Prvopiatkové katechézy / VI. Horlivosť

Charakteristika. Šiesta katechéza z cyklu prvopiatkových katechéz (informácie o projekte nájdete v tomto článku). V tejto katechéze sa zameriame na symbol ohňa v obraze Ježišovho Srdca a dotkneme sa siedmeho prisľúbenia (horlivosť vlažným dušiam). Ako hlavnú pomôcku využijeme olejovú lampu. Lampa symbolizuje srdce človeka, olej lásku a knôt dobré skutky.

Pri katechéze môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky. Súčasťou je aj pracovný list.

 • Kľúčové slová: horlivosť, oheň, horľavosť, láska, lampa, olej
 • Pomôcky: Prezentácia (PPTX, PDF), metodika a pracovný list (PDF), kartónové srdce s krížom a plameňom, perá, olejová lampa, lampový olej, knôt, zápalky.

Úvod

 • Začnite otázkou: „Čo všetko môže horieť?“ Sviečka, drevo, papier. Nechajte deti hľadať odpovede, potom pokračujte (SN_02):

Môže horieť srdce? Jeden chlapec raz počul v kostole zvláštnu vec. Pán kaplán sa modlil takto: „Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k tebe.“ Aj mu napadlo, či sa kňaz nepomýlil. Ale potom si všimol sochu, na ktorej Ježiš ukazuje na svoje srdce. A to srdce horí.

Môže srdce horieť? Muž obrazne povedané áno, môže horieť láskou. A Ježišovo srdce je lásky plné.  

Evanjelium

 • Jn 15,9-17, votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 767, č. 6. SN_03-04.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Katechéza

 • V tejto časti pracujeme s olejovou lampou alebo olejovou sviečkou (ak použijete sviečku, zmeňte si text). Ak použijete lampu v tvare srdca, je to plus, no nie je to nevyhnutné. Lampa by mala byť prázdna, olej si pripravte do samostatnej priesvitnej nádoby, z ktorej ho potom nalejete. Knôt by mal byť suchý. Výklad bude demonštratívny, vždy ukážte deťom predmet, o ktorom práve hovoríte. V menšej skupine môžu deti predmety vziať do ruky. Demonštratívny výklad môžete nahradiť prezentáciou (SN_05), no skutočné predmety, ktoré si môžu deti z blízka obzrieť, majú väčšie čaro.
 • Ukážte deťom prázdnu lampu. Môžete ich nechať navrhnúť, aký materiál sa hodí na výrobu lampy.
VI. Horlivosť od používateľa DKU DCZA

So srdcom je to ako s olejovou lampou. Lampa, to je vlastne nádoba. Je vyrobená z niečoho nehorľavého, zo skla, kovu, hliny…

 • Teraz im ukážte olej, ale nenalievajte ho do lampy. Môžete im rozdať semienka slnečnice, ukázať olivy a podobne.

Nádoba je naplnená olejom, ten je horľavý. Môže byť vyrobený napríklad z olív, semienok slnečníc, či z repky olejnej. Dnes ho vieme vyrobiť aj z iných látok, nie len z rastliniek. 

 • Ukážte deťom knôt aj s hrdlom, v ktorom je upevnený v lampe.

Do veľmi horľavého oleja je ponorený knôt. Je to vlastne bavlnená šnúrka, ktorá nasaje olej a ten na jej konci pomaly horí malým, príjemným plamienkom. Hrdielko cez ktoré knôt prechádza bráni, aby sa zapálil olej v nádobe.

So srdcom je to podobné. V skutočnosti je srdce naplnené krvou, ktorú pumpuje do celého tela. Ale teraz používame prirovnanie: srdce je ako lampa.

 • Naplňte lampu olejom.

Lampa je naplnená olejom, Ježišovo srdce je akoby naplnené láskou. 

 • Vložte do lampy knôt.

To, vďaka čomu lampový olej pekne horí a dáva svetlo, je knôt. To, čo robí lásku viditeľnou a užitočnou, sú dobré skutky.

 • Zapáľte knôt, položte lampu na dôstojné miesto a predneste modlitbu (SN_06):

Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k tebe. Amen.

