Termíny / Dekanátne rekolekcie učiteľov náboženstva 2022/2023

Súčasťou formačného programu pre učiteľov náboženstva v našej diecéze sú aj stretnutia v dekanátoch. Dekanátne rekolekcie zabezpečuje školský dekan, kňaz poverený touto službou vo svojom dekanáte. Takéto stretnutie spravidla pozostáva z duchovnej časti (duchovné slovo, meditácia a podobne), metodickej ukážky, organizačných pokynov a riešenia aktuálnych otázok (Štatút školského dekana Žilinskej diecézy,  III/B2). 

V školskom roku 2022/2023 plánujeme v každom dekanáte štyri stretnutia. Zvláštnu pozornosť budeme pri nich venovať novému Direktóriu pre katechézu. Predstavenie dokumentu je rozvrhnuté do štyroch tém:

 1. Katechéza a digitálna kultúra.
  • Charakteristika: Digitalizácia v spojení s globalizáciou dnes nadobúda charakter digitálneho kontinentu, tomuto pojmu, ako i výrazom digitálni domorodci a analógoví prisťahovalci sa budeme venovať v ďalšej časti. V intenciách Direktória pre katechézu predstavíme digitálny kontinent ako výzvu pre evanjelizáciu a katechézu.
 2. Aby bolo vyučovanie náboženstva plodné.
  • Charakteristika: V prednáške sa sústredíme na identitu vyučovania náboženstva a odlíšenie od katechézy vo farnosti. Zdôrazníme potrebu systematickej práce, charakterizujeme právo na integrálnu výchovu a priblížime niektoré požiadavky na učiteľa náboženstva ako ich predstavuje Direktórium.
 3. Aby katechéza priniesla očakávanú úrodu.
  • Charakteristika: Tému uvedieme podobenstvom o rozsievačovi a uvažovaním o zámeroch rozsievača a o dobrej pôde, ktorú stotožníme s prijímateľom katechézy. Pokračujeme uvažovaním o adresátoch, cieli a úlohách katechézy.
 4. Ikona Ježiša Majstra.
  • Charakteristika: V prednáške predstavíme pohľad autorov Direktória na zodpovednosť celého kresťanského spoločenstva za službu slova a predstavíme základné črty identity katechétu.
 Dekanát  Miesto a čas  Dátum  Dátum  Dátum  Dátum
 Bytča RKC Farnosť Bytča, 18:00  08.11.2022  06.12.2022  07.02.2023  18.04.2023
 Čadca Stredná odborná škola pedagogická M. Goretti, 16:00  29.11.2022  21.02.2023  18.04.2023  06.06.2023
 Ilava  Katolícky dom, Dubnica nad Váhom, 15:30  07.12.2022      
 Krásno nad Kysucou            
 Kysucké nové Mesto  Kysucké Nové Mesto, CVC, 15:00 23.11.2022  22.02.2023    
 Martin Martin - Sever 
Centrum Božej Tváre, 16:30
 25.10.2022 
 13.12.2022  14.03.2022  16.05.2022
 Považská Bystrica  RKC Farnosť Považská Bystrica, Pastoračné centrum, 15:30   06.09.2022   29.11.2022   14.03.2023   27.06.2023 
 Púchov Púchov 
RKC Farnosť, 15:30 
 12.10.2022 
 15.11.2022 15.02.2023  17.05.2023
 Rajec Rajec, Pastoračné centrum  16.11.2022  19.01.2023  16.03.2023  25.05.2023
 Turzovka RKC Farnosť Podvysoká, 16:00  24.11.2022      
 Varín Stráža, Hotel Diana, 15:30.    23.01.2023  27.03.2023  12.06.2023
 Žilina Žilina, Farské centrum N3, 15:00  26.10.2022
 27.10.2022
 14.12.2022
 15.12.2022
 15.02.2023
 16.02.2023
 26.04.2023
 27.04.2023