Pôst24 / SmartPôst

Pôstna aktivita 2024 (rok B)
 • Kľúčové slová: pôst, almužna, modlitba, pokánie, reštart
 • Cieľová skupina: ZŠ 4. – 9. ročník
 • Čas: 45 - 60 minút
 • Cieľ: Dieťa rozumie výrazom pôst a pokánie. Osvojuje si návyk pravidelnej modlitby, prax pôstu a konania dobrých skutkov. Uvedomuje si hodnotu pôstu.
 • Pomôcky: metodika (PDF), prezentácia (PPTX), pracovný list SmartPôst (PDF)
 • V pracovnom liste nájdete verziu pre starších žiakov (str. 3, iba obrázky s krátkym textom a úlohami) a verziu pre mladších žiakov – pôstnu cestu (str. 1-2). Obrázky v nej si deti postupne každú nedeľu vymaľujú. Zo zadnej strany cesty majú vysvetlenie symbolov – ikoniek a úlohy k nim, ktoré majú v danom týždni plniť. Odporúčame túto verziu tlačiť, nie kopírovať, pretože pri kopírovaní sa nemusí vytlačiť slabšie pozadie pôstnej cesty. Verziu pôstnej cesty bez pozadia nájdete na str. 4. Ďalej pracovný list obsahuje samostatné strany s ikonkami a veľké obrázky na jednotlivé nedele farebné aj čiernobiele. Tie môžete použiť ak dáte pôstnu cestu v kostole, či v škole na nástenku, deti si ikonky vyplnia a prilepia alebo prišpendlia k danému týždňu. Ikonky s baterkou sú aj prázdne, aby do nich mohli písať, ale aj s textom zo Svätého písma, aby ich mohli podarovať niekomu.

Katechéza

 • Príbeh, SN_02.
Peter dostal k narodeninám mobil. Už dlho po ňom túžil, veď v triede má mobil už skoro každý. Konečne môže zavolať rodičom, keď niečo potrebuje. Alebo mu zavolajú oni, keď sa niekde zdrží. Bude to super.
Áno, mobil je na telefonovanie. Ale je v ňom aj všeličo iné. A Peťo to začal objavovať.
Cez vyučovanie boli na exkurzii. Peťo všetko fotil a fotky hneď posielal rodičom, babke, aj kamarátom. Každý vedel kde je, čo robí, čo mal na obed a čo všetko videl.
Vedeli ste, že v mobile sú aj skvelé hry? Ani Peter im neodolal. Hrali ich v autobuse so spolužiakmi celou cestou z exkurzie. A hral sa aj doma, pomaly celé popoludnie a podvečer. Ani úlohy nestihol. Nemal čas. Hm, vlastne mal, ale nevyužil ho.
Prišiel večer. „Máš úlohy?“ Pýta sa mama. „Nestihol som, ale už na tom pracujem“, odpovedal so zahanbením a už aj hľadal školskú tašku. No len čo vytiahol zošity, strhla sa taká búrka, že v celom meste vypli prúd. Všade bola tma ako v rohu. „Čo teraz? Veď nič nevidím? Aha, telefón, v ňom je tiež svetlo. Skvelé.“ Lenže baterka v mobile bola vybitá. Peťo používal mobil celý deň na kopu zbytočností. A teraz, keď nie je prúd, ani do nabíjačky ho nemôže dať. Ach jaj.
Našťastie mamina prišla s baterkou. Ale poviem vám, robiť si úlohy pri takomto svetle, to nebolo ktovie čo.

Veru tak, aj mobil treba používať správne, aby nám naozaj slúžil a pomáhal. Má veľa funkcií, no treba ich vedieť správne využívať. Myslím, že Peťo sa už poučil a zapamätá si to.

Ako používať mobil? No hlavne na to, na čo je určený. Keď bliká batéria, je najvyšší čas pripojiť ho na nabíjačku. Skôr, než sa úplne vybije. Niekedy sa mobil hrozne spomalí, to vtedy, keď je zahltený množstvom už nepoužívaných aplikácií a súborov. Vtedy ho treba vyčistiť, aktualizovať, reštartovať a neviem čo ešte.

Nuž a čo to má spoločné s nami? S našim životom?
 • SN_03.
Aj v našom živote máme obdobia, kedy sa potrebujeme opäť nabiť, alebo niečo vyčistiť, odstrániť, čo je zlé a škodí nám, aktualizovať a reštartovať.

