Katechéza / Patrónka Slovenska

Katechéza o úcte k Sedembolestnej Panne Márii

 • Kľúčové slová: sedembolestná, patrónka, Šaštín, bolesti
 • Cieľová skupina: ZŠ 5.-9. ročník
 • Čas: 45 -60 minút
 • Cieľ: Žiak rozumie výrazu „Sedembolestná“, osvojuje si návyk vzývať Máriu v ťažkostiach, prijíma Máriu ako vzor pri znášaní ťažkostí.
 • Pomôcky: Prezentácia (snímky prezentácie sú označené napr. SN_2), pracovný list, Sväté písmo, nastrihané písmená slov „narodenie“ a „meniny“.

 • Na stiahnutie:
  • Metodika, pracovný list, prílohy (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Katechéza

 • SN_2

V mesiaci septembri slávime tri sviatky Panny Márie. Viete Aké?

Pomôcka pre vás – skúste poskladať porozhadzované písmenka, dostanete dva sviatky. Tie väčšie modré písmenká sú prvé a posledné v slove. Ak to nepôjde, mám druhú pomôcku – tieto sviatky slávi každý z nás.

KAT_Sedembolestná-Prez od používateľa B. Bzdilíková

 • Ak máme čas, môžeme deti rozdeliť do skupín a dať im vystrihnuté písmená, z ktorých slová skladajú.
 • SN_3

Výborne, našli sme slovo „narodenie“ a „meniny“ v septembri si pripomíname tieto dva sviatky – 8. septembra Narodenie Panny Márie a 12. septembra Meno Panny Márie. Keď my slávime tieto sviatky, dostávame darčeky, tak by bolo fajn, aby aj naša nebeská mama dostala od nás nejaký darček. Čo myslíte, aký? 

 • Detské nápady rôzneho druhu ukončíme tým, že by sme sa mohli s ňou porozprávať v modlitbe.

Zostáva nám ešte tretí sviatok a ten odhalíme, keď vyriešime tajničku, nachádza sa na pracovnom liste.

 • SN_4 - 12 

V septembri slávime aj sviatok Sedembolestnej Panny Márie, (15.09.) ktorá je aj patrónkou nášho národa Slovenska.

Patrónka – počuli ste už to slovo? Čo to znamená?  Preklad slova je ochranca, zástanca, obhajca.  My Slováci sme si ju vybrali za svoju ochrankyňu. Prichádzali sme k nej so svojimi bolesťami, ťažkosťami, problémami, ktorých v našej histórii bolo veľa.

 • SN_13.  Zdroj: https://bazilika.sk/bazilika/kaplnka 

Podobne ako grófka Angela Bakičová. Prečítame si jej príbeh.

Táto trojhranná kaplnka stojí na mieste prvého zázraku Sedembolestnej. Keď v roku 1564 po hádke Imrich Cobor prinútil vystúpiť z koča svoju manželku Angelu Bakičovú, tá dala sľub Bolestnej Matke, že ak na jej orodovanie Boh zázračne vyrieši ich rodinné problémy, nechá zhotoviť sochu Sedembolestnej. Imrich Cobor oľutoval svoj skutok, vrátil sa pre manželku a požiadal ju o odpustenie. Angela nechala zhotoviť drevenú sochu Sedembolestnej Panny Márie a umiestnila ju na toto miesto. Prichádzali sa sem modliť veriaci, predovšetkým v predvečer mariánskych sviatkov. Panna Mária zahŕňala na tomto mieste svojich ctiteľov nielen duchovnými milosťami, ale i telesnými uzdraveniami. Terajšia socha Sedembolestnej, ktorá sa nachádza v trojhrannej kaplnke, je kópiou milostivej sochy. 

Táto udalosť sa stala v Šaštíne a dnes na tom mieste stojí bazilika Sedembolestnej Panny Márie a je to naše pútnické miesto. 

Sedembolestná – to znamená, že mala v živote iba sedem bolestí? To už aj my sme mali viac, boleli ma zuby, brucho, spadol som z bicykla a udrel som sa, mal som strach ísť domov, lebo som dostal štvorku.... Nie, Mária tiež nemala iba sedem bolestí, ale sedmička je číslo plnosti a sedembolestná znamená, že bola plná bolesti.

 • SN_14. Deti rozdelíme do 7 skupín (dvojica, trojica), rozdáme Sväté písmo a každá skupina bude mať jeden citát, ktorý má vyhľadať.
 • SN_15. Vyzveme deti z prvých troch skupín, aby prečítali citáty zo SP, ktoré našli a hľadáme čo majú spoločné 

Čo spája tieto tri texty, Simeonova predpoveď, Útek do Egypta pred Herodesom a Hľadanie strateného Ježiša v Jeruzaleme?

Spoločný je strach matky o svoje dieťa, o Ježiša – o jeho budúcnosť pri proroctve Simeona, strach o jeho život, keď ho Herodes chcel zabiť, strach, keď sa stratil, kde je, čo sa mu stalo...

Aj ty si už určite zažil strach, bál si sa. Z čoho, alebo o koho? Kedy? 

 • Necháme rozprávať deti, potom doplníme Napr. strach z písomky, strach zo zubára, strach z posmechu...., strach o niekoho – možno o starkých, keď sú chorí, alebo rodičov, keď sa hádajú...,  

Čo s tým? Môžem zostať v strachu a sám, alebo ho môžem odovzdať cez Máriu Ježišovi, aj ona mala strach o Ježiša, o jeho život a rozumie ti. Obráť sa na ňu. Popros ju o pomoc. Nezostaň v strachu, vždy máš nádej, môžeš dúfať, lebo ona ti môže vyprosiť u svojho syna aj zázrak. 

 • SN_16. Pokračujeme ako pri snímku 15, deti z ďalších štyroch skupín prečítajú svoje citáty a opäť hľadáme čo ich spája

Mária vidí Ježiša trpieť, je pri ňom, keď nesie kríž, stojí pod krížom, vidí ho zomierať a pochováva ho. Ako každá mama, asi by si to s ním rada vymenila, ale to nemôže, no je tam s ním. 

Každá mama trpí, keď vidí svoje dieťa trpieť, aj tvoja mamina, či už keď máš horúčku, keď si chorý, alebo keď sa ti niečo nedarí, trápi ťa niečo, možno by si to s tebou rada vymenila, lenže to nejde, vymeniť si to. Možno aj ty zažívaš niečo podobné, keď vidíš trpieť svojich blízkych, ľudí, ktorých si nosíš v srdci. Nevieš im pomôcť, alebo sa to ani nedá. No čo môžeš, je zostať s nimi, byť pri nich v ich ťažkých chvíľach, možno len tak, v tichu, tak ako Mária zostala s Ježišom.  

 • SN_17

Sedembolestná nás učí, ako zvládať bolesti naše i druhých. Obráťme sa teraz spolu v modlitbe k nej a odovzdajme jej naše bolesti.

 • Následne deti vypracujú zvyšné úlohy v pracovnom liste, napíšu osobnú modlitbu, priradia k obrázku číslo Máriinej bolesti.

■ B. Bzdilíková ■ 2023