Biblická olympiáda 2022/2023 / Celoštátne kolo

Poznáme víťazov 21. ročníka Biblickej olympiády. K najlepším patria aj študenti a žiaci zo Žilinskej diecézy. Blahoželáme.

Foto: https://www.facebook.com/kpkcsk/

V dňoch 23. a 24. mája sa uskutočnil 21. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády. Spoluorganizátor Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy vybral za miesto konania vybral pútnicky Šaštín. V sprievode svojich učiteľov sa Biblickej olympiády zúčastnilo 60 žiakov a študentov z všetkých diecéz, ktorí súťažili v kategóriách I. (základné školy) a II. (stredné školy). V napínavom i zábavnom vedomostnom súboji napokon zvíťazili súťažné družstvá z týchto škôl a diecéz:

I. kategória (ZŠ)

  1. Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach (Košická arcidiecéza)
  2. Základná škola A. Kmeťa v Leviciach (Banskobystrická diecéza)
  3. Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku (Spišská diecéza)
Tím z našej diecézy (Alžbeta Jedináková, Martina Jedináková a Valéria Podhorská z Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera v Žiline) vybojoval štvrté miesto.

II. kategória (SŠ)

Ešte väčší úspech zaznamenali naši zástupcovia v druhej kategórii. Blahoželáme:

  1. Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (Žilinská diecéza) - Paulína Slovíková, Júlia Bieliková a Dominika Ždánska
  2. Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza)
  3. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre (Nitrianska diecéza)

Tohtoročné súťažné úlohy zahŕňali testové otázky, orientáciu v geografických reáliách, zamýšľanie sa nad posolstvom vybraných biblických úryvkov, prácu s obrazmi s biblickou tematikou a taktiež porovnávanie umeleckého spracovania biblického príbehu so Svätým písmom. Súčasťou úloh už tradične bola aj dramatizácia vybranej biblickej udalosti, či v prípade stredoškolákov jej aktualizácia na súčasnú dobu –  krátka scénka, ktorú jednotlivé družstvá nahrali vopred a poslali porote ako videozáznam. Porotu viedol biblista doc. Branislav Kľuska a jej ďalšími členmi boli biblisti Miroslav Hosťovecký, Dagmar Kráľová a Jozef Jančovič, Henrieta Milkovičová metodička DKÚ Košice a Roman Vitko riaditeľ KPKC, n. o.