Duchovné cvičenia / O poslaní a identite učiteľov KNB/NBV

Pozvánka

Pozývame vás na duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy.

  • Názov: O poslaní a identite učiteľov KNB/NBV
  • Cieľ: Rozvoj kompetencií pre misijný rozmer katechetickej služby
  • Cieľová skupina: Učitelia NBV/KNB Žilinskej diecézy.
  • Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
  • Termíny: 13-15.05.2022 (ukončené: 01-03.08.2021, 03-06.08.2021, 22-24.10.2021)

Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára (otvoriť formulár) do 30.04.2022, resp. do naplnenia kapacity.

Účastnícky poplatok: 56€ (nie je možné ponúkať samostatné izby). Pokyny na úhradu pošleme po prihlásení. Poplatok a cestovné hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

Duchovné cvičenia a COVID-19

Počas duchovných cvičení sa riadime aktuálnymi protipandemickými usmerneniami.

Predbežný program

13.05.2022 (piatok)

16:00 – príchod a ubytovanie
17:15 – svätá omša
18:00 – večera
20:00 – prednáška
21:00 – celonočná adorácia
14.05.2022 (sobota)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
15:30 – slávenie zmierenia
18:00 – večera
20:00 – modlitba
15.05.2022 (nedeľa)

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
08:45 – uvoľnenie izieb
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed