KNB-NAV / Tvorba edukačných publikácií

Hľadáme autorov učebníc, pracovných zošitov a ďalších edukačných materiálov pre predmet Katolícke náboženstvo / Náboženská výchova.

KPKC, n. o. vyhlásilo výzvu na autorov edukačných publikácií. Predmetom výzvy je príprava sady edukačných publikácií pre školské vyučovanie KNB/NAV pre 1. cyklus základnej školy (1.- 3. ročník). Sada pozostáva z edukačných publikácií pre učiteľa (metodická príručka, pomôcky, audiovizuálny obsah) a žiaka (učebnica, pracovný zošit, interaktívny materiál).

Prihlásiť sa môžu jednotliví autori alebo celé tímy. Tím tvorí vedúci a minimálne dvaja členovia. V prípade prihlásenia jednotlivca, musí kandidát spĺňať kritériá pre vedúceho tímu. 

Podmienky pre kandidátov, kritéria pre tvorbu edukačných publikácií, materiály k prihláške a ostatné informácie sú zverejnené na stránke KPKC. Konečný termín pre prihlasovanie kandidátov a tímov je 30. máj 2024. Výsledky budú vyhlásené v priebehu júna 2024.

Komentáre