo, a že by žiaci nemali dostať horšiu známku ako dvojku. Pritom si myslím, že som nemala nejaké veľké nároky. Nehodnotila som či chodia do chrámu a ich vieru, ale ich prístup k predmetu. Zdá sa mi, že náboženstvo je veľmi podceňovaný predmet. Podľa niektorých ba priam zbytočný."

Päť otázok

Myslím, že odpovede pod príspevkom sú fajn, aj keď veľa závisí od uhlu pohľadu. No miesto otázky či známkovať alebo neznámkovať, poprípade či dať aj dvojku, trojku alebo štvorku..., by som položil otázky iné:

 1. Pomáha známkovanie vašim žiakom lepšie si osvojiť to, čo je obsahom hodiny?
 2. Pomáha vám známkovanie učiť kvalitnejšie?
 3. Pomáha známkovanie rodičom vašich žiakov správne posúdiť napredovanie svojich detí?
 4. Je známkovanie náboženskej výchovy / náboženstva na vašej škole zavedené?
 5. Vaši kolegovia náboženstvo známkujú?

Ak je aspoň jedna z odpovedí kladná, pre mňa by to bol dôvod, prečo známkovať. K tomu pár poznámok. Začnem od konca.

 • Školské vyučovanie náboženstva je tímová práca a tak je dôležité, aby ste boli spolu ako tím zladení (bod 5).
 • Potreba súladu sa netýka len jedného školského roku, predsa len žiaci strávia v škole tých rokov viac. Preto musíme byť opatrní tak pri zavádzaní, ako aj rušení čohokoľvek (bod 4).
 • Povolanie učiteľa je vznešené, učitelia sú predĺženými rukami rodičov v službe východy a vzdelávania. A hodnotenie má pomôcť rodičom sledovať napredovanie ich detí (bod 3).
 • Hodnotenie je jedným z prostriedkov výchovy a vzdelávania. Jedným z tých nenahraditeľných. Čo samozrejme neznamená, že to musí byť výlučne hodnotenie formou známok. Každopádne učiteľovi pomáha efektívnejšie pracovať (bod 2).
 • Napokon všetci potrebujeme hodnotenie, inak nie sme schopní posúdiť svoj rast, ba často ani zmysel nejakej činnosti (bod 1). A nie je nič ťažšie ako nezmyselná práca (Sizyfos by o tom vedel rozprávať). 

Čo známkovaním nedosiahneme

Z diskusie vyplynuli aj ďalšie zaujímavé podnety. Napríklad otázka "Čo získame známkovaním?" Všetci vnímame, že vyučovanie náboženstva mnohí chápu ako okrajovú záležitosť. No toto je problém, ktorý známkovanie ani neznámkovanie nevyrieši. 

Známkovanie je len hodnotiaci nástroj a teda hodnotenie je jediné, čo sa ním dá dosiahnuť. Môžeme ho síce občas využiť aj ako motiváciu, ale sami cítime, na tento účel sa veľmi nehodí a pri predstave, že by sme žiakov korumpovali dobrými známkami, sa cítime trápne. Zavedenie či zrušenie známkovania v očakávaní, že to automaticky prinesie lepšie vnímanie predmetu, nakoniec pravdepodobne len prehĺbi našu frustráciu.

"Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky." Nič proti Darinke, ale dobre, že radšej zostala pri speve :-). Známka nie je trest, ale ani odmena. Je to nástroj hodnotenia, nič viac a nič menej. Ak hocijaký nástroj používame na niečo iné, než na čo bol určený, následky môžu byť v celku katastrofálne. Vrátane zničenia nástroja samotného.

Oceňovať a hodnotiť

Hodnotiť, či už známkami alebo bez nich, treba naplnenie cieľov hodiny. Napríklad pri prváčikovi hodnotíme, či a do akej miery vie "popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných...". Do akej miery i uvedomuje "prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve", či ako si osvojil "návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky" a podobne.(1)

Cieľom vyučovania náboženstva nie je vytvorenie vzťahu s Bohom. A preto vytvorenie vzťahu s Bohom ani hodnotiť nemôžeme. Nie že by som to nechcel, ale toto sa žiadnym vyučovaním nedá dosiahnuť. To neznamená, že vytvoreniu vzťahu s Bohom nemôžeme alebo nemáme napomôcť. A napomáhame práve tým, že dosahujeme správne zvolené (reálne) ciele. (Pre tých, ktorí s napätím očakávajú nové kurikulum: Ciele môžu byť naformulované inak, ale na tejto veci to nič nezmení.)

Vzťah s Bohom, náboženský život, postoje... To všetko treba oceňovať, chváliť a vyzdvihovať. Ale naozaj nie známkovať :-).

Zaujímavé čítanie

-jm-

____________________
 1. Cesta lásky. Spišská Nová Ves, KPKC, 2008, s. 9.