Blog / Nevinný jednorožec

V jednej diskusii s učiteľmi náboženstva sa objavila aj otázka symboliky jednorožca. Medzi kresťanmi sa totiž šíria informácie o okultnom pozadí tohto bájneho tvora a objavujú sa výzvy pre rodičov, aby svoje deti pred jednorožcami chránili.1 Je pozoruhodné, koľko otázok i vášní vyvoláva tvor, ktorý ani nikdy neexistoval.
Svätý lov, 1480-1500. guenther-rarebooks.com

Pravdepodobne neexistoval. Ale možno existuje dodnes. Pod výrazom jednorožec sa totiž skrýva všeličo. Dnes si u nás pod týmto slovom predstavíme krásneho koňa, väčšinou bieleho, s dlhým, špirálovito stočeným rohom uprostred čela. Tak si ho pamätám napríklad z erbu mojej rodnej dediny.2 Pravda komerčná podoba gýčovitých plastových hračiek môže byť iná, v kurze sú aj poníci si rohom a dúhovou hrivou, občas dokonca aj s krídlami. Úplne inak vyzerá jednorožec, známy napríklad z čínskej mytológie. Tam išlo o bájne zviera, ktoré stavbou tela pripomína  jeleňa so srsťou žiariacou dúhovými farbami, somárskym chvostom, konskými kopytami a rohom uprostred čela.3 V Iránskej tradícii je jednorožec vyjadrením moci, ktorá ničí vládu zla. Rovný roh uprostred čela je vyjadrením mužnosti a sily, a pretože vyrastá z čela, je zároveň symbolom sublimácie sexuálnych síl.4 Aspoň tak ho interpretujeme dnes v našej presexualizovanej spoločnosti. Starovekí Iránci by možno zostali pri moci, ktorá ničí vládu zla…

Ešte komplikovanejšie je to s jednorožcom v Biblii, môžete sa o ňom dočítať hneď na ôsmych miestach (Nm 23,22. 24,8.; Dt 33,17; Iz 34,7; Jób 39,9-12; Žalm 22,21. 29,6 a 92,10). Celkom slušný výskyt na tvora, ktorý ani neexistuje. Musíte si však nalistovať anglický preklad, Bibliu kráľa Jakuba (Authorized King James Version). V slovenčine sa v tých istých textoch dočítate len o zubrích rohoch, rohoch jednorožca, býkoch a podobne. Pravdou je, že sú to skôr naše pokusy o preklad slova hebrejského slova רְאֵם (Re’em), bytosti, známej medzi starovekými Židmi, ktorú ale dnes nevieme celkom zaradiť. Odborníci sa nezhodujú o aké zviera ide, môže to byť antilopa Oryx, Nosorožec indický, popísaný človekom, ktorý ho nikdy nevidel (čo nie je nič zvláštne), vyhubený Tur divý,5 býk, ktorému chovateľ zámerne zdeformoval rohy… Alebo mýtická bytosť, ktorú si niekto vymyslel…

V neskorej antike sa jednorožec spolu s inými skutočnými i mytologickými zvieratami dostal do rôznych bestiárov. Bestiáre (z latinského bestiarium, od slova bestia – dravec, dravé zviera) boli akési staroveké encyklopédie, ktoré zhromaždili zmienky o zvieratách zo spisov klasických autorov. Autori bestiárov pokladali aj zvieratá ako jednorožec za skutočné a my im to, vzhľadom na vtedajšiu úroveň poznania, nemáme za zlé.

Najznámejší bestiár pochádza z Alexandrie, z druhého storočia, bol napísaný po grécky a je známy pod menom Physiologus. A práve z neho čerpali kresťania, ktorým sa toto zviera zapáčilo a videli v ňom obraz Krista či panenstva.

Autor Physiologu hovorí o jednorožcovi, že je to veľmi vzácne a plaché zviera. Nie je ľahké uloviť ho. No pretože jednorožec je sám vnútorne krásny a čistý, priťahuje ho vnútorná krása a čistota. Preto lovcom pri hone na jednorožca pomáha panna. Jednorožec je priťahovaný jej čistotou a hľadá u nej útechu, až napokon zaspí v jej lone, čo lovci patrične využívajú.6 Napadlo vám pri týchto riadkoch, že je tam nejaký sexuálny podtext? Zdá sa, že starovekí i stredovekí kresťania to vnímali inak a v love jednorožca videli alegóriu Kristovho vtelenia.

