Krížová cesta pre deti

Pobožnosť Krížovej cesty s aktivitami pre deti
 • Vek: 7-11 rokov (1-5. ročník ZŠ)
 • Čas: 45- 60 minút
 • Pomôcky: Metodika + príloha (PDF), obrázky zastavení krížovej cesty (PDF farebné, PDF čiernobiele), nápisy, krčah s vodou, drevený kríž, kamene s hriechmi, kamene s nápisom „nechce sa mi“, kamene s nápismi „poď“, „zvládneš to“, „nevzdávaj sa“, srdce, dlane, šatka, slzy (pozri popis pri zastavení), kliny, hracie kocky, obraz piety, obraz hrobu. Niektoré pomôcky nájdete v prílohe vo verzii farebnej i čiernobielej, ale odporúčame uprednostniť reálne predmety pred obrázkami.
 • Príprava: Pred pobožnosťou si deti obkreslia dlaň na papier, vystrihnú si ju a napíšu do nej svoje meno. Kým pracujú, pripravíme cestu z látky alebo papiera (A4 alebo fialový krepový papier rozložíme ako cestu…). Rozdáme deťom obrázky krížovej cesty, nápisy, kamene, kliny, kocky a všetky predmety, ktoré budeme pri pobožnosti používať ako symboly. Deti si posadajú okolo cesty, predmety majú pri sebe. Počas modlitby deti, ktoré majú obrázok príslušného zastavenia, nápis a symbol priložia ich na cestu. Symboly môžete nahradiť fotografiami alebo kresbami, no konkrétne predmety sú vhodnejšie.

1. ODSÚDENIE

 • Symbol: Krčah s vodou. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. „Ja na ňom vinu nenachádzam“, hovorí Pilát, no zároveň si umýva ruky „vezmite si ho a ukrižujte!“
 • Dieťa priloží krčah s vodou k obrázku zastavenia, animátor pokračuje v čítaní.
Koľkokrát si aj ja nad odsúdenými umývam ruky, nevidím, alebo nechcem vidieť ako druhých súdia. Posudzujú spolužiaka, posmievajú sa. A mne je to jedno. Alebo, ešte horšie, aj ja sa k nim pridám.
 • Chvíľka ticha. Po nej animátor prednesie modlitbu. Ak sú v skupinke staršie deti, alebo také čo dobre čítajú, môžu modlitbu predniesť oni.
Modlitba.      Ježišu, daj mi silu vedieť sa zastať tých, čo to potrebujú. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

2. KRÍŽ

 • Symbol: Drevený kríž. Na kríži sú napísané mená detí (alebo mená deti pripevňujú lepiacou gumou, či lepiacou páskou). Ak nemáte drevený kríž, vyrobte si ho napríklad z kartónu. Nápis, obrázok a kríž priložíme na začiatku úvahy, mená tam deti prikladajú (píšu) po úvahe.
 • Variant A - Mená detí. Svoje meno môžu napísať priamo na kríž. Ježiš pozná naše srdce a berie so sebou každé naše trápenie, i každý náš hriech
 • Variant B - Deti majú na papieriku (môže byť v tvare srdca), napísané svoje trápenia, tie pripevňujú na drevený kríž.
Úvaha. Ježiš berie kríž. Nesťažuje sa. Prijíma ho. Vie, že to je cesta nášho vykúpenia. S krížom berie i naše trápenia, ťažkosti a hriechy.
 • Teraz prilepia alebo napíšu na kríž svoje meno.
Modlitba. Ježišu, odovzdávam ti seba a svoje bolesti. Prosím, pomôž mi ich niesť. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

3. PÁD

 • Symbol: Kamene. Na kameňoch sú napísané hriechy (klamstvo, nadávky, posmievanie sa, ohováranie, neposlušnosť, odvrávanie, bitka…). Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Kríž je ťažký a Ježiš nevládze, veď bol celú noc vypočúvaný, bičovaný, korunovaný tŕním. Vysilený padá do prachu zeme. Čo tlačí Ježiša k zemi? Naše hriechy.
 • Deti priložia kamene s hriechmi k obrázku.
Naše odvrávania, klamstvá, neposlušnosť… To všetko niesol Ježiš, aby nás zachránil.

