Pôst / Pôstna cesta nevesty

Pôstna aktivita pre deti
Počas pôstu si pripomenieme, že všetci kresťania spolu sme Ježišovou nevestou a kráčame na nebeskú svadobnú hostinu. Na každej svadbe je nevesta a ženích a všetci sú slávnostne oblečení. Potrebujeme krásne čisté šaty na hostinu s naším zmŕtvychvstalým Pánom. Lebo celý pôst vyústi do slávnosti zmŕtvychvstania. Každý deň pôstu si do pôstnej cesty zapíšeme ďakovanie alebo nakreslíme symbol aktivity. Aktivity (okrem prvej a poslednej) budeme striedať a vyberať podľa uváženia.

Nevesta si ich musí kúpiť alebo požičať, ale my nie, pretože sme ich dostali pri krste. Voláme ich krstná košieľka. O šaty sa však treba starať. Tak to skúsime tento pôst spolu. Cez pôst sa budeme modliť, učiť sa deliť (dobročinnosť) a postiť. Ak odrátame nedele, pôstne obdobie má 40 dní. Tie využijeme na to, aby sme dali do poriadku svadobné šaty nevesty Cirkvi.