Biblická olympiáda / Dekanátne kolo 2021/2022

Dňa 22. a 23. marca 2022 sa uskutočnili na celom Slovensku dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda. V prvej kategórii (ZŠ) bojovalo 1035 a v druhej (SŠ) 319 súťažiacich. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž prebiehala v online priestore. V súťažný deň bol od 09:00 účastníkom sprístupnený pracovný materiál, ktorý si otvorili svojim špeciálnym kódom.

Do diecézneho kola za svoj dekanát v prvej kategórii postupujú:
 • BY - Základná škola, Ul. E. Lániho 261/7, 01401 Bytča
 • CA - Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729
 • IL - Základná škola, Medňanská 514/5 019 01 Ilava
 • MT - Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka
 • PB - Základná škola svätého Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
 • PU - Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
 • RA - Základná škola, Pionierska 95/7, Rajecké Teplice 01313
 • ZA - Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
 • TUR - Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy
 • VAR - Základná škola Dolná Tižina
 • KNK - Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680
 • KNM - Základná škola - Clementisova, Clementisova 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto
V druhej kategórii postupujú do diecézneho kola tieto školy:
 • CA - Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
 • MT - Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
 • PB - Stredná zdravotnícka škola , Školská 230, Považská Bystrica
 • ZA - Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M.Hurbana 44, Žilina
 • KNM - Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
Výsledková listina v edupage:
 • Ako si zobrazím výsledkovú listinu /klikni/.
Všetkým zúčastneným blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v diecéznom kole.