Katechéza / Vezmi školský kríž

Katechéza na začiatok školského roku / Mt 16,21-27

 • Charakteristika: Katechéza je vhodná na začiatok školského roku, možno ju použiť aj ako inšpiráciu pre príhovor pri ďakovnej svätej omši Veni Sancte. Témou katechézy je vytrvalé znášanie ťažkostí, ktoré sú spojené so školou a vzájomná pomoc. V katechéze pracujeme s evanjeliovým textom Mt 16,21-27 (22. nedeľa v Cezročnom období, rok A).

Evanjelium

 • Mt 16,21-27, prezentácia, SN_02-03.

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“
On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“
KAT_Vezmi školský kríž-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

Ježiš sa rozhodol, že pôjde do Jeruzalema. Vie, čo ho tam čaká a je mu jasné, že to bude ťažké. Ale inak sa to nedá, treba to urobiť.

 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o tom, ako prežívajú začiatok školského roku, na čo sa tešia a z čoho majú obavy.

Na prvý školský deň či prvý týždeň sa obyčajne všetci tešíme. Ale počas školského roka to nie je vždy jednoduché. V živote to už tak býva: pekné a dobré je zvyčajne pomiešané s ťažkým a náročným. S ťažkým, ako kríž. Tak to je aj v dnešnom evanjeliu. Ježiš vysvetlil učeníkom, že má pred sebou náročnú cestu.

 • Doplňovačka (SN_04): Deti doplnia chýbajúce slová „Musí ísť do Jeruzalema, židovskí starší, veľkňazi a zákonníci mu spôsobia veľa utrpenia, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane  z mŕtvych.“ Obrázky slúžia len ako nápoveda. 

Petrovi sa to nepozdáva a tak sa pokúša Ježiša od tej cesty odhovoriť. Hovorí mu: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ Ale Ježiš trvá na tom, že to inak, bez ťažkostí a námahy, nejde.

Hovorí, čo máme urobiť my, ktorí chceme ísť za ním.

 • Doplňovačka (SN_05): Deti doplnia chýbajúce slová „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ 

Čo je tvojím krížom?

 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo všetko môže byť pre ľudí krížom, ktorý treba niesť, teda ťažkosťami, ktoré treba vydržať. V kríži na obrázku (SN_06) nájdu niekoľko inšpirácií: krížom môžu byť zlé správy, napríklad o vojne; postihnutie; choroba dieťatka; ťažká práca; smútok; horúčavy; vysoké účty… 
 • Potom môžu vymenovať kríže, ktoré čakajú na žiakov počas školského roku. V prezentácii (SN_07) sú pre istotu obrázky ako nápoveda (ranné vstávanie; učenie sa; telocvik; písomky).
 • Môžete sa porozprávať o tom, či sa chce vždy skoro ráno vstávať, učiť sa, či majú radi písomky… Smerujeme k tomu, že dobré a dôležité veci si vždy vyžadujú námahu a netreba sa vzdávať.

Pomoc

Všimnime si teraz Petra. Keď Ježiš hovoril o ťažkostiach, Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ Myslí si, že pretože je Ježiš mesiáš, mal by mať všetko ľahké. Myslí to dobre, ale odhodávarenie nie je dobrý nápad. Čo myslíte, čo by Ježišovi viac pomohlo? Čo mohol Peter radšej navrhnúť?

 • SN_08-09. Deti vyberajú zo zoznamu slová, ktoré by pomohli viac, než to, čo skúsil Peter. Na ďalšom snímku sú označené tie, ktoré preferujeme ;-)
 • SN_10.

Je to ako keby nejaký spolužiak videl, že ti moc nejde nové učivo a miesto toho, aby ti s tým pomohol, poradil by ti neprísť na druhý deň do školy.

 • SN_11. Na snímku je upravených Desať zakázaných slov Matky Elvíry, zakladateľky komunity Čenakolo, ale to deti vedieť nepotrebujú :-). 

Začíname nový školský rok a to znamená aj povinnosti, ktoré budú niekedy ťažké, alebo aspoň nie tak príjemné ako prázdninové leňošenie. Ježiš nás učí neutekať pred povinnosťami a prekonať každé „Mne sa nechce!“ a „Urobím to neskôr!“, či „Prečo práve ja?!“

Každopádne kríže sa nesú oveľa ľahšie, keď si s nimi navzájom pomáhame. Ježiš pomáha tebe. Ty pomáhaj druhým.

Modlitba na začiatku školského roka

 • SN_12.

Pane, ďakujeme za pomoc a ochranu počas prázdnin.
Prosíme ťa, neopúšťaj nás ani v školskom roku, do ktorého vstupujeme.
Otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom.
Otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým, aby sme teba počúvali a len pre teba žili.
Posilni aj našich učiteľov, aby nás s trpezlivosťou a láskou viedli cestou poznania.
Daj nám múdrosť, odvahu, aby sme učili na česť a chválu tvojho svätého mena. Amen.

Pracovný list

1. Napíš do kríža na obrázku, čo všetko je tvojím krížom, ktorý chceš niesť spolu s Ježišom.
2. Vytvor podľa príkladu vlastnú modlitbu.

Obrázky

 • https://canva.com 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4440 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4591
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5154 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5389
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7531
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8785 
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10148