Blog / Ikona Umývanie nôh

VN - Zelený štvrtok

„Chápete, čo som vám urobil?", pýta sa Ježiš učeníkov. Myslím, že nechápu.
Vidno to na ich tvárach i gestách (ikona):
  • Peter nechápe, ale chce mať podiel s Kristom, preto ukazuje na svoje čelo: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ 
  • Niektorí sa trochu bezradne obzerajú, čakajú, čo urobia tí druhí, iní vášnivo diskutujú, alebo si v hlbokom zamyslení a dôvere rozväzujú šnúrky na sandáloch. 
Celý život, znova a znova sa budú vracať k tejto skúsenosti viery, znova a znova sa bude v nich Duch Svätý prehlbovať pochopenie toho, čo im Ježiš urobil.

Ježiš umyl nohy svojim apoštolom a cez nich umyl nohy svojej Cirkvi. Umyl nohy všetkým. Aj Petrovi, aj Judášovi, hoci vedel, kto ho zradí a preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ A potom dodal: Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“  
  • „Chápete, čo som vám urobil?"  Dal som vám príklad umývania nôh všetkým. Dal nám príklad, aby ste aj vy robili podobne.
  • „Chápete, čo som vám urobil?"  Milujem vás a to do krajnosti, do konca, do všetkých dôsledkov. Dal nám príklad, aby ste aj vy robili podobne.
  • „Chápete, čo som vám urobil?" Stal som sa chlebom, aby som bol s vami. Chlebom, ktorý sa míňa (daruje). Dal nám príklad, aby ste aj vy robili podobne.

Na čítanie

  • An Icon for Holy Thursday. In: https://iconreader.wordpress.com/2012/04/11/an-icon-for-holy-thursday/

Komentáre