Anketa / Zlatá učiteľka, zlatý učiteľ náboženstva

Z príležitosti pätnásteho výročia zriadenia Žilinskej diecézy vyhlasujeme anketu Zlatá učiteľka, zlatý učiteľ náboženstva.

ZAPOJIŤ SA DO ANKETY

Hľadáme učiteľky a učiteľov predmetov Katolícke náboženstvo a Náboženská výchova z radov laikov a rehoľníkov, ktorí pôsobia alebo pôsobili na území Žilinskej diecézy, ich práca je zároveň službou i povolaním, v škole sú tvárou svojej farnosti a Cirkvi, sú profesionáli, zruční v pedagogickom umení a zároveň skutoční svedkovia v službe slova.

Jednoducho chceme oceniť ľudí, o ktorých by žiaci aj po rokoch povedali: "Náboženstvo nás učila taká zlatá pani učiteľka, zlatý pán učiteľ."

Učiteľky a učiteľov môže navrhnúť každý, kto má osobnú skúsenosť s nominovanou zlatou pani učiteľkou alebo zlatým pánom učiteľom - žiaci, kolegovia, rodičia, farnosti…

Anketa prebieha do 31. marca 2023 a môžete sa do nej zapojiť prostredníctvom nášho formulára

  • Spýtame sa vás ako sa volá a v ktorej farnosti žije alebo pôsobí nominovaný učiteľ/učiteľka. 
  • Zaujíma nás, prečo ste sa rozhodli práve pre túto nomináciu.
  • A budeme radi, ak sa s nami podelíte o nejakú milú spomienku na človeka, ktorý si podľa vás zaslúži ocenenie Zlatá učiteľka, zlatý učiteľ náboženstva.

Vaše nominácie vyhodnotíme a vybraných učiteľov a učiteľky oceníme pri slávnosti Veni Sancte 2023.