Biblická olympiáda 2023/2024 / Diecézne kolo

Dve kategórie, osemnásť súťažných tímov, päťdesiatštyri súťažiacich, osem porotcov, dvaja moderátori a jeden biskup. To je veľmi stručná bilancia tohtoročného Diecézneho kola Biblickej olympiády. Žiaľ tieto prosté štatistické údaje nehovoria skoro nič o skvelom výkone súťažiacich a o výbornej atmosfére, ktorá nás celý deň sprevádzala.

Začali sme slávením svätej omše Kostole obrátenia svätého apoštola Pavla. Otec biskup Tomáš nás povzbudil v odhodlaní nasledovať Krista na jeho ceste a živiť svoju vieru Božím slovom. Po svätej omši sme pokračovali samotnou súťažou v Diecéznom centre. V prvej kategórii (základné školy) súťažilo dvanásť, v druhej (stredné školy) šesť tímov.

Máme veľkú radosť, že v národnom kole budú našu diecézu zastupovať víťazné tímy zo Starej Bystrice a zo Žiliny.


I. kategória

  1. Viktória, Kamil a Kristína zo Základnej školy s materskou školou v Starej Bystrici
  2. Benjamín, Filip a Jozef zo Základnej školy s materskou školou P.V. Rovnianka v Dolnom Hričove
  3. Michal, Viktória a Jakub z Katolíckej základná školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine
II. kategória
  1. Magdaléna, Paulína a Dominika z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline
  2. Dominika, Nathanaël a Miriam z Gymnázia v Bytči
  3. Angela, Janka a Anežka zo Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti v Čadci.
Fotografie z podujatia si môžete pozrieť TU.