Naplnení – zapálení - horiaci

 • V tejto časti pracujeme s prezentáciou. Deti doplňujú chýbajúce slová a zároveň sú Ježišove slová prepojené s obrazom olejovej lampy.

Pozrime sa ešte raz na naše evanjelium.

 • SN_07-08. Deti doplnia chýbajúce slová, správne odpovede sú na nasledujúcom snímku. Ježiš napĺňa naše srdcia láskou (symbol oleja). 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ Chce nás naplniť svojou láskou ako sa napĺňa lampa olejom.

 • SN_09-10. Deti doplnia slová „ovocie“ a „srdcia“. Tu zvýrazníme oheň. Ježiš si nás vybral, aby sme prinášali ovocie dobrých skutkov. Ovocím lampy je svetlo, ovocím kresťana dobro. Môžete sa porozprávať o dobrých skutkoch. Položte však dôraz radšej na prídavné meno „horlivý“, môžete pripomenúť podobnosť slov horlivý – horľavý. Ku slovu sa ešte vrátime.

Ježiš nám hovorí: „Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie.“ Chce, aby sme boli horliví v prinášaní dobrých skutkov. 

 • SN_11. Deti doplnia chýbajúce písmená. Správna odpoveď je na SN_12. 
 • Potom prejdite na SN_13. Na ňom deti opäť dopĺňajú Ježišove slová, no tentoraz miesto „milovať“ treba doplniť „zapaľovať“. Pomôže nápoveda (sviečka, zápalky).

„Chcem“, hovorí Ježiš, „aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ Ale jeho slová by sme mohli trochu zmeniť. Mohol by povedať: „Chcem, aby ste sa zapaľovali navzájom, ako som ja zapálil vás.“

Čo na to Margitka?

 • V prvej katechéze (I. Volám sa Margitka) sme predstavili svätú Margitu Máriu Alacoque. Margita (vlastne Margitka :-) sa objavuje vo všetkých katechézach. Vždy hovorí v prvej osobe. Predstaví niektoré z prisľúbení a prepojí ich s biblickým textom. Pre oživenie môžete túto časť zahrať ako scénku, samozrejme nie počas svätej omše.

(SN_14) Spomínate si, čo som vám hovorila o mojom živote? Spolusestry v kláštore sa na mňa (právom) hnevali, lebo som bola v niektorých veciach nespoľahlivá a zanedbávala som svoju prácu. Mala som sa napríklad starať o domáce zvieratká. No nebola som v tom tak horlivá, ako napríklad v modlitbe. Výsledok bol katastrofálny.

 • Deti môžu podľa obrázkov prerozprávať príbeh. Napríklad: „Margitka sa mala starať o oslíkov, no zabudla na nich, radšej sa modlila a zvieratá sa zatiaľ kŕmili v zeleninovej záhradke. Nečudo, že sa spolusestry hnevali.“

(SN_15) Veľmi ma to trápilo. Teda nie len to, že sa sestry hnevajú, ale aj to, že som taká vlažná, málo horlivá. Ale Ježiš mi prezradil tajomstvo, povedal mi o dare, ktorý chce dať všetkým ctiteľom svojho srdca, aj tým, čo majú v niečom vlažnú dušu. 

Sľubuje im horlivosť. To znamená, že im dá silu, aby boli zapálení pre každé dobro, zvlášť pre službu druhým.

Záver

 • Ak ste pri predchádzajúcich katechézach používali model srdca, teraz naň prilepte plameň. Porozprávajte sa s deťmi o tom, v čom by mohli / chceli byť horlivejší.  Keď deti menujú veci, v ktorých chcú byť horlivejší, po každej pridajte nasledujúcu modlitbu a doplňte do nej to, čo dieťa spomenulo.
 • SN_17. Deti môžu svoje rozhodnutia napísať priamo na plameň alebo na lístky, ktoré potom na plameň nalepíte.

Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce horlivosťou  pre… Amen.


Obrázky

 • https://www.canca.com 
 • https://ateliecoloriz.blogspot.com/2011/12/desenhos-para-colorir-jesus.html