Duchovné cvičenia / Pozri na nebo a spočítaj hviezdy


Pozývame vás na exercície pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy.
  • Názov: Pozri na nebo a spočítaj hviezdy
  • Cieľ: Rozvoj katechetických a biblických kompetencií
  • Cieľová skupina: Učitelia NBV/KNB
  • Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
  • Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo, Belušské Slatiny, 018 61 Beluša.
  • Na stiahnutie: Pozvánka
  • Termín: 03.-05.11.2023 - CBM SNM, 01.-03.03.2023, 21.-23.10.2022, 05.-07.07.2022

Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára (otvoriť formulár) do 19.02.2023, respektíve do naplnenia kapacity. Ukončené.

Účastnícky poplatok: 56€, pokyny na úhradu sú uvedené v prihláške. Poplatok a cestovné hradí účastník alebo vysielajúca organizácia. Pokyny na úhradu zašleme po prihlásení.

Prvý deň

16:30 – svätá omša
18:00 – večera
19:30 – prednáška
Druhý deň

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
16:00 – slávenie zmierenia
18:00 – večera
19:30 – diskusia
Tretí deň

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed

Duchovné cvičenia a COVID-19: Počas duchovných cvičení sa riadime aktuálnymi protipandemickými usmerneniami.


Prezentácie s poznámkami na stiahnutie

Úvod1. Pozri na nebo a spočítaj hviezdy2. Bolo to veľmi dobré3. Ratolesť / 4. Labyrint5. Radosť / 6. Búrka / Adorácia EliášZáver