Duchovná obnova / Všetci ťa hľadajú...

Šimon Peter sa pobral za Ježišom. Keď ho našiel, povedal mu: „Všetci ťa hľadajú.“ (Mk 1,37).

V Markovom evanjeliu stretáme ľudí, ktorí Ježiša napokon našli a pochopili, že práve on je ten, koho celý čas hľadali, stotníka Longina, mladého Marka, Jána Krstiteľa, ochrnutého z Kafarnauma či malomocného z Galiley... Títo všetci boli našimi sprievodcami duchovnou obnovou pre pedagógov a zamestnancov Základnej školy svätého Augustína v Považskej Bystrici v dňoch 28.-30. septembra 2023. Učiteľov duchovnou obnovou sprevádzal Jozef Možiešik.


Prezentácie k meditáciám na stiahnutie: 1. Longinus / 2. Marek / 3. Ján Krstiteľ / 4. Očistený / 5. Otec / 6. Ochrnutý


Foto: