Katechéza / Sedembolestná Panna Mária

Katechéza o úcte k Panne Márii pre mladších žiakov

 • Kľúčové slová: sedembolestná, patrónka, nebeská mama, bolesti
 • Cieľová skupina: ZŠ 2.- 4. ročník
 • Čas: 45-60 minút
 • Cieľ: Žiak rozumie výrazu „Sedembolestná“ a „Patrónka“, prijíma Máriu ako svoju nebeskú mamu,  osvojuje si návyk vzývať Máriu v ťažkostiach.

 • Pomôcky:
  • metodika, pracovný list, prílohy (PDF)
  • prezentácia (PPTX, CANVA; snímky prezentácie sú označené napr. SN_2)  
  • Sväté písmo

Katechéza

 • SN_2

Pozrite sa na chlapcov na obrázku. Ako vyzerajú? Ako sa cítia? 

 • Deti hovoria – smutno, nahnevane, niečo sa im stalo, niečo ich trápi.

Ste zvedaví? Poďme si prečítať čo sa im stalo. 

 • Katechéta môže príbeh prečítať, alebo prerozprávať.

Stretli sa dvaja chlapci a každý z nich bol smutný, zamyslený. „Čo sa stalo?“ Pýta sa prvý. „Nad čím premýšľaš?“ „Ale, naši sa doma zasa hádajú, nedá sa to tam vydržať. Je mi z toho smutno, neviem, čo mám robiť. A ty? Tiež nevyzeráš, že by si sa tešil.“ „No vieš, môj brat, zajtra má operáciu, je vážne chorý a ja, neviem, aj keď mi občas lezie na nervy, mám ho rád. Bojím sa ako to dopadne. Chcel by som, aby bol zdravý.“ Zrazu prišiel k nim tretí chlapec, riadne nahnevaný. „A tebe sa čo stalo?“ „Čo? Dnes sa mi v triede posmievali, vraj sme chudáci, a vymysleli mi aj  prezývku. Tak ma to bolí. Aj som naštvaný. Neviem čo s tým.“

KAT_Sedembolestná, mladší žiaci-Prez od používateľa Božka Bzdilíková

 • SN_3

Čo by ste im poradili, ako im pomôcť?

 • Reakcie detí – ísť to povedať dospelým, učiteľke, nevšímať si ich, povedať rodičom, aby sa nehádali...

Myslíte, že to zaberie? Že sa to vyrieši? Možno áno, neviem, ale viem, že máme ešte jedno riešenie.

 • SN_4. Jn 19,23-27

Poďme si prečítať, čo nám hovorí Sväté písmo.

„Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ‚Žena, hľa, tvoj syn!‘ Potom povedal učeníkovi: ‚Hľa, tvoja matka!‘ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“

 • SN_5

O kom sme čítali? Kto tam vystupuje? Máme tu aj pomôcku, prvé písmeno.

 • Deti uhádnu – o Ježišovi, o matke.
 • SN_6

Čítali sme o Ježišovi, ktorý zomiera na kríži a v tej chvíli urobil niečo zvláštne, povedal Jánovi, to bol ten učeník, „hľa, tvoja matka“. A Panne Márii „hľa, tvoj syn“. Týmito slovami nás Ježiš odovzdal pod ochranu svojej mamy, Panny Márie. Preto je to aj o nás. 

 • SN_7

A to je radostná správa, v nebi máme mamu, ktorá sa o nás stará, ktorá nás ochraňuje. Ku ktorej môžeme prísť, keď je nám ťažko. 

 • Tu môžeme prerozprávať príbeh zo Šaštíne o grófke Angele Bakičovej a jej mužovi, ale nemusíme, záleží od času. 

V Šaštíne žila grófka Angela Bakičová, ktorá mala muža Imricha Cobora. A on sa k nej správal nepekne, najmä keď sa opil, tak ju ponižoval, urážal. Často sa hádali. Raz, keď sa vracali z bálu, stalo sa, že sa opäť pohádali a on ju vyhodil z koča von. Sám odišiel domov a ona tam zostala v tme, chlade, na pustom mieste. Ale obrátila sa opäť v modlitbách na Pannu Máriu Sedembolestnú „Panna Mária Sedembolestná, ty si tiež veľa trpela, prosím, vypros mi od svojho syna Ježiša zázrak, nech sa môj muž obráti, nech sa zmení. A ja ti sľubujem, že dám na tomto mieste postaviť tvoju sochu.“ Muž prišiel domov, ale tentokrát mu svedomie nedalo spať. Vrátil sa pre svoju manželku a tam na tom mieste ju poprosil o odpustenie. A veru sa aj zmenil. Preto aj Angela dodržala svoj sľub a dala tam postaviť sochu – to je tá na fotografii. Veľa ľudí k nej chodievalo prosiť Máriu Sedembolestnú o milosti. Neskôr tam postavili aj kaplnku, tiež je na fotografii, a potom chrám – baziliku do ktorej sochu preniesli. Nachádza sa vedľa kaplnky. Aj dnes tam chodievame, lebo panna Mária je našou patrónkou.

