Inšpirácie / Prvé sväté prijímanie

Na Slovensku je zvykom sláviť prvé sväté prijímanie detí okolo slávnosti Nanebovstúpenia Pána. Obrad sa nachádza v Lekcionári na omše za účasti detí (SLK 1992, s. 337), čítania podľa okolností z nedele alebo Lekcionára V.

Pre inšpiráciu na záver prípravy či slávnosť sme vybrali niekoľko obrázkov od Patxi Velasco Fana. Autor žije v španielskej Málage, je ženatý, má tri deti, je karikaturista, psychológ a magister terapeutickej pedagogiky. Patrí do kresťanskej komunity María de Nazaret vo farnosti Santa María de la Amargura. Jeho obrázky môžete nájsť na stránkach diecézy Málaga, i na talianskom katechetickom portáli Qumran2.net.

1. Aby boli so mnou

 • Jn 17,20-26; VII. veľkonočná nedeľa, rok C (vhodné aj k iným textom)

2. Päť chlebov a dve ryby

 • Jn 6,1-15; Lekcionár V., 718.
 • Zázračné rozmnoženie chlebov je predobrazom Eucharistie. Podmienkou zázraku bol chlapec, ktorý ochotne daroval svoje chleby a ryby, i učeníci, ktorí boli pripravení slúžiť.
 • Ježišovi záleží na ľuďoch, preto sa pýta: "Kde nakúpime chleba...?" V Eucharistii sýti náš duchovný hlad.

3. Vezmite a jedzte

 • Mk 14,12-16.22-26; Lekcionár V, s. 713.
 • Eucharistia - chlieb pre hladných, smutných, chudobných...
 • Obrázok možno spojiť aj s blahoslavenstvami - Eucharistia robí chudobných, smutných, plačúcich... blahoslavenými.

4. Prvé sväté prijímanie

 • Lk 24,13-16. 28-35, Lekcionár V., s. 715.
 • Na obrázku vidíme okrem slávenia Eucharistie aj krstné symboly - je tam krstná košieľka (tú pripomínajú naše rovnošaty pri slávnosti), voda v krčahu (a tiež svätenička). Je tam holubica, symbolizuje Ducha Svätého. A na ceste vpravo vidíme kresťana, ktorý sa po skončení svätej omše ponáhľa ohlásiť radostnú zvesť.

5. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom

 • Lk 9,11-17
 • Kresťan ako chodiaca monštrancia. 

6. Toto robte na moju pamiatku

 • Mk 14,12-16.22-26; Lekcionár V, s. 713
 • Eucharistia - chlieb prijímaný a dávaný. Prijímame, aby sme mali čo dať.

7. Vinič a ratolesti

 • Jn 15,1-8, možno využiť aj s inými textami.

8. Spoznali ho pri lámaní chleba

 • Lk 24,13-16. 28-35, Lekcionár V., s. 715.
 • Lámanie chleba je iný názov pre svätú omšu. 
 • V Eucharistii spoznávame Zmŕtvychvstalého (na obrázku vidno ranu na Ježišovej ruke).
 • Stretnutie s Ježišom je zdroj radosti pre všetkých, malých i veľkých (dieťa vo vaničke má zrejme pripomínať novopokrsteného novorodenca, aspoň prítomnosť holubice to naznačuje).

9. Choďte v mene Božom

 • Mk 14,12-16.22-26; Lekcionár V, s. 713
 • Svätá omša končí poslaním ísť a konať ako Ježiš, na jeho pamiatku.

10. Včera, dnes a naveky

 • Mk 14,12-16.22-26; Lekcionár V, s. 713
 • V Eucharistii sa spája minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

11. Ukázal im ruky

 • Jn 20,19-31
 • Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Presne ako my, keď ho vidíme pri slávení Eucharistie.

12. Moje telo je pravý pokrm

 • Jn 6,51-58; Lekcionár V., s. 721.
 • "Moje telo je pravý pokrm", hovorí Ježiš. Jeho telo je aj pravý poklad, preto ho treba ukrývať na bezpečnom a dôstojnom mieste, v srdci človeka. Srdce prijímajúceho ako svätostánok.

13. Kto je z tohto chleba, bude žiť naveky

 • Jn 6,51-58; Lekcionár V., s. 721.
 • Eucharistia ako rebrík do neba.

Zdroje obrázkov:

    1. http://micomunion.blogspot.com/2014/03/ideas-para-redactar-tus-invitaciones-de.html
    2. https://www.jesuitinasmariavirgen.es/eucaristia-de-pascua/
    3. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4993
    4. https://parroquia.sanjaimemoncada.es/2017/10/04/horarios-catequesis-comunion/
    5. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9151
    6. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7470
    7. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4947
    8. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10486
    9. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10048
    10. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10050
    11. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8225
    12. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6815
    13. https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5118

Komentáre