Stretnutie / Začínajúci učitelia náboženstva, 05.10.2022

Na slávnosti Veni Sancte sme medzi nami privítali 14 pedagógov, ktorí v tomto školskom roku začínajú učiť náboženstvo. Pre niektorých je to úplne nová skúsenosť, iní sa ku školskému vyučovaniu náboženstva vracajú po dlhšom čase, viacerí aj s odstupom 15-20 rokov.

Práve pre nich bolo určené formačné stretnutie v stredu 5. októbra v priestoroch Katechetického úradu. V prvej časti sme zamerali na formáciu spirituálnych kompetencií. Jozef Možiešik vo svojej prednáške hovoril o poslaní a identite učiteľov náboženstva. V druhom bloku sa Ľuboš Bytčánek zameral na charakteristiku kompetencií, kľúčových pre školské vyučovanie náboženstva.

V rámci formačného programu pre začínajúcich učiteľov náboženstva poskytujeme pedagógom metodickú a didaktickú podporu, hospitácie na hodinách, či priestor pre individuálne doprevádzanie. Nasledujúce stretnutie nás čaká na konci novembra.
Sedel medzi učiteľmi… od používateľa DKU DCZA