BO_24 / Kvízy

Ako pomôcku k individuálnej príprave na Biblickú olympiádu pripravujeme pre vás biblické kvízy. Tú sú prvé z nich. Pre otvorenie v telefóne alebo tablete doporučujeme kliknúť na link pod kvízom.

Znamenia v Evanjeliu podľa Jána

Žalm 27

Daniel


Abrahám

Ján Krstiteľ v Evanjeliu podľa Jána

Kniha proroka Daniela

Jakub a Ezau