Advent 2023 / Adventný čas

Adventná aktivita pre deti 

 • Kľúčové slová: Advent, čakanie, príchod, svetlo, adventný veniec, bdenie, obrátenie.
 • Cieľová skupina: žiaci ZŠ
 • Čas: 45 minút
 • Cieľ: Žiak rozumie výrazu advent, chápe ho ako čas prípravy a rozhodne sa do tejto prípravy zapojiť.
 • Pomôcky: Sväté písmo, metodika (PDF), prezentácia (PPT, snímky prezentácie sú označené napr. SN_2) , pracovný list (celý PDF), pracovný list zvlášť pre mladších žiakov (verzia hodiny, verzia cesta, zadná strana, značky na lepenie), pracovný list pre starších žiakov.
Katechéza „Adventný čas“ je ponukou pre tých, ktorý chcú s deťmi na hodine či stretku prebrať význam slova advent, a adventné symboly. Pokiaľ chceme len vysvetliť pracovný list, prejdeme rovno k snímke 10 (mladší žiaci), či snímke 11 – Prvá adventná nedeľa.

Katechéza
 • Začneme rozprávaním o čakaní.
Deti už ste na niečo čakali? (Napríklad na autobus, v čakárni u lekára, v obchode v rade na pokladňu, na prázdniny, na nejakú oslavu…)
 • SN_2 Pri mladších žiakoch môžeme použiť príbeh:
Poviem vám príbeh o dvoch súrodencoch. Dvojičky Peťko a Julka, aj oni na niečo čakali. Vedeli, že sa blížia ich narodeniny a mamina určite pripraví oslavu. A veru, už sa jej nevedeli dočkať. Tešili sa, že dostanú darčeky a dúfali, že to bude to, o čom snívajú. Peťko rád čítal knihy, tak dúfal, že dostane knihu a Julka zasa stále niečo maľovala, vystrihovala, lepila, tak verila, že dostane nové pastelky a temperky. Tešili sa aj na ľudí s ktorými sa stretnú, prídu starkí aj krstná mama. Na stole bude ich obľúbený koláč, možno i torta. Už sa nevedeli dočkať. Pozerali do kalendára, ešte tri týždne. Ako to len vydržia. A vtedy Julka dostala nápad. Čo keby som pre Peťka pripravila darček aj ja. Nie kupovaný, ale taký vlastnoručne vyrobený. Mám na to tri týždne, to by som mohla stihnúť. Ale čím by som ho potešila? Už to mám. Vymyslím hru. Potom sa ju môžeme spolu hrať.“ A už aj začala premýšľať. Najskôr vymyslela herný plán, rôzne políčka, úlohy na nich a potom to všetko namaľovala na tvrdý papier. Ani si nevšimla a tri týždne prešli. Konala sa oslava. Prišli všetci. Deti dostali darčeky po ktorých túžili. Peťko bol veru prekvapený, keď mu Julka podávala svoj darček pre neho. Veľmi sa mu potešil. Najmä, keď zistil, že ho vyrábala sama. No ani on na ňu nezabudol, z ušetrených peniažkov jej kúpil jej obľúbenú čokoládu a fixky, vedel, že Julka rada maľuje a chcel ju tým potešiť. Aj sa mu to podarilo. A tak pri oslave sa okrem iného všetci spolu hrali aj novú hru.

Deti v príbehu čakali na oslavu svojich narodenín. Čas vyplnili prípravou darčeka. No určite, aj keď to v príbehu nezaznelo, aj pomocou mamine pri chystaní oslavy.

