Katechéza / Krajší svet s Máriou

Katechéza, Misijná púť detí, Rajecká Lesná 13.05.2023

Postup

 • Začnite rozhovorom o tom, čo sa deťom na tomto svete páči a čo nie. Môžete pripomenúť vojnu, nepokoje, choroby…, aby ste sa dopracovali k tomu, že svet sa nutne potrebuje stať krajším miestom. Potom deťom prezraďte, že máte k dispozícii päť tajomstiev, ako robiť svet krajším pre všetkých. Ďalej postupujte podľa návodu pri jednotlivých tajomstvách, štruktúra je vždy rovnaká: jeden animátor uvedie tajomstvo, druhý potom slávnostne zo zvitku prečíta úryvok evanjelia (trochu dramatizácie nemôže uškodiť:-), nasledujú aktivity (v metodike označené ako TIP), potom postúpte ku ďalšiemu tajomstvu. 
 • Sledujte čas a prispôsobujte aktivity situácii. Ak čas súri, nemusíte s každou skupinou prebrať všetky tajomstvá rovnako podrobne, s jednou sa viac zamerajte prvé, s ďalšou na druhé, atď. 

Pomôcky

 1. Kruhy tajomstiev. Vytlačte si z prílohy všetky kruhy na papier formátu A4 alebo A3, nalepte každý samostatne na tvrdý podklad (napríklad na kartón) a vystrihnite.
 2. Bubliny. Vytlačte a vystrihnite bubliny s odpoveďami. Deti ich potom nalepia na príslušné miesto, miesto lepidla môžete použiť lepiacu gumu, obrázky a bubliny budete tak môcť použiť viackrát. 
 3. Názvy tajomstiev. Na obdĺžniky papiera napíšte písmená názvov tajomstiev (poslušnosť, služba, dar, stretnutie, s Ježišom), každé písmeno na samostatný papier. Potom ich na okraji prilepte na kruhy tak, aby ich bolo možné otáčať. Každé druhé písmeno otočením skryte. 
 4. Evanjelium. Vytlačte každú evanjeliovú stať na samostatný hárok A4, zrolujte ju do zvitku. 
 5. Zvitok s ružencom. Vytlačte pre každé dieťa alebo pre každú skupinku.

Použité obrázky

 • Patxi Velasco Fano, Misteri gaudiosi. In: https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9719, úpravy DKÚ ZA.

Prvé tajomstvo: Poslušnosť

Archanjel Gabriel sa vybral do mesta Nazaret s náročným poslaním. Od toho čo Mária odpovie, záviselo tak veľa. Ale dopadlo to výborne a Gabriel sa vrátil do neba s radostnou správou: „Svet bude krajší!“ 
 • Lk 1,26-32.35.38, text je skrátený.
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho..., bude to Boží Syn.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Svet sa stal krajším, pretože Mária povedala Bohu svoje „áno“ a stala sa maminou Božieho Syna. Svet je vždy krajší, keď povieme „áno“ a poslúchneme na prvý krát, bez frflania a hundrania, bez tvárenia sa, že sme nič nepočuli. Poslúchni vždy na prvé slovo a rob svet krajším napríklad pre svojich rodičov. Ako Mária. 
 • TIP: Deti vyberú z bublín (príloha) anjelov pozdrav „Zdravas’ Mária, milosti plná, Pán s tebou“ a Máriinu odpoveď „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ a prilepia ich do obrázku prvého tajomstva Radostného ruženca. Môžu tiež doplniť meno mesta (Nazaret). Potom doplnia chýbajúce písmená slova „POSLUŠNOSŤ“. 
 • TIP: Môžete s nimi chvíľu diskutovať o tom, či by sa páčil ich rodičom svet, v ktorom deti poslúchnu ochotne vždy na prvé slovo :-).