Jedno z tých období, máme práve pred sebou. Čo myslíte, čo to je? Je to obdobie, ktoré môžeme prirovnať k reštartu nášho srdca a života.
 • TIP: Zrejme niektorí povedia pôst. Ak nie, môžeme to slovo napísať na tabuľu.
 • Diskusia SN_04. Porozprávajte sa o pôste. Určite o ňom už počuli, tak nejaké odpovede budú, asi povedia niečo v zmysle nejeme mäso, 40 dní, netancuje sa a nie sú svadby, v kostole ti dajú na čelo taký popol, zriekame sa niečoho, to je keď Ježiša ukrižovali. Odpovede zhrňte a vysvetlite alebo skorigujte, čo treba poopraviť (SN_05).
Čo je to pôst? Počuli ste už o tom? Čo je to za obdobie?

Pôstne obdobie

 • SN_05.
Pôstne obdobie je to čas pred Veľkou nocou, ktorý začína popolcovou stredou a končí piatkom Utrpenia Pána. Je to obdobie prípravy na naše najväčšie sviatky, na Veľkú noc a aj obdobím pokánia, nápravy. Štyridsať pôstnych dní.
Pokánie je náš spôsob, ako prejavujeme ľútosť nad hriechmi, obraciame sa k Bohu a naprávame svoj život.
Na Popolcovú stredu sa dávame na čele poznačiť (zašpiniť) popolom. Tak bez slov hovoríme svetu, že sme hriešni, no je nám to ľúto, chceme sa vrátiť k Bohu a zmeniť sa k lepšiemu. To je pokánie.

V tento deň (na Popolcovú stredu) sa tiež postíme od jedla. To znamená, že nejeme mäso ani iné dobroty. A jeme len veľmi málo, raz do sýta a dvakrát len trošku. Podobným spôsobom pôstne obdobie ukončíme v Piatok Utrpenia Pána, voláme ho aj Veľký piatok. Aj v ten deň sa postíme presne tak isto, ako na Popolcovú stredu.

Boh nám dáva 40 pôstnych dní na zmenu, premenu, taký reštart života. Aby sme sa opäť nabili, načerpali zo zdroja, ktorým je Ježiš. Aby sme odstránili všetko zbytočné, aktualizovali svoj život.
 • SN_06. V tejto časti sa viac zameriame na slová pokánie a pôst. Zo slov na snímku vyberajú tie, ktoré charakterizujú pôst a pokánie. Slová, ktoré vyberú píšeme na veľký papier (tabuľu)
 • Alternatíva pre starších žiakov: Tiež hľadajú slová, ktoré súvisia s pôstom a pokáním, ale vyberajú len tie, ktoré obsahujú niektoré z písmen slova pokánie (pozri SN_07).
Čo si myslíte, ktoré z týchto slov patria ku pôstu a pokániu?

Evanjelium

 • SN_08-09. Prečítame si text Mt 6,1-6.16-18 (evanjelium z Popolcovej stredy).
Čo nám o tom hovorí Pán Ježiš?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Pôst, modlitba, almužna

 • Po prečítaní sa zameriame na tri hlavné slová, o ktorých rozpráva Ježiš: pôst, almužna, modlitba. K nim priradíme tie, ktoré sme vybrali pri charakteristike pôstu a pokánia (SN_10).
Skúste z Ježišových slov vybrať tri hlavné, o ktorých rozpráva.
  • Almužna. Vysvetlite, ako chápete toto slovo. Pomôžte si textom. Almužna je jeden z dobrých skutkov. Spočíva v dávaní, podelení sa s druhými. Všímame si potreby druhých a pomáhame im v tom, čo potrebujú. Robíme to nezištne, nie preto, aby nás chválili alebo niečím odmenili.
  • Modlitba. Rozprávam sa s Bohom v osobnej modlitbe, cez Sväté písmo, ale aj spoločnými modlitbami v pôste. Alebo pri pobožnosti Krížovej cesty, počas nej viac premýšľame o tom, čo Ježiš pre nás urobil. Nechýba ľútosť nad svojimi hriechmi a prosba o ich odpustenie.
  • Pôst. Postiť sa znamená zrieknuť sa niečoho dobrého, čo máme radi (jedlo, zábava, pozeranie telky…) a priniesť to ako obetu.
Toto pôstne obdobie budeme prežívať s Ježišom. Vždy si prečítame nedeľné evanjelium a vyberieme si z neho jednu vetu, na ktorú sa zameriame. Podľa nej dostaneme na každý týždeň nejakú konkrétnu úlohu.
A keďže to má byť taký náš reštart, aktualizácia, budú nás sprevádzať ikonky ako tie v mobile, ktoré nám pomôžu úlohu lepšie pochopiť.

