Stretnutie / Školskí dekani

Vo štvrtok 29. septembra sa o 09:30 v priestoroch Katechetického úradu uskutoční pracovné stretnutie s našimi školskými dekanmi. Budeme spoločne uvažovať o ich službe, i o podpore, ktorú im môže ponúknuť Katechetický úrad.

Súčasťou stretnutia bude príprava rekolekcií v dekanátoch po obsahovej i organizačnej stránke, predstavenie nového Direktória pre katechézu, či nominácie dekanátnych koordinátorov.

Viac o poslaní školských dekanov si môžete prečítať v tomto článku.