Rodinná katechéza / Dobrá rada od anjela

Biblická katechéza na 4. adventnú nedeľu, rok A, cyklus ADVENT 2022
 • Tohtoročným adventom nás sprevádzajú štyria skúsení sprievodcovia. Na cestu sme vykročili s prorokom Izaiáš Jánom Krstiteľom, do cieľa prídeme spolu s rodičmi Máriou a Jozefom. Stiahnite si a vytlačte plagát Advent 2022 (formát A3 alebo A4). Deti na ňom nájdu štyri nedeľné obrázky, tajničku a odkazy na evanjeliá jednotlivých adventných dní. Čítajte s deťmi (najlepšie každý deň) evanjelium. Každú nedeľu nájdete na stránke www.dkuza.sk katechézu, v ktorej nás niektorý zo sprievodcov viac priblíži ku tajomstvu Narodenia Pána a obrázok, ktorý si deti vystrihnú a prilepia na plagát. Súčasťou katechézy je aj kvíz, po zodpovedaní otázok získajú deti chýbajúce slová do tajničky.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 1,18-24, prezentácia SN_02-04.
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Katechéza

Anjeli sú Boží poslovia. Kedysi dávno, keď ľudia nemali mobily, emaily, SMSky, ba ani poriadnu poštu…, boli odkázaní na poslov. Napríklad nejaká mamina, namiesto toho aby zatelefonovala ockovi do práce aby zistila, čo si želá na večeru ;-), poslala za ním ako posla svojho syna, ktorý bol práve po ruke, pretože nebol v škole.
Prezentácia. (Kliknite na pravú stranu obrázka.)

Aj Boh má svojich poslov, voláme ich anjeli. Prichádzajú k ľuďom, aby nám povedala, čo nám Boh odkazuje.
 • SN_05. Niektoré písmenká sú poprehadzované, deti opravia anjelovo posolstvo. Správna verzia je na ďalšom snímku.
Takýto posol prišiel aj ku Márii. Priniesol jej skvelú správu a oznámil jej, akú má Boh pre ňu úlohu.   Ale niektoré písmená sa nám tu poplietli. Ako je to správne?
 • SN_06.
Anjel povedal Márii zopár skvelých správ, hotové evanjelium. Napríklad že je plná milosti a že Boh je s stále s ňou, aj vtedy, keď to práve necíti. A že chce byť aj ku nej milostivý.
No a tiež jej oznámil, na akú úlohu si ju Boh vybral. Boh chce, aby bola mamou, aby sa jej narodil syn a aby mu dali s Jozefom meno Ježiš.
Potom trpezlivo čakal na jej odpoveď, aby ju oznámil svojmu Pánovi. A Mária povedala áno.
 • SN_07.
Anjel prišiel aj ku jej manželovi Jozefovi. Jemu sa zjavil vo sne. Tiež mal pre neho skvelé správy a nejakú tú úlohu či dobrú radu.
Tie správy boli skutočne skvelé. Mária čaká dieťatko. Žiadne dieťatko nie je obyčajné, no toto je skutočne výnimočné, pretože je počaté z Ducha Svätého. Druhá dobrá správa je, že to bude syn. A že má výnimočné poslanie: oslobodiť ľudí od hriechov.
Anjel dal Jozefovi aj zopár rád či úloh. Ktoré to boli? 
 1. Neboj sa. Jozef má totiž obavy. O Máriu, o dieťatko, o to, čo si pomyslia ľudia. Možno sa bojí, či sa dokáže postarať o také výnimočné dieťatko… A anjel mu hovorí: „Neboj sa!“
 2. Druhá rada znie „prijať“. Prijmi Máriu, svoju manželku. 
 3. Tretia sa týka mena. Daj mu meno Ježiš, radí anjel. To je to isté meno, ktoré anjel pošepkal aj Márii.
 • SN_08.
Neskôr sa anjel Jozefovi zjavil, aby ho varoval pred nebezpečenstvom, pretože Herodes chcel dieťatku Ježišovi ublížiť. A tak Jozef zobral rodinku, zopár vecí na cestu a ako emigranti tajne ušli do Egypta.
 • SN_09.
Keď nebezpečenstvo pominulo, anjel prišiel zas. A povzbudil Jozefa, aby sa s rodinou vrátil domov. A Jozef zase poslúchol. „Vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny“ (Mt 2,21). Vždy poslúchol na prvé slovo každú radu, ktorú mu poslal Boh.   

Aktivita

 • Boh ku nám nehovorí len cez svojich poslov anjelov. Hovorí k nám aj cez Sväté písmo. Vytlačte si z príloh obrázok „Dobrá rada od anjela“ a kartičky s úlohami. Každý deň si vytiahnite jednu a pripnite alebo prilepte ju do bubliny ku anjelovi. Úlohy sú inšpirované liturgickými čítaniami štvrtého adventného týždňa, nájdete na nich aj príslušný citát. 

Kvíz

 • SN_10-19.
 1. Ako sa volá Jozefova manželka? Mária R
 2. Aké meno má dať Jozef dieťatku, ktoré sa narodí? Ježiš Ž
 3. Anjel oslovil Jozefa titulom Syn… Dávidov I
 4. Kto v noci tajne navštívil Jozefa? Anjel J
 5. Akú radu dal tajomný posol Jozefovi? Neboj sa prijať Máriu. E
 6. Ako sa volá prorok, ktorý nazval Mesiáša Emanuel? Už sme sa s ním stretli predchádzajúce nedele. Izaiáš Š
 • Z odpovedí na otázky 2-6 vyjde slovo „žiješ“. Deti poprehadzujú písmená tak, aby vytvorili meno Ježiš. To potom vložia do tabuľky na plagáte.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6028
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6029
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6030
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6031
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6032
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6033
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6043

Komentáre