Duchovné cvičenia / Darované ticho


Pozývame vás na exercície pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy.
  • Názov: Darované ticho
  • Cieľ: Rozvoj katechetických a biblických kompetencií
  • Cieľová skupina: Učitelia KNB/NAV
  • Prednášajúci: ThLic. Jozef Možiešik, PhD.
  • Miesto konania: Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo, Belušské Slatiny, 018 61 Beluša.
  • Na stiahnutiePozvánka
  • Termín: 24.-26.07.2024 / ukončené: 29.-31.10.2023, 05.-07.04.2024

Prihlasovanie: Elektronicky prostredníctvom formulára (otvoriť formulár) do 20.06.2024, respektíve do naplnenia kapacity. 

Účastnícky poplatok: 68€, príplatok za celodennú stravu so zohľadnením diéty 10€. Pokyny na úhradu zašleme po ukončení prihlasovania. Poplatok a cestovné hradí účastník alebo vysielajúca organizácia. Pokyny na úhradu zašleme po prihlásení.

Ticho je jedným z darov duchovných cvičení. V tomto dare trochu poodhalíme Božie plány s nami, stvorenými pre večnú Božiu radosť, pre jeho rodinu, pre rastúcu podobnosť s Kristom, pre službu…

Prvý deň

16:30 – svätá omša
18:00 – večera
19:00 – prednáška
20:30 – adorácia
Druhý deň

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed
13:00 – sviatosť zmierenia
16:30 – prednáška
18:00 – večera
19:00 – diskusia
Tretí deň

07:30 – ranné chvály
08:00 – raňajky
09:00 – prednáška
11:00 – svätá omša
12:00 – obed


Prezentácie z prednášok

Piesne

HELAN, P., Nečekaně darované ticho https://youtu.be/kX3AGGXev3A ■ Buď se mnou https://youtu.be/eNGCIjC_-yk ■ Dubový stůl https://youtu.be/4I--kxcE7Ms ■ Kovář https://youtu.be/fNMrNYnw0tQ