Modlitba. Ježišu, ty ma tak miluješ, že berieš všetky moje hriechy. Ďakujem ti, za tvoju lásku. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

4. MAMA

 • Symbol: Srdce, môže byť prebodnuté mečom. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Stretnutie s matkou. Toto stretnutie bolo bolestné. Mária vidí trpieť svojho syna Ježiša.
 • Priloženie srdca.
Mamu vždy bolí, keď vidí trpieť svoje dieťa. Či má vysokú horúčku, odreté koleno, alebo je smutné zo zlej známky. Zvlášť bolí, keď sa deti zle správajú k mame, keď odvrávajú, keď si dovolia na ňu kričať a podobne.

Modlitba. Ježišu nauč ma správať sa k mojej mame a ockovi vždy s úctou. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

5. POMOC

 • Symbol: Ruky; obkreslené a vystrihnuté dlane detí. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Ježiš nevládze. Jeden z vojakov chytí muža, ktorý išiel okolo. Prinúti ho, aby Ježišovi pomohol. Ten muž sa volal Šimon a pochádzal z Cyrény.
Aj okolo mňa je veľa ľudí, ktorí potrebujú moju pomoc. Rodičia, súrodenci, kamaráti, spolužiaci. Ale možno aj tí neznámi na ceste, v autobuse, alebo na ihrisku. Mám ruky pripravené im pomáhať?
 • Priloženie rúk.
Modlitba. Ježišu, daj mi srdce i ruky ochotné pomáhať. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

6. TVÁR

 • Symbol: Biela šatka alebo šatka s nakreslenou Ježišovou tvárou. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Šimona prinútili. Naopak Veronika ide sama od seba a utiera Ježišovi zakrvavenú tvár. Jej odmenou je odtlačok Ježišovej tváre na šatke.
 • Priložíme šatku.
Modlitba. Ježišu prosím, nech netúžim po inej odmene, len aby v mojom srdci zostal odtlačok tvojej tváre. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

7. PÁD

 • Symbol: Kamene s nápisom „nechce sa mi“. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Ježiš padá druhý krát. Kríž je ťažký. Ale Ježiš to nevzdáva, znova vstáva. Nezostane na ceste. Tento pád môže predstavovať to, čo sa mi tak nechce.
 • Priloženie kameňov „nechce sa mi“.
Nechce sa mi ráno vstávať do školy, nechce sa mi učiť, písať úlohy, nechce sa mi ísť do kostola, nechce sa mi modliť, nechce sa mi upratovať…

Modlitba. Ježišu, daj mi prosím silu vstať a premôcť moje „nechce sa mi“. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

8. PLAČ

 • Symbol: Slzy. Slzy sa môžu vytvoriť z malých sklenených kamienkov, alebo ich môžu nakresliť. V slzách môžu byť obrázky chudobných, hladujúcich, vojnou zničených… Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Keď vidia ženy Ježiša, rozplačú sa. Ale Ježiš im hovorí: „Neplačte na do mnou, ale nad sebou a svojimi deťmi.“ Naozaj, Ježiš nepotrebuje, aby som nad ním plakal a ľutoval ho. Mám plakať nad sebou, to znamená, mám ľutovať svoje hriechy. Ale mám plakať aj nad tým, koľko zla je vo svete, či okolo mňa.
 • Priložiť obrázky sĺz.
Hlad, vojny, násilie… Aj toto niesol Ježiš na Golgotu. Mám plakať nad mojou nevšímavosťou voči tomuto a odprosovať Ježiša.