Podobne je to aj s rohom jednorožca. Dnes sa dozvedáme, že je to falický symbol a že bol považovaný za afrodiziakum. Nuž možno pre niekoho áno, najmä ak sa veci ujali šikovní obchodníci. Ale z bestiára sa dozvedáme o inom dôvode jeho popularity. Spomína sa tam legenda o hadovi, ktorý otrávil vodu a ostatné zvieratá z nej nepili skôr, než sa jej dotkol rohom jednorožec.7 Aj to sa kresťanom veľmi páčilo. A tak sa z rohu, ktorý má moc očistiť vodu a odstrániť z nej jed, stal symbol Krista, ktorý očisťuje svet od jedu hriechu.8 Mimochodom táto alegória dopomohla jednorožcovi, aby sa buď celý, alebo aspoň jeho roh, zaskvel v plnej sláve biskupských berlách z jedenásteho a dvanásteho storočia.9

O rozšírenie symboliky sa zaslúžili aj také autority ako Origenes, ktorý prirovnáva roh jednorožca ku Kristovej svetovláde.10 Aj vďaka cirkevným otcom nájdeme jednorožcov v kostoloch, na oltároch, na sakrálnych maľbách a podobne. Pravda v umení skôr v podobe bájneho koňa s dlhým, špirálovito stočeným rohom uprostred čela. 

Jednorožec sa objavuje v scéne Zvestovania. Archanjel Gabriel  zobrazovaný ako lovec, sprevádzaný tromi psami menom Viera, Nádej a Láska. Alebo štyrmi s menami Pravda, Spravodlivost, Pokoj a Milosrdenstvo, ako na obraze hore. Mária je uprostred záhrady a pri nej jednorožec, ktorý si nežne si opiera hlavu o jej hruď alebo je schúlený v jej lone. Jednorožec tu symbolizuje Kristovo vtelenie.

Inokedy je priviazaný ku granátovníku uprostred maličkej oplotenej záhrady, čo má zase naznačovať „uväznenie“ Krista v ľudskom tele.

Jednorožec v zajatí1495-1505. www.metmuseum.org

Jednorožec patrí aj k atribútom svätej Justíny z Padovy (207-304). Táto staroveká panna a mučenica býva vyobrazená v dievčenskom odeve, s korunkou na hlave a s palmou mučeníctva v ruke. A pri nohách jej leží jednorožec ako symbol jej mravnej čistoty a sily.11

Moretto da Brescia, Svätá Justína s jednorožcom, 1530. en.wikipedia.org

A nájdeme ho aj inde. Niekedy okolo roku 1990 prijala, ako istú paródiu teizmu, za svoj symbol neviditeľného ružového jednorožca skupina ateistov12 a založili Cirkev Neviditeľného ružového jednorožca.13 Na jednom kopci v Čechách mu dokonca postavili pomník. No a dúhový jednorožec sa pomaly presadzuje aj ako jeden zo symbolov LGBT skupín.14 

Zdá sa, že v posledných dvoch zmienených príkladoch sa kresťanská symbolika už stráca. To je škoda. No jednorožec nám kresťanom nepatrí, aj my sme ho len prijali a urobili z neho symbol podobne, ako to dnes robia aj ďalší. No to nie je to dôvod ďalšiu vlnu obrazoborectva. Symbolov sa hneď netreba báť. Treba ich najskôr pochopiť a potom k nim zaujať postoj.

My kresťania si uvedomujeme, že niektoré predmety nesú v sebe väčší potenciál, než je len ich praktická alebo symbolická hodnota. Veď sami spoliehame na účinky sviatostných i nesviatostných znakov. A je správne odmietnuť okultné znaky a symboly. Ale zďaleka nie všetko, čo ako okultné prezentujeme, okultným aj je.15 V tomto je jednorožec úplne nevinne.

J. Možiešik

_______________________

 1. ŠUTKOVÁ, A., Ako chrániť deti pred vplyvom zlého? In: https://www.slovoplus.sk/rozhovor-ako-chranit-deti-pred-vplyvom-zleho
 2. Štiavnik. In: https://de.wikipedia.org/wiki/Štiavnik
 3. Jednorožec. Encyklopaedia Beliana. In: https://beliana.sav.sk/heslo/jednorozec
 4. STUDENÝ, Jaroslav. Křesťanské symboly. Olomouc: 1992, s. 103.
 5. Reʾem. Britanica. In: https://www.britannica.com/topic/reem
 6. STUDENÝ, Jaroslav. Křesťanské symboly, s. 104.
 7. Symboly krávy a jednorožce. In: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/symboly-kravy-a-jednorozce
 8. Zagrożone symbole – jednorożec. In: https://svetomir.home.blog/2020/06/01/zagrozone-symbole-jednorozec/
 9. STUDENÝ, Jaroslav. Křesťanské symboly, s. 104.
 10. STUDENÝ, Jaroslav. Křesťanské symboly, s. 103.
 11. Saint Justina. In: https://en.wikipedia.org/wiki/Justina_of_Padua
 12. The Invisible Pink Unicorn. In: https://h2g2.com/edited_entry/A18592815
 13. Náboženstvá a cirkvi na zasmiatie. In: http://www.zosity-humanistov.sk/2009/10/nabozenstva-a-cirkvi-nazasmiatie/
 14. Unicorns. A mythological creature of extraordinary resilience. In: https://www.historytoday.com/archive/foundations/unicorns
 15. Osloboď ma, Pane Ježišu! In: https://sanctumvitae.wordpress.com/2020/07/11/oslobod-ma-pane-jezisu/