Je našou patrónkou, čo to znamená?  To znamená, že je ochrankyňou, zástankyňou...
Hovoríme jej Sedembolestná, nie preto, že by mala iba 7 bolestí, ale preto, že je plná bolesti. 

 • SN_8. Žiakom rozdáme pracovný list (ďalej aj PL), počas rozprávania ho vypracujú.

Teraz si ich poďme vymenovať. 

1. Simeonovo proroctvo  

Keď sa Ježiš narodil, po štyridsiatich dňoch ho Mária s Jozefom priniesli do chrámu, kde jej prorok Simeon povedal „Tvoju dušu prenikne meč bolesti.“ Tento text je aj pod obrázkom Sedembolestnej v pracovnom liste. To znamená, že ju bude bolieť srdiečko pre Ježiša, ktorému mnohí budú chcieť ublížiť. 

Aj nás niekedy bolí srdiečko, akoby bolo zranené, kedy?

 • Doplníme reakcie detí.

Keď prežívame niečo podobné ako chlapci v našom príbehu na začiatku? Možno keď je niekto nám blízky chorý, alebo nám niekto ublížil slovami, alebo nás nechali samých, nehrali sa s nami a podobne. 

Ale občas sa stane, že aj ja môžem druhého zraniť, kedy?

 • Doplníme reakcie detí.

Napríklad mamu – keď neposlúcham, keď ockovi odvrávam, kričím po starkej,  alebo sa posmievam kamarátovi a podobne. Porozmýšľam a napíšem do pracovného listu. Potom spojím text Simeonovo proroctvo s obrázkom a dám číslo 1. 

 • Ďalšie bolesti - najskôr sa opýtame detí, kto to vie, o čom to je, nech prerozprávajú, a my ich len dopĺňame. Ak nevedia v krátkosti to prerozprávame. Zároveň vypĺňame PL.

2. Útek do Egypta 

Keď sa Ježiš narodil, kráľ Herodes sa obával o svoj trón a poslal vojakov do Betlehema zabiť všetkých chlapcov do dvoch rokov. Mária s Jozefom sa báli o jeho život a  museli utiecť až do Egypta, aby ochránili Ježiša.

3. Hľadanie strateného Ježiša 

Keď mal Ježiš 12 rokov, išiel do Jeruzalemu do chrámu. Cestou späť si Mária s Jozefom všimli, že Ježiš s nimi nie je. Keby ste sa vy stratili a rodičia nevedia kde ste, čo by prežívali? (deti - báli by sa) áno, mali by o vás veľký strach. Tak aj Mária sa o neho bála,  tri dni ho s bolesťou v srdci  hľadali po celom Jeruzaleme. Ale našli ho. Kde?  (deti - v chráme)

 • SN_9 .  Pokračujeme podobne aj pri ďalších bolestiach.

4. Stretnutie Márie s Ježišom na krížovej ceste 

Ježiš nesie kríž, je ubolený a Mária ho vidí. Tak rada by si to s ním vymenila, ale nemôže. No je pri ňom aj v tejto chvíli a bolí ju srdce keď ho vidí.

5. Ježiš na kríži zomiera 

Mária stojí aj pod krížom, a vidí svojho syna zomierať.

6. Ježiša skladajú z kríža 

Mária prijíma Ježišovo mŕtve telo, to je ten obraz, ktorý máme aj pri Sedembolestnej, 

7. Ježiša pochovávajú 

Jeho telo uložili do hrobu.

Toto je tých 7 bolestí. Určite by sme ich našli aj viac, ale niekto vybral práve tieto udalosti z jej života. A my teraz vieme, že Mária, naša nebeská mama, vie čo je to trpieť, vie ako bolí duša – srdce. Preto sa k nej môžeme vždy v bolestiach, ťažkostiach obrátiť a prosiť ju.

 • SN_10

Tak už vieš ako chlapcom pomôcť? 

 • Reakcie detí

Áno, to je riešenie aj pre našich smutných chlapcov. Aj oni môžu ísť k nej. Poprosiť ju za rodičov, za bračeka, Ako?

 • Deti hovoria modlitby , ktoré by mohli chlapci povedať Márii.  Napríklad:

Panna Mária, aj ty si trpela, vypros mi silu znášať posmešky spolužiakov, odpustiť im a nauč ma mať ich rád. Mária prosím za mojich rodičov, aby sa nehádali. Prosím za bračeka, aby sa uzdravil.

 • SN_11
 • Nasleduje naša spoločná modlitba. Tu začneme spolu a v časti „Povedz mu aj o tomto…“ necháme deti, aby hovorili svoje prosby buď nahlas, alebo len potichu v srdci, ako kto chce.
■ B. Bzdilíková ■ 2023