Pôst24 / Obnova

Rodinné katechézy / Pôstne nedele 2024 (rok B)
Pôstne obdobie je tým najlepším časom na nápravu života. Je to ako keď niekde cestári opravujú vozovku, je to náročné, obmedzujúce, nejaký čas to trvá, ale výsledok stojí za to. Na to, že sa niekde koná rekonštrukcia, nás obyčajne upozorňujú rôzne dopravné značky, ktoré nám pripomínajú prácu na ceste.
S týmto motívom pracujeme aj pri pôstnych rodinných katechézach z cyklu Obnova (www.tvoj-strom.info). 
  1. pôstna nedeľa / Zastav sa a hľadaj
  2. pôstna nedeľa / Vystúp, počúvaj
  3. pôstna nedeľa / Vyčisti svoj chrám
  4. pôstna nedeľa / Posvieť si na cestu
  5. pôstna nedeľa / Chceli vidieť Ježiša
  6. Palmová nedeľa / Cesta pripravená
Katechézy vychádzajú z evanjelií pôstnych nedieľ a možno ich využiť aj ako námet na homíliu pri svätej omši za účasti detí. Okrem metodických pokynov je na každú nedeľu k dispozícii aj prezentácia a pracovný list pre deti. Každá pôstna nedeľa má svoju značku, ktorú použijeme aj pri katechéze. Deti si ju vystrihnú, vyfarbia, prilepia na slamku alebo špajdľu a vložia do plechovky alebo vázy k ostatným. Viac informácií nájdete v pracovnom liste k prvej katechéze.

   Obrázky: https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&temi=%23quaresima2015fano