Pôst / Spolu na ceste

Pôstna aktivita Spolu na ceste je určená pre pre všetkých, ktorí chcú pôstne obdobie prežiť ako príležitosť. Pretože vďaka pôstu, modlitbe a dobročinnosti je sa pôstne obdobie stáva príležitosťou na zmenu v živote človeka. Pomôcka je určená hlavne pre rodiny s deťmi mladšieho školského veku, no využitie pre ňu určite nájdu aj farnosti alebo učitelia náboženstva. Pomôcka sa dá využiť ako jednoduchá hra, v ktorej si rodina zasúťaží, alebo ako každodenná inšpirácia na pôstne obdobie.
  • Stiahnuť obrázok vo vysokom rozlíšení PNG / PDF.
Pre každodennú inšpiráciu môžete využiť aj denné evanjeliá, pripravené v prezentáciách s obrázkami z pomôcky Spolu na ceste. Prezentácie otvoríte kliknutím na príslušný deň v tabuľke nižšie.

Týždeň Katechéza


01. ST02. ŠT03. PI04. SO
I. 06.03.2022 05. NE06. PO07. UT08. ST09. ŠT10. PI11. SO
II. 13.03.2022 12. NE13. PO14. UT15. ST16. ŠT17. PI18. SO
III. 20.03.2022 19. NE20. PO21. UT22. ST23. ŠT24. PI25. SO
IV. 27.03.2022 26. NE27. PO28. UT29. ST30. ŠT31. PI32. SO
V. 03.04.2022 33. NE34. PO35. UT36. ST37. ŠT38. PI39. SO

Námety pre využitie pomôcky Spolu na ceste

Začíname

Každý si položí svojho panáčika alebo srdiečko na políčko Spolu na ceste a hádže kockou. Musí hodiť 1-2 - postupuje na políčko č. 1 alebo č. 2, 5 - v tom prípade postúpi na políčko PMD, alebo 6, čo znamená posun na políčko Prvej pôstnej nedele (č. 5). Kto hodí 3 alebo 4, opakuje pokus.

Hádžeme kockou

1 - 2 = postup dopredu o 1 alebo 2 políčka;  3 - 4 = návrat dozadu o jedno políčko; 5 = posun na najbližšie políčko PMD dopredu alebo dozadu; 6 = posun dopredu alebo dozadu na najbližšiu nedeľu, políčka PMD sa nepočítajú.

Hráme

Cieľom hry je samozrejme dostať sa do cieľa. Tým je políčko Veľká noc a hráč sa naň dostane iba z políčka Svätý týždeň. Takže kto sa ocitne na posledných políčkach (č. 34-39), musí sa z nich dostať najprv na políčko Svätý týždeň. Keď už tam je, musí hodiť 1, 3 alebo 6+1 a postúpi na políčko Veľká noc. 1 preto, že nedeľa je prvý deň týždňa, 3 kvôli tretiemu dňu zmŕtvychvstania a 7 preto, že nedeľa je zároveň siedmym dňom. Ale hlavne preto, aby mali deti viac možností :-) Takže pre väčších môžete pravidlá upraviť.

Zmysel hry ale nie je v hre samotnej. Jednotlivé políčka predstavujú dni pôstneho obdobia od Popolcovej stredy po sobotu piateho pôstneho týždňa. Obrázky aj myšlienky sú vybrané k dennému evanjeliu. Zmyslom je vybrať si myšlienku, na ktorú sa počas dňa sústredíme. Hra má skôr pomôcť deťom udržať pozornosť.

Ako to spojiť, aby nemal každý v rodine inú tému? Každý člen rodiny má na pôstnej ceste svojho panáčika a súťaží s ostatnými o to, kto bude prvý v cieli. Okrem toho je na ploche rodinný panáčik, ktorý postupuje každý deň o jedno políčko presne podľa toho, ako sa blíži Svätý týždeň. Keď niektorý deň vynecháte, posuniete ho o dve políčka a je to. Je to teda akýsi kalendár. A každý deň si môžete prečítať evanjelium, na ktorom sa rodinný panáčik zastavil a venovať pozornosť myšlienke a obrázku toho dňa.

Políčko PMD, teda pôst, modlitba a dobročinnosť, sa v tomto prípade nepočíta samostatne, ale je súčaťou predchádzajúceho, teda piatkového políčka. Pripomína celej rodine piatkové pokánie :-).

Neskôr, keď už prejdete kus cesty a deti budú poznať jej evanjeliové príbehy, môže každý povedať o posolstve políčka, na ktorom zastal jeho panáčik.


Obrázky: