Poď von / Katechetická konferencia

Katolícke pedagogické a katechetické centrum pozýva na medzinárodnú katechetickú konferenciu Poď von! Podujatie je určené pre katechétov a kresťanských učiteľov, kňazov, vychovávateľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach, ktorí hľadajú spôsoby odovzdávania viery v dnešnom svete. Je miestom pre diskusie, zdieľanie skúseností a vzdelávanie; príležitosťou na rast a obnovu pre všetkých, ktorí sú pripravení vykročiť z komfortu a otvoriť sa novým spôsobom života v kresťanskej komunite. 
Pozvanie prijali a ako rečníci a lektori sa predstavia Dr. Petroc  Willey (USA), Bobette Huzovic (USA), o. biskupi Marek Forgáč a František Trstenský, doc. Tibor Reimer, doc. Branislav Kľuska, Marián Kolník, o. Martin Mekel, Renáta Ocilková a mnohí ďalší. Záštitu nad podujatím prevzal o. arcibiskup Bernard Bober.
  • Dátum: 24-25.11.2023
  • Registračný poplatok: 30 €  (v cene vstupy na prednášky a workshopy + občerstvenie počas prestávok)
  • Miesto: Hotel SATEL Poprad
  • Informácie, registrácia a program: kpkc.sk

Komentáre