Biblia očami detí a mládeže 2022/2023 / Celoštátne kolo

V máji porota Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči vyhodnotila práce, zaslané do celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Máme veľkú radosť, že medzi ocenenými sú aj diela žiakov a študentov zo Žilinskej diecézy. 

Súťaž je zameraná na originálne výtvarné zobrazenie vybranej biblickej udalosti a jej cieľom je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín. Obsahom tohto ročníka boli knihy Nehemiáš, Judita, Ester zo Starého zákona a Prvý Petrov List z Nového zákona. Vybrané knihy spájala téma Odvaha a dôvera v Boha. Žiaci súťažili v 8. kategóriách rozčlenených podľa školských ročníkov. Porota tento rok hodnotila 191 prác.

Víťazné práce z našej diecézy

1. kategória (MŠ)
  • 2. miesto - Branko Kopca, Odvaha a viera kráľovnej Ester. CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina
  • 3. miesto - Terézia Golianová, Židia v obave pred kráľovým zákonom. CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Žilina
6. kategória (SŠ)
  • 1. miesto - Simona Švíková, Mardochejov sen. SOŠ Pedagogická sv. M. Goretti, Čadca
7. kategória (SOŠ umelecké)
  • 1. miesto - Nikol Jenojanková, Esterin pôst a modlitba k Pánovi. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
  • 3. miesto - Petronela Stopková, Viera. Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
8. kategória (ŠZŠ)
  • 3. miesto - Tomáš Ježo, Dôvera v Boha. Spojená škola sv. Jozefa, Turzovka