Prvá pôstna nedeľa

Choď do púšte / Nabíjanie / Duch hnal Ježiša na púšť.
 • Úlohy sú vysvetlené v pracovnom liste SmartPôst. V prvom týždni zapíšu do batérie, v čom spočíval ich pôst.
 • SN_11. Evanjelium: Mk 1,12-15.
Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

PÚŠŤ. Na začiatku pôstneho obdobia nás evanjelium vedie s Ježišom do púšte. Prečo púšť, čo môžeme získať na púšti? Púšť je miesto ticha a samoty. Čas na premýšľanie, modlitbu, ale aj čas hladu, obety, zriekania sa. Získavame tam silu na boj s pokušeniami.

NABÍJANIE. Ak má mobil fungovať, musíme ho pravidelne nabíjať, pripájať k zdroju energie. Náš život je viac ako mobil. Ak chceme správne žiť, potrebujeme byť pripojení k zdroju, ktorým je Ježiš. Vstupujeme do pôstu, aby sme dobili batérie nášho života, aby sme od Ježiša získali silu a milosť pre to, čo nás čaká ďalej.

Úloha na týždeň

  • Čas ticha – zrieknem sa počúvania hudby alebo pozerania filmov a rozprávok.
  • Čas pôstu – nezjem obľúbenú sladkosť alebo sa vzdám niečoho, čo mám rád.
  • Čas boja s pokušením – vzdám sa sociálnych sietí, hier na počítači alebo mobile, zrieknem sa zbytočných slov, odvrávania, posudzovania a podobne.
Do batérie napíš čoho sa chceš zriekať alebo ako sa ti to darilo.

Druhá pôstna nedeľa

Modli sa / Nahrávanie / Počúvajte ho.
 • Úlohy sú vysvetlené v pracovnom liste SmartPôst. V druhom týždni píšu do oblaku, za koho sa modlili.
 • SN_12. Evanjelium: Mk 9,2-10.
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“.

VRCH. Z púšte ideme na vrch. Miesto oddychu. Apoštolom je tam fajn, najradšej by tam zostali, a možno tým zabudli na všetkých okolo. No Boží hlas ich upozorňuje: počúvajte Ježiša.
Je dôležité nájsť si miesto stíšenia, oddychu a stretnutia s Ježišom, kde môžeme načúvať, čo nám hovorí, koho nám kladie na srdce, koho potreby máme „nahrať“ do neba, čiže za koho a čo sa mám modliť.

NAHRAŤ. Aj v mobile, veci, ktoré sú pre nás dôležité, nahrávame do cloudu, úložiska, aby sa nestratili. Ešte lepšie je nahrať to dôležité v živote rovno do neba, teda povedať o tom Ježišovi

Úloha na týždeň

V tomto týždni počúvaj Ježiša a v modlitbe mu hovor o ľuďoch a ich potrebách. Môžeš sa modliť napríklad za hladujúcich, hriešnikov, ľudí bez domova, za deti bez rodičov, za pokoj a mier vo svete, za pokoj a lásku v rodinách, za zdravie pre chorých, za radosť pre smutných, za múdrosť v rozhodovaní, za rodičov, starkých, kamarátov, kňazov… Napíš do oblaku za koho, za čo si sa modlil.

Tretia pôstna nedeľa

Odstráň zbytočnosti / Kôš / Odneste to odtiaľto!
 • Úlohy sú vysvetlené v pracovnom liste SmartPôst. V treťom týždni píšu do koša, ktorého hriechu alebo zlozvyku sa chcú zbaviť.
 • SN_13. Evanjelium: Jn 2,13-25.
Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

CHRÁM. Na všetko čo nepatrí do chrámu Ježiš povedal: odstráňte to, nemeňte chrám na tržnicu.

KÔŠ. Jedna z najdôležitejších ikoniek v mobile vyzerá ako smätný kôš. Pravidelne treba obsah mobilu vyčistiť od zbytočností.
Tvoje srdce je Božím chrámom. Nevyzerá to v ňom niekedy ako na tržnici? Nestáva sa miestom obchodovania, handrkovania a zbytočností. Čo z neho treba odstrániť?