Druhé tajomstvo: Služba

Krátko po anjelovej návšteve sa Mária rozhodla, že urobí krajším svet svojej tety Alžbety. Od anjela sa dozvedela, že teta Alžbeta tiež čaká bábätko. A tak jej chcela pomôcť s domácnosťou.
 • Lk 1,39-42.56, text je skrátený.
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Alžbetin svet sa stal krajším. Spolu so Zachariášom sa veľmi tešili, že budú mať bábätko. Ale obaja mali už veľa rokov a málo síl. A naviac Zachariáš úplne stratil reč, keď sa dozvedel, že budú mať syna, onemel. Takže Alžbeta mala veľké starosti. Našťastie prišla Mária. Rob svet druhých krajším tým, že im ochotne pomôžeš a poslúžiš. Ako Mária. 
 • TIP: Deti pomenujú mesto (Ain Karim) a bublinu s Alžbetinymi slovami „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ Potom doplnia chýbajúce písmená slova „SLUŽBA“. 
 • TIP: Upozornite deti, že slová anjela a Alžbety tvoria prvú časť modlitby „Zdravas Mária“. Jedno z detí môže prečítať anjelove slová, druhé Alžbetine, animátor doplní meno Ježiš a spolu všetci dokončia prosbou „Svätá Mária…“

Tretie tajomstvo: Dar

Pozrite sa na Jozefa, aký je šťastný. To preto, že dostal vzácny dar. V ten deň sa vďaka Márii stal jeho svet krajším. 
 • Lk 2,1.4-7
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

Ďalšie tajomstvo robenia sveta krajším má meno dar. Mária darovala Jozefovi a celému svetu ten najvzácnejší dar: Ježiša. Rob svet krajším aj svojimi darmi. Ako Mária.
 • TIP: Deti doplnia chýbajúce písmená slova „DAR“ a pomenujú mesto, v ktorom sa Ježiš narodil (Betlehem).
 • TIP: Porozprávajte sa s nimi o najväčšom dare Vianoc.

Štvrté tajomstvo: Stretnutie

Dni Simeona a Anny boli všetky sivé a obyčajné. Obaja žili sami, už dávno stratili svojich blízkych. Mali už veľa rokov a ani zdravie im veľmi neslúžilo. Aká bola ich radosť, keď jedného dňa stretli v chráme Jozefa a Máriu s dieťatkom Ježišom.
 • Lk 2,22.25-28.36.38, text je skrátený.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha. Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

Starkí sa vždy potešia, keď sa stretnú s deťmi. Všimni si niekedy, ako im pritom žiaria oči. V takých chvíľach omládnu niekedy aj o 30 rokov. Rob svet krajším tým, že navštíviš starých a chorých ľudí. Tak ako stretnutie s Ježišom, Máriou a Jozefom urobilo krajším svet Simeona a Anny.
 • TIP: Deti pomenujú starčekov Simeona a Anna a doplnia chýbajúce písmená slova „STRETNUTIE“.
 • TIP: Diskutujte s deťmi o tom, prečo je na obrázku meč, zabodnutý v srdci (Simeonovo proroctvo o Máriiných bolestiach) a prečo drží Jozef klietku (hrdličky, ktoré priniesli na obetu).

Piate tajomstvo: S Ježišom

S Ježišom je svet krajším, bez neho razom potemnie. Presvedčili sa o tom aj Jozef s Máriou. Predstavte si, čo sa im stalo: stratili Ježiša.
 • Lk 2,41-46.51, skrátený text.
Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.  A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. 

Vrátili sa do Nazareta a priviedlo domov Ježiša. A život v Nazarete bol hneď krajším. Nájdi spôsob, ako priniesť Ježiša ku vám domov, do školy, medzi kamarátov. Urob tak svet krajším miestom. Ako Jozef s Máriou urobili krajším Nazaret.
 • TIP:  Deti doplnia chýbajúce písmená slova „S JEŽIŠOM“

Záver

 • TIP: Deti dostanú na cestu zvitok s tajomstvami Radostného ruženca (príloha). Ak je dostatok času, môžete sa s nimi porozprávať o tom, ako vám ruženec pomáha robiť svet krajším miestom. Využite pritom heslá, ktoré sme priradili k jednotlivým desiatkom (poslušnosť, služba, dar, stretnutie, s Ježišom).
-jtm-