Aj my začíname prežívať obdobie, keď na niečo čakáme. Vie niekto ako sa to volá? (Možno niekto povie, ak nie povieme a napíšeme alebo ukážeme snímku v prezentácii.) ADVENT.
 • SN_3
Čo to slovo podľa vás znamená? Čo si pod tým predstavíte? (Možné detské odpovede – čakanie, štyri týždne pred Vianocami, blížia sa Vianoce, svetlo, sviečky, adventný veniec, trhy…)
 • SN_4 Z písmen sa pokúsia poskladať slovo, môžeme našepkať, že prvé písmeno je „P“ a posledné „D“.
 • SN_5
Slovo „Advent“ je z latinčiny a v preklade znamená „PRÍCHOD“. Je to obdobie očakávania príchodu Ježiša – Mesiáša. V minulosti, keď boli Izraeliti v zajatí, Boh im posielal prorokov a oni ich potešovali proroctvami o Mesiášovi, ktorý príde, ktorý ich zachráni, vyslobodí zo zajatia. Čakali na jeho príchod.

Boh je verný a svoje slovo dodržal. Mesiáš prišiel, je to Ježiš, ktorý sa narodil pred viac ako dvetisíc rokmi. V advente si pripomíname to prvé čakanie na jeho príchod, ktorý oslávime na Vianoce. Ale zároveň je advent aj prípravou na Ježišov druhý príchod, ten na konci sveta.

Niekto povedal štyri týždne pred Vianocami, ale sú to vždy štyri týždne? (Áno, nie.)
 • SN_6
Advent má štyri nedele, ale nemusí mať štyri týždne. Prvá adventná nedeľa je vždy tá najbližšia po 26. novembri. Keď je nedeľa už 27. novembra, advent je najdlhší a má celé štyri týždni. Keď je ale nedeľa až o týždeň neskôr, ako tento rok, je advent naopak najkratší. Má síce štyri nedele, ale len tri týždne a jeden deň. Pretože štvrtá adventná nedeľa pripadne na 24. december.

Každá adventná nedeľa nás k niečomu pozýva – prvá k bdeniu, druhá k obráteniu, tretia k radosti a štvrtá k nádeji, lebo hovorí o udalostiach pred narodením Ježiša.
 • Ak je po prvej adventnej nedeli dáme otázku:
Kto bol v nedeľu v kostole, čo ste si všimli, že je tam inak, alebo je tam niečo, čo tam predtým nebolo? (Adventný veniec, farba fialová, nie sú kvety, výzdoba.)
 • Ak je pred prvou adventnou nedeľou pýtame sa:
Viete aké symboly v advente používame? (Adventný veniec, sviece.)
 • SN_7
V kostole aj doma máme adventný veniec. Sú na ňom štyri sviece, pre každú adventnú nedeľu jedna. Každú nedeľu zapaľujeme jednu sviečku. Svieca je symbolom Ježiša, ktorý je svetlom. Stačí aj maličké svetielko do tmy a už tma stratila svoju moc. Vyskúšame si to.
 • Kto má možnosť, zatemní miestnosť, zhasne alebo zatiahne záves či žalúzie. Je tma, nič nevidieť. Rozsvieti jednu sviecu. V miestnosti je svetlo – šero, už vidíme, aj keď nie úplne zreteľne. Kto nemá možnosť, môže použiť obrázky v prezentácii. SN_8 – tma, SN_9 – svetlo sviece.
Ježiš je pre nás Svetlom.
 • Ak chceme a máme čas, môžeme sa svetlu venovať viac. Napríklad Izraeliti boli v zajatí, obrazne akoby v tme. Čakali Záchrancu, ktorý ich vyvedie z tmy. Mesiáša. My dnes môžeme tiež prežívať obrazne tmu v živote, či mať tmu v srdci. Kedy? Keď som sám, keď sa mi nedarí, keď som smutný, alebo keď konám zlo, hriech. Vtedy mám tmu v srdci. Ježiš je pre nás tým svetlom. On premohol zlo, hriech a ukazuje nám správnu cestu.
Sviece zapaľujeme postupne každú nedeľu, čím viac sviec žiari, tým je jeho príchod bližšie.
 • SN_10 Vysvetlenie pracovného listu – našej prípravy
Aj my sa budeme pripravovať na jeho príchod.
Doma sa ako pripravujete? Ako pripravujete váš dom na Vianoce? (Umývame okná, vyzdobíme, stromček, upratujeme, pečieme…)
To je príprava domu na Vianoce. Ale treba pripraviť aj naše srdcia na stretnutie s Ježišom. Ako? Pomôžu nám v tom evanjeliové príbehy adventných nedieľ. Na to budete mať tento pracovný list.
 • Rozdáme pracovné listy.
Vyzerá ako hodiny (alebo cesta). Začíname číslom 1, to je prvá adventná nedeľa. Sú tam tiež rôzne značky, tie naznačujú, čo by sme mali robiť. Vysvetlenie značiek je na druhej strane. Obráťte pracovný list.
  • Kostol – svätá omša. V nedeľu, ale môžem aj v týždni. V niektorých farnostiach sú v advente ranné sväté omše takzvané rorátne a slávia sa potme, len pri svetle sviec.
  • Zložené ruky – modlitba. Ráno i večer sa mám porozprávať s Ježišom, ráno môžem poprosiť o pomoc a ochranu, večer mu zase môžem za všetko poďakovať.
  • Biblia – čítanie zo Svätého písma. Prečítam si, najlepšie každý deň, úryvok z Biblie
  • Ruky s miskou a srdiečkom – podelenie sa. O niečo sa podelím, podarujem, myslím na druhých, môžem sa aj zapojiť do rôznych akcií v škole či vo farnosti, napríklad Mikulášsky balíček pre druhého, Krabica plná lásky…
  • Spojené ruky – pomoc. Niekomu pomôžem, doma mame pri upratovaní alebo pečení, v škole spolužiakom s učením…
  • Prečiarknutý mobil – čas bez médií. Nebudem hrať hry na PC, či tablete, mobile (+ starší žiaci - zrieknem sa sociálnych sieti), čas ktorý ušetrím môžem venovať Bohu alebo druhým ľuďom.
  • Spovednica – sviatosť zmierenia (žiaci od štvrtého ročníka). Pripravím sa na svätú spoveď a prijmem sviatosť zmierenia. Mladší žiaci: Učím sa povedať Bohu i ľuďom prepáč, odpusť.
Počas celého týždňa sa snažím toto konať. Keď sa mi to podarí, vymaľujem si danú značku. Je jasné, že modlitba je každý deň, ale to ostatné sa snažím konať aspoň raz, či dva krát v týždni. Keď sa mi to podarí viackrát, môžem si vziať a nalepiť na pracovný list ďalšiu danú značku.
 • Dohodneme sa s deťmi, kde budú ďalšie značky, napríklad pri nástenke, v kostole na stolíku, na stole u pani učiteľky, v kabinete u katechétu…
 • SN_11 Prejdeme k evanjeliu Prvej adventnej nedele. Prečítame si text zo Svätého písma a upozorníme na hlavnú vetu – myšlienku, ktorá je aj v pracovnom liste.
1. „Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu.“ Mk 13,33-37

Čo znamená bdieť? (Nespať, byť hore…) Bdejte, čiže majte sa na pozore, buďte v strehu, buďte pripravení!
Pán domu odcestoval a dom dal na starosť sluhom, každému určil konkrétnu prácu (Ty budeš polievať kvety, ty sa postaráš o zvieratá, ty poutieraš prach a povysávaš…). Sluhovia nevedia kedy sa vráti, Pán príde nečakane. Preto výzva „bdejte“, buďte pripravení. Aby vás nenašiel spať, zaháľať, neplniť si povinnosti.

Začína čas adventu, čas, keď si máme uvedomiť, ako plníme úlohy, ktoré nám Boh zveril. Máme byť pripravení na jeho príchod, či lepšie povedané na jeho návrat. Lebo príde nečakane. Advent je čas bdenia.
Čo mi Boh zveril? Som verným sluhom?
Na obrázku jeden sluha vyzerá Pána, očakáva jeho návrat. Druhý spí. Ktorým som sluhom? Je čas sa prebudiť, skontrolovať ako plním Božiu vôľu. Začať s nápravou.

