Prvopiatkové katechézy / II. Ježiš a päť "P"

Charakteristika:
 Druhá katechéza z cyklu prvopiatkových katechéz (informácie o projekte nájdete v tomto článku). V katechéze pracujeme so srdcom ako symbolom lásky. Deti sa s ním stretnú v úvodnom rozprávaní (srdce, vyrezané do kôry stromu). V ďalších katechézach symboliku rozvinieme.
Katechézu uvedieme rozprávaním o chlapcovi Jurkovi (Úvod) a o rôznych spôsoboch, akými môže človek dať druhému najavo, že ho má rád a váži si ho. Nasleduje evanjeliové rozprávanie Mt 11,25-30. Naň nadväzuje katechéza, v ktorej uvažujeme nad spôsobmi, akými Ježiš dáva v stati najavo, že má niekoho rád. Nadviažeme pripomenutím svätej Margity (Čo na to Margitka?) a prvého z prisľúbení, ktoré jej Pán zjavil a zakončíme modlitbou litánií k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri katechéze môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky.
 • Kľúčové slová: ctiteľ, litánie, srdce, vyznanie, prisľúbenie
 • Pomôcky: Prezentácia (PDF, PPTX), pracovný list je súčasťou metodiky (PDF), fixa, kartónové srdce, pracovný list. Srdce o šírke minimálne 40 cm, na pevnom podklade, budeme ho používať aj pri ďalších katechézach a postupne budú pribúdať ďalšie prvky (kríž, plameň, tŕňová koruna, rana…). Tak budeme vytvárať obraz Srdca Ježišovho a vysvetľovať symbolický význam jednotlivých prvkov. Nákres prvkov nájdete v prílohe na konci metodiky. Do srdca napíšte J+T. 
II. Ježiš a päť "P" od používateľa DKU DCZA

Úvod

(SN_02) Na prechádzke v lese si Jurko všimol, že na niektorých stromoch sú vyryté srdiečka a v nich písmená, napríklad J+T=VL.
(SN_03) A v tej chvíli dostal nápad. Mamina bude mať o pár dní narodeniny a on stále nemal pre ňu žiaden darček. Už si predstavoval veľké srdce na čerešni, čo majú uprostred záhrady. Do stredu by mohol vyrezať J+T, pretože mamina sa volá Tatiana. Alebo radšej J+M ako Jurko plus mamina?
 • Namiesto snímku č. 3 môžete použiť pripravené kartónové srdce. Z príbehu deti zrejme pochopia, že nápis J+T znamená Jurko + Tatiana. Netreba to nijako komentovať, s nápisom budeme neskôr pracovať.
Jurko nemal nožík, lebo malým deťom predsa len nožík do ruky nepatrí. Ale vybral sa za ockom, aby sa s ním poradil. Našťastie. Ocko mu vysvetlil, že rezať do kôry stromu nie je dobrý nápad. Strom sa tým poškodí, mohol by aj vyschnúť a na budúci rok by bolo po čerešniach. Jurko miluje čerešne.
Jurko bol trochu sklamaný. Ale ocko ho pochválil, že chce mamine pripraviť darček a sľúbil mu pomoc. „Vieš,“ povedal, „je aj veľa iných spôsobov, ako môžeš niekomu povedať, že ho máš rád, a nemusia kvôli tomu trpieť stromy.“ 
„Ale ako?“ pýtal sa Jurko. „Všimni si, ako to robil Ježiš“ povedal ocko a porozprával mu príbeh.

Evanjelium

 • Mt 11,25-30, Votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 763, č. 1.
(SN_04) V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. 
(SN_05) Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.  Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Katechéza

 • Po prečítaní evanjelia položte deťom otázku „Aké má Ježiš srdce?“, odpoveď treba nájsť v práve prečítanej stati. Potom zapíšte do srdca „Tiché a pokorné“
Ježiš povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“ Jeho srdce je teda tiché a pokorné (SN_06). 
 • Pokračujeme doplňovačkou.
Akým spôsobom tu Ježiš dáva najavo, že má niekoho rád? V rozprávaní môžeme objaviť päť pé. Pomôže nám doplňovačka.
 • Deti doplnia chýbajúce slová v citátoch. Správne doplnené slovo odkryje jedno z hesiel (pozvanie, posila, pomoc…), ktoré predstavujú spôsoby, akým v rozprávaní Ježiš dáva najavo, že má rád všetkých ľudí. Pri prvom a treťom „Pé“ treba doplniť slovo, pri druhom vyberú deti jednu z možností. Pri predposlednom treba správne usporiadať písmenká. V poslednom doplnia dve slová, nápovedou je obrázok, je na ňom Nebeský Otec a Ježiš, Pán neba i zeme.
 1. Pozvanie. SN_07) Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci…“ Ak chceš niekomu ukázať, že ti na ňom záleží, môžeš ho pozvať napríklad na návštevu alebo výlet.
 2. Posila. (SN_08) Ježiš tiež sľubuje, že každého urobí ho silnejším: „Ja vás posilním.“ Pomáhaj druhým aj tak, že im dáš to, čo potrebujú.
 3. Pomoc. (SN_09) A ponúka nám pomoc. Povzbudzuje: „Vezmite na seba moje jarmo.“ Jarmo je tu postroj, do ktorého za zapriahnu dvaja ľudia a spolu orú. Ježiš tu vlastne hovorí: „Poď, urobíme to spolu.“ Aj ľudia okolo teba sa potešia, keď im ponúkneš pomoc.
 4. Poučenie. (SN_10) Ježiš nám dáva najavo že nás má rád aj tým, že nás chce učiť. „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,“ hovorí. A veru je toho veľa, čo sa môžeme od neho naučiť, pretože Ježiš pozná tajomstvá Nebeského Otca. „A nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ On vie, čo naše duše potrebujú.
 5. Pochvala. (SN_11) A ešte je tu jeden prejav lásky. Na začiatku rozprávania totiž Ježiš chváli Nebeského Otca. Hovorí: Chválim, „zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme…“ Keď niekoho pochváliš, hneď sa cíti lepšie. (SN_12)

Čo na to Margitka?

