Workshop / Canva & katechéza


Pre pracovníkov v katechéze pripravujeme kreatívny workshop s online nástrojom Canva. Vyskúšame si vytváranie prezentácií, plagátov a koláží, ktoré zvládne každý, nič nestoja, a vyzerajú dobre. 
  • Cieľ: Účastníci sa oboznámia s grafickým nástrojom Canva, vytvoria si vlastné konto, naučia sa ovládať vybrané nástroje a využívať potenciál voľne dostupných šablón.
  • Cieľová skupina: Katechéti a učitelia náboženstva, kňazi, animátori...
  • Termín a pozvánka:
  • Prihlasovanie: Prostredníctvom formulára (prihlásiť sa), uzávierka prihlášok 06.10.2023.
Na workshope sa naučíme, ako sa zaregistrovať v Canve, zoznámime sa s pracovným prostredím, vyskúšame si nástroje, ktoré program ponúka, zoznámime sa s možnosťami úpravy existujúcich dizajnov a vytvoríme vlastnú prezentáciu, plagát alebo koláž.

Budete potrebovať vlastný notebook a kvôli registrácii v Canve aj prístup do emailovej schránky. 
Workshop potrvá dve hodiny a na záver poskytneme účastníkom prezentáciu s poznámkami.
Upozorňujeme, že sa nejedná o certifikovaný kurz. Máme nádej, že to bude skôr priateľské stretnutie, pri ktorom sa s vami podelíme o praktické skúsenosti s týmto nástrojom v nádeji, že aj tým prispejeme k rozvoju katechetickej služby.
Workshop je bezplatný, ak sa však rozhodnete pre drobný príspevok na naše náklady, budeme vám vďační.