Duchovná obnova / Birmovanci


Našim farnostiam ponúkame duchovnú obnovu pre birmovancov. Program pozostáva z dvoch katechéz a slávenia svätej omše.
  • Téma: Sviatosť pokánia a zmierenia
  • Cieľová skupina: birmovanci, vek 15-17 rokov
  • Čas: vyučovanie 120 min., svätá omša s homíliou 60 min.
  • Skupina: max. 25 birmovancov, väčšie skupiny možno rozdeliť
  • Na stiahnutie: Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Termíny: 
    • 03. jún 2023, Farnosť Vysoká nad Kysucou