Pôst23 / Pôstne katechézy

V spolupráci s farnosťami Rosina a Žilina-Hájik pripravujeme katechézy na tému Spolu kráčať Pôstnym obdobím. V liturgii a evanjeliách pôstnych nedieľ budeme hľadať odpoveď na otázku, čo je to pôst. Stretnutia sa budú konať v Kostole svätej Kataríny v Rosine (pondelok 17:15) a v Kostole Božieho milosrdenstva v Žiline – Hájiku (utorok 18:00) a sprevádzať nimi bude Jozef Možiešik. 

 Pôstne obdobie znamená: PO 17:15 (Rosina) UT 18:00 (Hájik) Prezentácia
 1. Kráčať proti prúdu27.02. 21.02. Proti prúdu
 2. Kráčať k Bohu s bratmi a sestrami 06.03. 28.02. S bratmi a sestrami
 3. Kráčať k Prameňu 13.03. 07.03. K Prameňu
 4. Kráčať temnotou k Svetlu 20.03. 14.03. K Svetlu
 5. Kráčať k Životu 27.03. 21.03. K Životu