Rozširujúce štúdium / Učiteľstvo NAV, Nitra

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2023/24 na pracovisku v Nitre rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

  • Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. 
  • Prihlasovať sa dá do konca septembra 2023.
  • Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty (https://frcth.uniba.sk/studium/rozsirujuce-studium)

Komentáre