Advent 2022 / Izaiášov plán

Biblická katechéza na 1. adventnú nedeľu, rok A, cyklus ADVENT 2022

Advent 2022

Tohtoročným adventom nás budú sprevádzať štyria skúsení sprievodcovia. Na cestu vykročíme s prorokmi Izaiášom a Jánom Krstiteľom a do cieľa prídeme spolu s rodičmi Máriou a Jozefom. Chcete sa s vašimi deťmi pridať? 
 • Stiahnite si a vytlačte plagát Advent 2022 (formát A3 alebo A4). Deti na ňom nájdu štyri nedeľné obrázky, tajničku a odkazy na evanjeliá jednotlivých adventných dní.
 • Čítajte s deťmi (najlepšie každý deň) evanjelium.
 • Každú nedeľu nájdete na tejto stránke katechézu, v ktorej nás niektorý zo sprievodcov viac priblíži ku tajomstvu Narodenia Pána a obrázok, ktorý si deti vystrihnú a prilepia na plagát. Súčasťou katechézy je aj kvíz, po zodpovedaní otázok získajú deti chýbajúce slová do tajničky.

I. adventná nedeľa

Evanjelium

 • Mt 24,37-44, SN_02-03.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“

Katechéza

Ako bolo za dní Noema

„Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka“, hovorí dnes Ježiš. Ako to bolo za Noemových dní?
 • Doplňovačka. Dopĺňame chýbajúce slovesá. Ako nápoveda poslúžia obrázky, SN_04-05.
Ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, a nič nezbadali, až prišla potopa.
Presne tak. Ľudia si žili, akoby im nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Nemysleli na budúcnosť. Len Noe s hŕstkou príbuzných staval archu. A keď prišla potopa, bol pripravený.

Podobne to bolo aj vtedy, keď prišli prvé Vianoce. Ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, a nič nezbadali, až prišli Jozef s Máriou a hľadali miesto, kde by sa mohol narodiť Boží Syna. Ale svet nebol pripravený. Len hŕstka verných, Mária, Jozef, Alžbeta, Zachariáš, pastieri, mudrci… mu pripravili miesto.
 • Deti si prezrú obrázok (SN_06) a pomenujú, čo všetko je na ňom nepripravené na príchod Božieho Syna (neporiadok, pavučiny, rozhádzaný nábytok a veci, obitá omietka, dvere, vyvrátené z pántov…
ADV-01NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Tak bude pri príchode Syna človeka

A ako to bude na konci sveta, keď Ježiš príde vo svojej sláve ako Kráľ neba a zeme? V niečom podobne ako za čias Noema. Ľudia budú jesť a piť, ženiť a vydávať, lebo to všetko sú skvelé veci. Niektorí budú pracovať na poli a iní pripravovať jedlo. Aj to je v poriadku, tak to má byť. Ježiš nechce, aby sme nepracovali. No chce, aby sme svet pripravili na jeho príchod.

Ako bude svet vyzerať pri príchode Syna človeka? No dúfam, že bude pripravený a ľudia sa budú tešiť, že Pán je už tu.

Ako sa pripraviť?

Tohtoročný advent máme dvoch sprievodcov, ktorí majú jasný plán. S prvým sa stretáme už dnes. Volá sa Izaiáš a ako máme podľa neho pripraviť svet, sa dnes číta v kostole pri prvom čítaní.
Izaiášove plány by sme mohli vyjadriť jedinou značkou. Poznáte ju? Viete, čo znamená?
 • V prezentácii (SN_07) je symbol recyklácie a okolo zopár obrázkov vecí, ktoré možno recyklovať. Zo starých zošitov možno recyklovaním vyrobiť papierové obrúsky, z novín obal na vajíčka, z plastových vrchnákov lavičku a z pet fliaš flísovú bundu…
Ale Izaiáš nehovorí o recyklovaní papiera alebo plastov. On má svoj sen, o ktorom hovoril v prvom čítaní. Keď príde Mesiáš, národy si „zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky.“ 
 • Deti si prezrú a popíšu Izaiášove plány (SN_08). Je na nich oštep, z ktorého je po recyklácii motyka, tank, ktorý sa zmenil na traktor, zamračená tvár, ktorá sa zmenila na usmiatu a päsť, ktorá sa mení na otvorenú dlaň.
Musíme sa naučiť recyklovať. Nie len plasty, plechovky a starý papier. Celý svet potrebuje premeniť. Čo by teraz dali za to na Ukrajine a v Rusku, keby sa naraz v oboch krajinách všetky tanky zmenili na traktory, všetky bojové rakety na veselé ohňostroje a neškodné prskavky a všetky zbrane na nejaké užitočné veci…
My to zmeniť nevieme. Možno až skončí vojna, postupne svoje tanky rozoberú a urobia z nich niečo lepšie.
 • SN_09
Ale niečo zmeniť dokážeme. Pozrite sa na ďalšie Izaiášove plány. Dokážeme každý deň meniť zamračené tváre na usmiate? Ako by sa to dalo urobiť? Sú dve možnosti: za prvé pokúsiť sa druhých potešiť a rozveseliť a za druhé dávať pozor na svoju vlastnú tvár. Alebo naše ruky. Každý z nás rozhoduje o tých svojich, či budú zaťaté, alebo otvorené. Či budú lakomé a násilnícke, alebo štedré a priateľské. Premena sveta začína premenou našich tvári a rúk.

A to bude aj úloha do prvého adventného týždňa: 
 1. Tvár - dávaj pozor, aby bola tvoja tvár stále pripravená rozdávať radosť a povzbudenie. Pretože advent je časom radostného očakávania Pána.
 2. Ruky - dávaj pozor na svoje ruky. Nech sú vždy ochotné prejaviť priateľstvo a pomôcť všade tam, kde treba.

Advent 2022

 • SN_10. Tu môžete predstaviť adventnú aktivitu. Na stránke https://www.dkuza.sk/2022/11/ADV-A-2022-Deti.html si môžete stiahnuť plagát na tohtoročný advent. Každú nedeľu sa v rámci katechézy zoznámime s jedným adventným sprievodcom (dnes je to Izaiáš) a deti si vlepia do plagátu jeho farebný obrázok. 
 • SN_11. Pre každý týždeň sú na plagáte vypísané súradnice evanjelií, ktoré sa budú čítať pri svätých omšiach. Chceme povzbudiť deti, aby každý deň čítali Sväté písmo. Denné evanjelium možno nájsť aj na stránke https://lc.kbs.sk. 
 • SN_12. Na plagáte je aj tabuľka s jednotlivými adventnými dňami. Za každý deň adventu doplníme jedno písmeno. Písmená získajú deti za správne vyriešenie kvízu, písmená si dopíšu do plagátu. V ďalších kvízoch sa objavia aj otázky k evanjeliám z uplynulého týždňa.

Kvíz

 • SN_13-20.
1. Aká pohroma postihla svet za Noema? POTOPA
2. Noe sa pripravil tak, že postavil… KORÁB
3. Za Noemových čias sa ľudia blížiacou sa katastrofou netrápili, jedli a pili, ženili sa a… VYDÁVALI
4. Kedy začalo pršať? Keď Noe VOŠIEL do korába.
5. Kedy príde Ježiš ako kráľ neba i zeme? Vieme? NEVIEME
6. Čo Ježiš prikázal, že máme robiť, pretože nevieme, v ktorý deň príde? BDEJTE
7. Ježiš sa v dnešnom evanjeliu predstavil ako Syn… ČLOVEKA

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5401
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5943

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6028
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6029
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6030
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6031
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6032
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6033
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6043