Prvopiatkové katechézy / VII. Buď vôľa tvoja

Charakteristika:
V úvode katechézy z cyklu hrnieme jednotlivé prvky symbolu najsvätejšieho Srdca Ježišovho, s ktorými sme doteraz pracovali. Po prečítaní evanjelia (Jn 15,1-8) nasleduje vlastná katechéza. Zameriame sa na správne pochopenie Ježišovho prísľubu „Proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ Najskôr ho dáme do kontrastu s rozprávkou (Ježiš nie je zlatá rybka), potom vysvetlíme jeho zmysel (Čo na to Margitka) a prepojíme s s tretím a piatym prísľubom Božského Srdca (potecha vo všetkých protivenstvách; požehnanie na všetky podujatia). Zakončíme modlitbou. Katechéza je súčasťou projektu prvopiatkových katechéz.

Pri katechéze môžete využiť obrazovú prezentáciu, náhľad niektorých snímkov a čísla (formát: SN_02) sú uvedené na príslušných miestach v texte metodiky.

Kľúčové slová: Srdce Ježišovo, splnené prosby
Pomôcky: Prezentácia (PPTX, PDF), metodika a pracovný list (PDF).

Úvod

  • SN_02. Na predchádzajúcich stretnutiach sme postupne doplňovali jednotlivé prvky symbolu Ježišovho srdca a vysvetľovali jeho význam. Krátko si ich pripomenieme.
  • SN_03.
Ježiš ľúbi každého človeka, to nám pripomína symbol srdca
Jeho srdce je korunované tŕňovou korunou, tá pripomína naše hriechy, s ktorým treba rázne skoncovať.
Ježišovo srdce je plné milostí – neviditeľných darov, ktoré nám chce dať. Je prameňom milosrdenstva, to nám pripomína malá rana na srdci.
Kríž pripomína, že Ježiš sa za nás obetoval.
A oheň symbolizuje, že Ježišovi horí srdce pre každého človeka, že mu na každom človeku záleží.
VII. Buď vôľa tvoja od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

  • Jn 15,1-8, votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom, Lekcionár V, s. 767, č. 5. Prezentácia: SN_04-05.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Katechéza

Ježišovo srdce horí láskou ku nám. Počuli sme o tom aj v dnešnom evanjeliu. Hovorí: „Ostaňte vo mne a ja vo vás.“ A dodáva: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“

Ježiš nie je zlatá rybka

  • SN_06.
Žeby nám Ježiš splnil všetky želania? To znie ako z rozprávky O zlatej rybke

Starček a jeho starenka žili na samom brehu šíreho mora. Mali len vetchú zemľanku starú a žili v nej už tridsaťtri rokov. Starček tam chytal do sietí ryby, starenka priadzu spriadala.
Až jedného dňa starček zlatú rybku chytil. No bolo mu jej ľúto, tak ju zase do vody pustil. Nič za to nechcel, no jeho žena mala stále väčšie a väčšie požiadavky. Najprv chcela len nové koryto, potom chalupu, veľké panstvo, slúžky a sluhov, až si zmyslela, že chce byť veľkou cárovnou. Zlatá rybka presne splnila každé želanie. Ale rybárka nebola nikdy spokojná a jej muž bol stále nešťastnejší a nešťastnejší. Až nakoniec, po tom najdrzejšom želaní (rybárka chcela, aby jej zlatá rybka slúžila), sa všetko vrátilo do starých koľají. A rybár s rybárkou viac nemali sluhov ani slúžky, honosný dom, ba ani to nové koryto.

Tak to dopadne, keď človek dostane vždy presne všetko, čo chce! Obyčajne sa to obráti na katastrofu.
Ježiš to robí inak: nedáva nám vždy to, čo chceme. Dáva nám to, je pre nás lepšie.

Čo na to Margitka?

  • SN_07. Okrem prisľúbení (posledný odsek) je celá táto časť fikciou, v životopise svätej Margity by ste ju nenašli :-) 
Keď som bola malá, počula som raz v kostole Ježišove slová: „Proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ Tak som sa hneď začala modliť za toto, prosila som Ježiša o tamto. Ale nič sa nestalo. Pamätám si, že ma to vtedy trochu rozladilo.
  • SN_08.
Neskôr som sa naučila, že musím Ježiša počúvať pozornejšie a dávať pozor, aby jeho slová zostali v mojom srdci. Pretože v skutočnosti Ježiš povedal toho viac: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“
  • SN_09.
Keď som vyrástla a v kláštore som sa s ním mohla stretávať, povedal mi o tom, ako veľmi nám túži dávať to, čo je pre nás dobré. Vedel, že nie vždy tomu rozumieme, že niekedy sme ako tá rybárova žena a veľmi túžime po veciach, ktoré, keby nám ich dal, by nás nakoniec urobili nespokojnými a smutnými.
Premýšľala som, aké slovo si mám nosiť vo svojom srdci, aby som ho mohla prosiť o čokoľvek. A potom si spomenula hneď na tri slová: „Buď vôľa tvoja.“ Odvtedy nemám obavy prosiť Ježiša o čokoľvek, po čom túžim a myslím si, že je to dobré. Ale vždy dodám: „Buď vôľa tvoja.“ Chcem, aby on rozhodol, čo je pre mňa najlepšie.
  • SN_10.
Lebo Ježiš chce pre nás iba to najlepšie. Raz mi prezradil tajomstvo: Ctiteľov svojho srdca bude požehnávať vo všetkom dobrom, čo robia. A keď budú zápasiť s nejakými protivenstvami, on ich poteší.

Modlitba

  • SN_11. Úryvok z modlitby zasvätenia rodín Božskému Srdcu (Modlitebník, s. 123). Zasvätenia rodín sa dotkneme v nasledujúcej téme.
Božské Srdce Ježišovo, zaujmi prvé miesto medzi nami vždy, keď sa  spolu zídeme; žehnaj naše duchovné i časné podujatia, rozožeň naše starosti, posväť naše radosti, zmierni naše trápenia.

R.: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, daj, aby sme ťa vždy viac a viac milovali.

Pracovný list

Doplň chýbajúce slová prísľubov, ktoré dal Ježiš svätej Margite.

Obrázky

https://www.canca.com
https://easydrawingguides.com/how-to-draw-a-sacred-heart/
https://ateliecoloriz.blogspot.com/2011/12/desenhos-para-colorir-jesus.html