Marián Sivoň / Kai džas, Roma?

Dostala sa mi do rúk krásna knižka. Krásna už na prvý pohľad, pestrá svojím grafickým spracovaním. Farby, obrázky, fotky, symboly... Krásna myšlienkou, pretože nie každému napadne pripraviť rómsky katechizmus. A krásna obsahom, pretože to katechizmus bezpochyby je. Nie celý, len jeho prvá časť, ktorá je venovaná krédu. Teším sa na druhú.

Letanovský farár (autor) zužitkoval obsah a štýl, ktorý má overený v katechéze a vo vyučovaní náboženskej výchovy v škole. Jednoduchým a zrozumiteľným štýlom rozoberá Krédo a nebojí sa ani témy "Povery v živote Rómov" (kapitola I.9). Každá kapitolka začína krátkym vstupom do témy, nasleduje náuka Cirkvi a časť na zapamätanie. Výklad je doplnený príkladmi zo života, úryvkami zo Svätého písma a príbehmi v rómskom jazyku a v slovenčine. V závere sú uvedené základné modlitby, opäť v slovenskej i rómskej verzii, otázky a odpovede, plus krátky rómsko-slovenský slovník.

  • SIVOŇ, M., Kaj džas, Roma? Spišská Nová Ves: DKÚ Spiš, 2020. Publikáciu si môžete objednať na dkuspis.sk.
 -jtm-