 • V prvej katechéze (I. Volám sa Margitka) sme predstavili svätú Margitu Máriu Alacoque. Margita (vlastne Margitka :-) sa objaví aj v ostatných katechézach. Vždy hovorí v prvej osobe. Predstaví niektoré z prisľúbení a prepojí ich s biblickým textom. Pre oživenie môžete túto časť zahrať ako scénku, samozrejme nie počas svätej omše.
(SN_13) Je to pravda, Ježiš nás veľmi ľúbi. Aj mňa pozval, aby som mu darovala svoj život. Keď som bola chorá, aj som mu to sľúbila. Ale potom, keď mi pomohol a uzdravil ma, som na svoj sľub rýchlo zabudla. Nakoniec som ale počúvla jeho hlas a vstúpila som do kláštora. Poviem vám, nebolo to vždy ľahké. Ale Ježiš mi dával silu, aby som to zvládla. Veľa ma naučil, napríklad chváliť Pána za všetko.
A prezradil mi aj tajomstvo. Každému chce dať dar, ktorý mu pomôže byť svätým tam, kde žije. Preto sľúbil, že ctitelia najsvätejšieho Srdca Ježišovho dostanú všetky milosti, potrebné pre svoj životný stav. Maminy dostanú dary, ktoré potrebujú, aby boli tými najlepšími mamami svete. Ockovia dostanú iné dary, tie, ktoré potrebujú oni, aby sa stali svätými. Kňazi dostanú milosti pre svoj spôsob života a učiteľky alebo murári zase pre ten svoj. 

Ale kto je to ctiteľ?

(SN_14) Ctiteľ je človek, ktorý si niekoho ctí, obdivuje ho, dáva mu najavo, že ho má rád. Napríklad tatino dáva najavo mamine, že si ju ctí (je jej ctiteľ) tým, že jej prinesie kvet. Keď sme v divadle a predstavenie sa nám páčilo, dáme to najavo potleskom. Myslím, že aj ten chlapec, ktorý na strom vyryl srdce, bol ctiteľom nejakého dievčaťa, ktorého meno začínalo na S. A chcel jej dať takto najavo, že ju obdivuje. Často dávame úctu najavo tým, že vyberáme pekné slová.

Litánie k najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

(SN_15) Ako by sme si mohli uctiť Ježiša, aby sme boli dnes jeho ctiteľmi? Napríklad modlitbou litánií. To sú vlastne také pekné slová, ktoré hovoríme o Ježišovi o jeho srdci. Sme vďační, že jeho srdce je ako dom Boží a ako brána do neba, že je plné dobroty a láskavosti.
 • Môžete sa pomodliť Litánie k Nasjvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Text je aj v prezentácii (SN_15-17).
(SN_18) Jedného dňa sa Ježiš zjavil Margite a ukázal jej svoje srdce. Asi preto, aby vedela, že ju má rád. Obdivujeme Ježiša, pretože má srdce trpezlivé a veľmi milosrdné a to dokonca aj vtedy, keď ho zraňujú urážky ľudí. Aj my by sme určite boli radi taký ako on. A preto prosíme:
Ježišu, tichý a pokorný srdcom. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Srdce Ježišovo

 • Ak ste sa nemodlili litánie, túto aktivitu vynechajte.
V litániách sme hovorili o Ježišovom srdci aj ďalšie krásne veci, pamätáte si niektoré z nich? Zapíšeme ich do nášho srdca. (SN_19)

J+T

(SN_19) Ozaj, prezreli ste si poriadne Ježišovo srdce na našom obrázku? Čo vlastne znamená ten tajomný nápis J+T?
 • Diskutujte s deťmi o význame toho nápisu, spýtajte sa, či už niečo také niekde videli. Snáď im napadne (podľa príbehu z úvodu), že to znamená mená Jurko a Tatiana. Prekvapte ich alternatívou „Ježiš + Ty“ (SN_20).

Záver

V mnohých domoch a hádam v každom našom kostole môžete nájsť obraz alebo sochu Pána Ježiša, na ktorých ukazuje na svoje srdce. Tak nám dáva najavo, že nás má veľmi rád. Nevyrezal srdce do kôry nejakého stromu, no ukázal ho svätej Margite a požiadal ju, aby o tom povedala všetkým ľuďom.
Preto sa na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a vždy v prvý piatok v mesiaci sa stretávame pri svätej omši, aby sme Ježišovi poďakovali za to, že nás má rád a aby sme si ho uctili svätým prijímaním a pobožnosťou.

Pracovný list

Obrázky

https://www.canca.com
https://easydrawingguides.com/how-to-draw-a-sacred-heart/