Modlitba. Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

9. PÁD

 • Symbol: Kamene s nápismi „poď, zvládneš to, nevzdávaj sa“. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Ježiš opäť padá, už po tretí krát. Naozaj už nevládze. Ale bič vojaka ho núti vstať.
Aj ja mám chvíle, keď sa mi zdá, že už naozaj nevládzem, že je toho veľa, som unavený. Mám chuť plakať, alebo kričať, možno ujsť pred všetkým. Ale Ježiš znova vstáva, ide ďalej a povzbudzuje aj mňa, vydrž, nevzdaj to, poď, spolu to zvládneme.
 • Deti priložia kamene s nápismi.
Modlitba. Ježišu, ďakujem, že si mi dal príklad, ako zvládať ťažkosti a pády. Že si v tých chvíľach so mnou a povzbudzuješ ma nevzdať to. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

10. DÔSTOJNOSŤ

 • Symbol: Hracie kocky z hry Človeče nehnevaj sa. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha.
Prišli na miesto. Vojaci Ježišovi strhávajú šaty. Losujú o ne.
 • Priložiť kocky.
Ježišovi berú aj to posledné, jeho dôstojnosť. Nerobím aj ja podobne ako vojaci, keď sa druhým posmievam za to ako vyzerajú? Ten je ale tučný, táto zasa ako pravítko, je taký divný, aha ako smiešne chodí…

Modlitba. Ježišu, zmiluj sa na do mnou hriešnym. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

11. RANY

 • Symbol: Kliny, alebo veľké klince. Deti položia na cestu obrázok zastavenia a nápis.
Úvaha. Ježišovi pribíjajú vojaci ruky i nohy na kríž. Nestačia rany po tŕňoch, po bičovaní, po pádoch, treba ešte ďalšie, po klincoch. A Ježiš? Nehromží, nenadáva, neuteká, všetko prijíma.
 • Priložiť kliny.
Možno si i ja nosím na tele, či na duši nejaké rany spôsobené druhými. Bolia a ja na rozdiel od Ježiša, mám chuť to tým ľuďom vrátiť.

Modlitba. Ježišu, daj mi silu odpustiť tým, ktorí mi ublížili. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

12. ODPUSŤ

 • Symbol: Kríž s Ježišom. Deti položia na cestu obrázok zastavenia, nápis a symbol.
Úvaha. Ježiš visí na kríži. Pod krížom je dav ľudí, niektorí sa mu posmievajú „zostúp z kríža ak si Mesiáš“. Iní ticho stoja. Počúvam, čo Ježiš ticho šepká : „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia“. Naozaj to nevedia? Ani ja to neviem, keď ubližujem druhým, Bohu i sebe?
 • Chvíľka ticha.
Modlitba. Bože, odpusť mi, keď neviem, čo robím, ale i vtedy, keď to viem, a napriek tomu to robím. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

13. NÁRUČ

 • Symbol: Obraz piety. Deti položia na cestu obrázok zastavenia, nápis a symbol.
Úvaha. Jozef z Arimatie si vypýtal od Piláta Ježišovo mŕtve telo. Zložili ho z kríža a dali do náruče Márii.
Mária bola s Ježišom až do konca. Neodišla. Mamy sú už také. Zostávajú s nami vždy.

Modlitba. Ježišu, ďakujem ti, že si mi dal moju mamu tu na zemi, ďakujem ti za jej náruč a objatie. Ďakujem aj za matku Máriu v nebi. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.

14. TICHO

 • Symbol: Obraz hrobu. Deti položia na cestu obrázok zastavenia, nápis a symbol.
Úvaha. Potom zaniesli Ježišovo telo do hrobu a pochovali ho. Nastalo ticho.
Keď zomrie niekto blízky, koho máme radi, nechce sa nám spievať alebo tancovať, v srdci zavládne smútok a ticho.
 • Chvíľka ticha.
No smrť a hrob nad Ježišom nemali moc. Na tretí deň vstal z mŕtvych. Smútok sa mení na radosť.

Modlitba. Ježišu, ty si nám svojim utrpením, smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním daroval večný život. Ďakujeme ti. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nado mnou.
 • Modlitba na úmysel svätého Otca.

BB 2024