Pôst24 / Svätý týždeň

Jednoduchá pomôcka pre lepšiu orientáciu vo veľkonočných udalostiach. S deťmi prechádzame udalosťami Svätého týždňa (vstup Ježiša do mesta, posledná večera, zajatie, vypočúvanie, Ježiš pred Herodesom, Ježiš pred Pilátom, ukrižovanie). Vždy si prečítame si príslušné evanjeliové rozprávanie a do prázdnych krúžkov na mape deti píšu postupne čísla (starší súradnice) a názvy udalosti. Vo verzii pre starších sú aj symboly, ktoré si na nalepia na príslušné miesta. Verzia pre starších žiakov je podrobnejšia, obsahuje aj vyčistenie chrámu, umývanie nôh vo večeradle, bičovanie a podobne.

Mapa Jeruzalema 


Obrázky

  • http://sequevoycontigo.blogspot.com/p/patxi-v-fano.html
  • https://wuestenblumesamy.de/karten/
  • Grafická úprava: Libor Cvacho