Workshop / Program Vyvolený

Prvú septembrovú sobotu sme venovali workshopu o príprave na prijatie sviatosti birmovania. Našim hosťom bol o. Branislav Kožuch z občianskeho združenia V.I.A.C., ktorý prišiel predstaviť program Vyvolený. Workshopu sa zúčastnili pätnásti kňazi z našej diecézy.
 

Pozývame na workshop o príprave mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Stretnutie je určené pre kňazov a predstavíme na ňom inovatívny program prípravy birmovancov Vyvolený. Našim hosťom bude o. Braňo Kožuch z občianskeho združenia V.I.A.C.

Program Vyvolený predstavuje prepracovaný projekt prípravy mladých ľudí na prijatie sviatosti birmovania. Ako prostriedok novej evanjelizácie ponúka farnostiam súbor pomôcok a materiálov, ktoré im umožňujú lepšie sa zamerať na cieľ: vytvoriť príležitosť, aby si mladí ľudia zamilovali Krista a jeho Cirkev. V dôkladne spracovaných a zároveň dynamicky podaných videách vystupuje viacero inšpiratívnych moderátorov, ktorí pracujú s mládežou na diecéznej, univerzitnej i farskej úrovni.

Workshop pre kňazov

  • 03.09.2022 (sobota), 09:15-11:30
  • Diecézny katechetický úrad Žilina, miesto upresníme podľa počtu prihlásených
  • Prihlasovanie do 26.08.2022
  • Náklady: dobrovoľný príspevok
  • Viac informácií o projekte: www.sviatostbirmovania.sksvetkrestanstva.postoj.sk

Pomôcky

Z pomôcok sú pre farnosti k dispozícii samostatné knihy pre birmovancov, animátorov, rodičov a birmovaných rodičov, či cyklus 24 tém, spracovaných formou dynamických videí, samozrejme so slovenským dabingom (ukážka kapitoly). Nechýbajú ani materiály na duchovnú obnovu, spytovanie svedomia, texty pre kajúcu pobožnosť a podobne.