Úloha na tento týždeň:
Premýšľam, čo by som mal zmeniť a snažím sa to uskutočniť.
Vo vzťahu k Bohu sa zameriam na modlitbu, účasť na svätej omši, čítanie Božieho slova…
Vo vzťahu k ľuďom si budem všímať potreby druhých (rodičia, súrodenci, spolužiaci…). Viem sa podeliť, pomôcť im?
 • Stretko alebo hodinu ukončíme modlitbou. Potom si deti môžu maľovať a pritom môže hrať nejaká adventná (nie vianočná) pieseň alebo si môžu zahrať nejakú hru.
 • Ďalšie týždne vždy na začiatku stretka alebo hodiny prečítame text z evanjelia a vysvetlíme úlohu.
2. „Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.“ Mk 1,1-8

Ján Krstiteľ, posol, ktorý mal pripraviť cestu Pánovi. A konal tak, žil na púšti, ohlasoval krst pokánia, krstil vodou. Hovoril, že po ňom príde ten, ktorý bude krstiť Duchom svätým.
Aký je to krst pokánia? Pokánie robím vtedy, keď sa snažím napraviť zlo, ktoré som urobil.
Za Jánom Krstiteľom prichádzali rôzni ľudia, priznávali svoje hriechy a dávali sa krstiť, obmyť vodou. Tá síce ich hriechy nezmyla, ale oni tak verejne ukázali, že sa chcú zmeniť a túžia napraviť svoje zlé skutky.

Ja som vo výhode, som pokrstený, som Božie dieťa. Ale je čas zastaviť sa, pozrieť na svoju dušu, vyznať svoj hriech a prijať Božie odpustenie. On mi chce odpustiť, len treba k nemu prísť. Je čas obrátenia.

Úloha na tento týždeň:
V tomto týždni si urobím spytovanie svedomia a prijmem sviatosť zmierenia. (Mladšie deti, ktoré ešte neslávili sviatosť zmierenia, sa učia hovoriť Bohu prepáč, odpusť že som napríklad neposlúchol, pohádal sa so sestrou, nepožičal niečo… Svoje „Prepáč!“ pridajú k večernej modlitbe.)

3. „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza...“ Jn 1,6-8.19-28

Na obrázku je opäť Ján Krstiteľ, je na púšti, ale ukazuje na toho, ktorý prichádza. V diaľke vidíme srdce – Lásku. Ten, ktorý prichádza nám prináša lásku, odpustenie, pokoj…. Preto je advent aj čas radosti.
Ale Ján Krstiteľ hovorí, že je už medzi nami, hoci ho nepoznáme. Ježiš je medzi nami v rôznych podobách, je prítomný v chlebe (Eucharistii), v bratoch a sestrách vo viere. No často ho nechceme vidieť, nechceme poznať.

Úloha na tento týždeň:
Poriadne otvorím oči svojho srdca a rozhliadnem sa. V kom môžem spoznať prichádzajúceho Ježiša? Ako mu prejaviť svoju lásku? A ako často prijímam Ježiša v Eucharistii?
Snažím sa v druhých vidieť Ježiša a prejavím mu svoju lásku konkrétnym skutkom pomoci, pozornosti...

4. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Lk 1,26-38

Boh si vybral Máriu za matku pre svojho Syna. Ale čakal na jej odpoveď, na jej súhlas. Aj keď nerozumela mnohému, s odvahou odpovedala: „Áno. Nech sa mi stane tak, ako hovoríš.“ Prijala Ježiša do svojho života.
Aká je moja odpoveď Bohu? Je to áno, nech sa stane, ako to chceš ty? Prijímam Ježiša vo svojom živote? Je súčasťou môjho života?

Úloha na tento týždeň:
Učím sa hovoriť Bohu každý deň svoje „malé áno“.

■ BB ■ 2023