Úloha na týždeň

Máš nejaké zlozvyky alebo hriechy, ktoré sa ti stále opakujú? Nadávanie, ohováranie, klamanie, neposlušnosť, bitky, posmievanie sa… Vyber jeden z nich a pokús sa ho tento týždeň odstrániť. Ako pomôcku si ho zapíš do koša.

A nezabudni na sviatosť zmierenia, to je výborný spôsob, ako vyčistiť svoj chrám.

Štvrtá pôstna nedeľa

Stretni sa s Ježišom / Svetlo / Svetlo prišlo na svet.
 • Úlohy sú vysvetlené v pracovnom liste SmartPôst. V štvrtom týždni píšu do baterky citáty z Písma. Potom ich rozdajú.
 • SN_14. Evanjelium: Jn 3,4-21.
Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

TMA A SVETLO. Nikodém prišiel za Ježišom za tmy. Ako dobre, že v mobile nájdeš aj baterku. Posvietiš si v tme. No najhoršia je tma v srdci, to je vtedy, keď človek stráca nádej. Tam obyčajná baterka nestačí.
Našťastie do tejto prichádza Ježiš so svojim svetlom. On je to Svetlo, ktoré prišlo na svet aby premohlo tmu. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ To je tá dôležitá správa, ktorú potrebujeme počuť. Boh nás miluje, dal svojho syna, aby som ja žil. Naveky.

Úloha na týždeň

V tomto týždni čítaj Sväté písmo. V ňom je pre nás ukryté svetlo do tmy. Nezabudni sa s druhými podeliť o to, čo si pri čítaní objavil.
Do baterky si napíš slovo, ktoré sa stalo pre teba svetlom, ktoré ťa oslovilo. Baterky s citátmi rozdaj druhým.

Piata pôstna nedeľa

Prines úrodu / Zdieľanie / Prinesie veľkú úrodu.
 • Úlohy sú vysvetlené v pracovnom liste SmartPôst. V piatom týždni píšu do zrnka dobré skutky, ktoré sa im podarilo urobiť pre iných.
 • SN_15. Evanjelium: Jn 12,20-33.
Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“
A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“
Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“
Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

ÚRODA. Ježiš hovorí o ceste zrnka, ak chce priniesť úrodu, nemôže myslieť na seba, musí v zemi stratiť svoj život. Vďaka tomu vyrastie, stane sa z neho klas a tým prinesie úrodu pre druhých.

ZDIEĽANIE. V mobile máš ikonku zdieľania, ktorú používaš, keď sa chceš podeliť o svoje zážitky. No lepšie je podeliť sa o seba a prinášať úrodu dobrých skutkov. Byť ako to zrnko a dávať (strácať) svoj život pre druhých. Prišiel čas zdieľania, dávania, darovania, konania skutkov pomoci.

Úloha na týždeň

Buď tu tento týždeň viac pre druhých ako pre seba. Zameraj sa na robenie dobrých skutkov pre iných. A tie, ktoré sa ti podarili, zapíš do zrnka. Môžeš niekomu podarovať svoj čas tým, že mu vysvetlíš úlohu, zahráš sa s maličkým súrodencom, hoci ťa to moc nebaví, pomôžeš rodičom s domácimi prácami, podelíš sa o niečo, požičiaš hračku, pero, podelíš sa o sladkosť. Verím, že niečo vymyslíš.

Palmová nedeľa

Buď s Ježišom / Hľa tvoj kráľ prichádza.
 • Úloha je vysvetlená v pracovnom liste SmartPôst.
 • SN_16. Evanjelium: Jn 12,12-16.
Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: „Neboj sa, dcéra sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“ Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili.

V tomto svätom týždni sa viac sústreď na to, čo všetko Boh pre teba urobil, čo ti dal, a čo obetoval. Buď s Ježišom, keď ho oslavujú zástupy a volajú „Hosanna“ (Palmová nedeľa), buď s ním pri jeho stole, keď sa bude dávať v chlebe a víne (Zelený štvrtok), zostaň s ním aj keď ho zajmú, vypočúvajú a súdia (Veľký piatok). Neopusti ho, keď bude kráčať aj na Golgotu. A teš sa s ním a ostatnými kresťanmi, z jeho zmŕtvychvstania (Veľkonočná nedeľa).

Úloha na týždeň

  • Zúčastni sa slávení Svätého týždňa.
  • Prečítaj si zo Svätého písma o udalostiach Veľkej noci.
  • Hľadaj ticho chvíle ticha, aby si mohol popremýšľať o tom, čo Ježiš pre teba urobil a poďakovať mu za svoje vykúpenie.

Obrázky