Blog / Freska Slepý od narodenia

V kláštore svätého Dioníza na vrchu Athos sa nachádza krásna freska zo 16. storočia, ktorá zachytáva rozprávanie o uzdravení slepého od narodenia. Toto evanjeliové rozprávanie má svoje nezastupiteľné miesto v mystagógii novopokrstených a nájdeme ho stvárnené na mnohých ikonách. V našej liturgii ho čítame v liturgickom cykle A na Štvrtú pôstnu nedeľu, ktorá sa spája s druhým skrutíniom katechumenov.

Na rozdiel od ikon na našej freske sú zachytené hneď tri momenty rozprávania o uzdravení slepého od narodenia:

  1. Otázka učeníkov. "Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?" (Jn 9,2)
  2. Ježišov uzdravujúci dotyk. "Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe." (Jn 9,6-7)
  3. Slepý pri rybníku Siloe. "On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci." (Jn 9,7)
Freska Uzdravenie slepého od používateľa DKU DCZA

Učeníci kladú otázku pôvodu choroby a poznajú len jedno vysvetlenie: hriech. Ich otázka je logická: je jeho slepota dôsledkom hriechu rodičov alebo dôsledkom jeho vlastného hriechu. Ak je to vina rodičov, je to nefér. A ako by to mohla byť jeho vina, keď sa narodil slepý? Ježiš rozširuje ich obzor, otvára im oči, aby videli aj inú možnosť: "Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky." (Jn 9,4) Učeníci sú svedkami, ako sa na slepom zjavujú Božie skutky.
Ale sú tu aj iní učeníci. Jeden bez slova nazerá Ježišovi cez plece a uvažuje, čo sa to práve deje: "Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči." Druhý nastavuje uši, aby lepšie počul: "Choď, umy sa v rybníku Siloe."

Ježiš potiera blatom miesto, kde mužovi chýbajú oči. V duchovnej slepote človeka existuje rozdiel medzi tými, ktorí nevidia, lebo nemajú k tomu schopnosť (nerozoznávajú dobro, lebo sú pod kliatbou dedičného hriechu) a tými, ktorí nevidia, lebo nechcú vidieť (pokrstení, ktorí prepadli hriechu). Práve sme svedkami, ako ten človek získava schopnosť, Boh ho robí schopným vidieť, akoby mu tvoril oči. 

Autor nám tu tak trochu podsúva zaujímavú myšlienku. Akoby príčinou slepoty muža bolo, že jeho oči sa nevyvinuli. Narodil sa slepý, pretože mu chýbajú oči. Ježiš mu ich dotvorí z hliny, čo nám pripomína stvorenie prvých ľudí z prachu zeme.

Aby vynikla lepšie krstná symbolika, Siloe nevyzerá na freske ako rybník, ale ako krstiteľnica. V krste sa ťa Pán dotkol, dal ti schopnosť a očistil ťa. Ak aj napriek tomu nevidíš dobro, ktoré máš konať, ak sa ti mieša so zlo, ak zlo vnímaš ako dobré…, tvoje v krste stvorené oči sú poškvrnené v dôsledku hriechu a potrebuješ byť očistený vo sviatosti pokánia a zmierenia.

Palica. Samaritánka si pri studni zabudla džbán, slepec svoju palicu. Už od Ježiša k Siloe kráča s vierou, že ju nebude viac potrebovať. Je čas zahodiť všetky barličky.

Hviezdy, noc a deň. Hoci to kontext príbehu nenaznačuje a motív sa neobjavuje ani na ikonách, na freske je noc (hviezdna obloha). Presnejšie, v duchu štvrtého verša je noc všade, kde sa nekonajú skutky toho, ktorý poslal Ježiša. ("Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať.") Tam, kde sa  konajú Božie skutky, kde sa zjavujú, je svetlo, ktoré akoby vychádza z dvoch zdrojov, z Ježiša a krstiteľnice. 

Názov. A nakoniec ešte nápis v hornej časti. Je v gréčtine znamená "Kristus lieči slepého."

Spit, smear, wash. In: www.russianicons.wordpress.com
Na čítanie:
  • Spit, smear, wash. In: www.russianicons.wordpress.com
  • Sunday Of The Blind Man. In: www.goarch.org
  • MOLONEY, F.J., Sacra Pagina, Evangelium podle Jana, Karmelitnánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2009, s. 310-320.
-jtm-


Ďalšie interpretácie ikon a obrazov / Prezentácia na stiahnutie (PDF