Katechéza / Misijná nedeľa 2022

Katechéza

Misijná nedeľa 2022 od používateľa DKU DCZA

Príbeh

„Ocko, kde je kraj Zeme“ , spýtal sa Miško raz po svätej omši.
„To je ťažká vec,“ zamyslel sa ocko. „Prečo ťa to zaujíma?“
„No, keď Ježiš odchádzal do neba, prikázal nám, aby sme boli jeho svedkami až po samotný kraj zeme. A ja vôbec netuším, kde to je, pretože Zem je predsa guľatá.“
„Správne, si hlavička“, pochválil ho ocko. „Ale apoštoli to vtedy, pred 2000 rokmi, nevedeli. Ježiš chcel tým povedať, že máme byť jeho svedkami vždy a všade.“
Kým hovoril, opatrne zložil z poličky glóbus a poriadne ho roztočil.
„Hmhm, všade? To znamená aj tu?“ dotkol sa Miško prstom glóbusu a razom ho zastavil. Jeho ukazovák pristál v juhovýchodnej Ázii, na polostrove Zadná India, v krajine menom Kambodža.
  • Rekvizita. Tu môžete využiť ako rekvizitu glóbus. Deti môžu na ňom nájsť Kambodžu.
Ocko zapol tablet a spolu h ľadali informácie o Kambodži. Zistili, že krajina je trikrát väčšia a má trikrát viac obyvateľov ako Slovensko. Dozvedeli sa, že obyvatelia Kambodže sa majú mnohokrát horšie ako my, pretože tam len pred pár rokmi skončila strašná vojna a míny ešte i dnes ubližujú obyvateľom. Aj deťom. Dočítali sa tiež, že v Kambod žije síce veľmi málo kresťanov, ale že tí, čo tam sú, žijú vieru skutočne príkladne. A na stránke Misijných diel si pozreli príbeh mladého Chena, ktorému tamojší kresťania veľmi pomohli.
„Ocko, ako môžeme byť Ježišovými svedkami v Kambodži? Veď ja neviem rozprávať po kambodžsky,“ zarazil sa Miško.
„To asi nevadí,“ zasmial sa ocko, „tu píšu, že úradným jazykom v Kambodži je khmérčina. Ale na to si sa asi nepýtal…“

Ako by ť svedkom?

Miško polo žil dobrú otázku: Ako môžeme byť Ježišovými svedkami (misionármi) napríklad v Kambodži, a to bez toho, aby sme odišli zo Slovenska?
Poďme sa pozrieť, čo na to Ježiš. Keď odchádzal do neba, odkázal nám: „Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami… až po samý kraj zeme.“ (Sk 1,8)
Ježiš chce, aby sme boli misionármi, svedkami.
  • Tajnička. Výklad môžete sprevádzať dopĺňaním slov do tajničky. Výsledkom je slovo svedok.
1. Spolu. Ale ako? Spolu. Ježiš hovorí budete, nie budeš. Chce, aby sme boli svedkami a misionármi spolu, každý takým spôsobom, ako to dokáže. Kto ovláda khmérsky jazyk, môže odletieť do Kambodže, aby tam pracoval ako misionár. My ostatní mu môžeme prispieť, každý troškou, aby si mal za čo kúpiť letenku. Misionár bude žiť medzi Khmérmi v Kambodži, bude ich krstiť, sobášiť, spovedať, učiť v ich školách alebo zakladať pre nich nemocnice… A my, ktorí sme zostali doma? My môžeme s ním spolupracovať tak, že ho budeme podporovať modlitbou. Môžeme sa napríklad zapojiť do Misijného zrnka.
  • Misijné zrnko je názov modlitbovej siete detí na Slovensku. Prostredníctvom zrnka prebúdzame v nich cit pre misijné poslanie. Misijné zrnká (malé skupinky detí) sa svojou modlitbou zapoja do pomoci svetovým misiám a stanú sa členmi Misijného diela detí, ktoré pôsobí v 120 krajinách sveta a ktoré spája myšlienka „Deti pomáhajú deťom“. Takéto skupinky (zrnká) môžu vzniknúť v každej farnosti a komunite. Viac informácií nájdete na stránke www.misijnediela.sk.
2. Všetci. Miško správne pochopil, že tie slová sa netýkajú len apoštolov, ale že sú určené pre všetkých kresťanov všetkých čias. Aj pre nás.

3. Evanjelium. Viete, čo robí taký misionár? Ohlasuje evanjelium. Väčšinou svojimi skutkami, preto stavia nemocnice, školy, dielne… a učí domorodcov veci, ktoré im uľahčujú život. Tak ohlasuje evanjelium svojím životom. Niektorí z nich sú potom zvedaví a pýtajú sa: „Prečo je tento človek na nás taký dobrý? A prečo nám pomáhajú ľudia z nejakého Slovenska? Veď my sme ani nevedeli, že Slovensko existuje.“ A vtedy im misionár vysvetlí, že to robíme preto, lebo nás to tak učil Ježiš v evanjeliu. Že to tak robia kresťania. Niektorým z nich sa takýto dobrý príklad zapáči a povedia si: „Aj ja chcem byť dobrý ako tento misionár.“ Alebo „Aj ja chcem pomáhať tak, ako to robia slovenskí kresťania.“

4. Duch Svätý. To všetko samozrejme vôbec nie je také jednoduché, ako som práve povedal. Niekedy domorodci misionárovi neveria. Ba stáva sa, že misionárov aj prenasledujú alebo im ubližujú. Prípadne misionár dlho nevie, ako sa tým ľuďom priblížiť, ako im hovoriť o Ježišovi tak, aby mu porozumeli. Našťastie Ježiš dáva každému misionárovi silu. Veď to sľúbil: „Zostúpi na vás Svätý Duch a dostanete silu.“ Duch Svätý posilňuje misionára.

5. Otvoriť sa. A čo my? Duch Svätý má určite aj pre teba plán, ako byť misionárom – svedkom, hoci ešte nie si dospelý a nemôžeš odcestovať do ďalekej krajiny. Otvor sa Duchu Svätému a pýtaj sa ho, ako môžeš byť misionárom aj ty.

6. Kde. A kde môžeme byť svedkami, kde je ten náš kraj zeme? Kraj zeme je vždy tam, kde sa práve nachádza š. U vás doma, v škole, medzi kamarátmi. Doma nemusíš hovoriť jazykom kambodžských Khmérov. Stačí, ak budeš hovoriť jazykom vďačnosti. Tak sa staneš svedkom a tvoji mladší súrodenci sa od teba naučia vždy poďakovať, napríklad za jedlo. Presne tak, ako to robí š ty a ako nás to naučil Ježiš. V škole hovor jazykom pozornosti. Čo to znamená? Pozorne počúvaj, čo hovorí pani učiteľka a snaž sa naučiť čo najviac. Ale buď pozorný aj na to, čo potrebujú druhí. Vďaka tomu pomôžeš spolužiakovi s ťažkým príkladom alebo potešíš kamarátku, ktorá je práve veľmi smutná. To bude tvoje svedectvo.

Modlitba

Ježiš, ty si s ľúbil, že na učeníkov zostúpi Duch Svätý, dostanú silu a budú tvojimi svedkami a ž po samý kraj zeme. My, tvoji učeníci, prosíme: Pošli nám toho istého Ducha Svätého a urob aj nás misionármi tam, kde práve sme. Amen.