Stretnutie / Rodina je nenahraditeľná

Rodina je nenahraditeľná. To nie je len konštatovanie, ale aj názov stretnutia náhradných rodín, ktoré sa konalo v nedeľu 9. októbra v Žiline - Hájiku. Stretnutie sme otvorili spoločným slávením svätej omše. Po nej deti čakali tvorivé dielne a pre dospelých bola pripravená diskusia s hosťom a modlitba. Stretnutie sme pripravili spoločne s O.Z. Návrat a Farnosťou Žilina - Hájik. Viac informácií o stretnutí nájdete na stránke www.nenahraditelni.sk.