Biblická olympiáda 2023/2024 / Celoslovenské kolo

V dňoch 21.-22. mája sa v Spišskej Kapitule uskutočnil 22. ročník celoštátneho kola Biblickej olympiády. Súťažného kola sa zúčastnilo 60 žiakov a študentov zo všetkých diecéz, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách v dvoch kategóriách (základné školy a stredné školy). Zmerali si sily vo vedomostiach z biblických kníh Genezis, Daniel, Evanjelium podľa Jána a Žalm 27.

Našu diecézu v prvej kategórii reprezentovali Kamil Kováč, Kristína Horváthová a Viktória Beliančínová zo Základnej školy s materskou školou v Starej Bystrici. A za stredoškolákov zabojovali Magdaléna Trnková, Paulína Slovíková a Dominika Ždánska z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. A obidva tímy boli úspešné. Blahoželáme k fantastickému výkonu.

I. kategória
  1. Základná škola A. Kmeťa v Leviciach (Banskobystrická diecéza)
  2. Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza)
  3. ZŠ s MŠ Stará Bystrica (Žilinská diecéza)
II. kategória
  1. Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (Žilinská diecéza)
  2. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach (Košická arcidiecéza)
  3. Gymnázium Angely Merici v Trnave (Trnavská arcidiecéza)
Súťažiaci sa s nami podelili o svoje dojmy:

Na biblickú olympiádu chodím už od základnej školy. Veľmi ma baví štúdium vybraných biblických kníh, je to pre mňa príležitosťou čítať bibliu do hĺbky a objavovať posolstvo a odkaz Božieho slova aj do dnešnej doby. Často ma počas štúdia určených kníh aj vďaka komentárom a vysvetlivkám prekvapia nové veci, nad ktorými som nikdy tak nerozmýšľala, hoci som ich už čítala či počula. Veľkou motiváciou je pre mňa práve celoslovenské kolo. Vždy sa veľmi teším na tú atmosféru biblickej olympiády a na kvalitne strávený čas s ľuďmi, s ktorými ma spája nielen záujem o Božie slovo, ale aj celkovo máme spoločné hodnoty. Riešenie zaujímavých a často aj náročných úloh v jednotlivých kolách súťaže a práca v skupine je pre mňa na jednej strane výzvou, ale na druhej strane, získam cenné skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky, ktoré ma posúvajú ďalej.

Vytrvať vo viere, toto posolstvo biblickej olympiády ma sprevádzalo celý rok. Táto jedna veta pre mňa dnes, po biblickej olympiáde znamená niečo viac ako predtým. Vidím za ňou odhodlanie kráčať v pred, urobiť prvý a často ten najťažší krok do neznáma, tak ako keď Abram opustil svoje rodné mesto a vydal sa na cestu božích zasľúbený vo viere, že to čo mu Boh sľúbil aj splní, aj keď to na prvý pohľad vyzeralo nemožné. Ostal verný a uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravodlivosť (Gn15,7). Vždy ma ohromuje ako biblickí patriarchovia dokázali nasledovať Boha a dôverovať mu, a ako im Pán zachoval svoju priazeň. Ako hovorí Žalm 27 verili, že uvidia dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Hľadali Božiu tvár. Toto je aktuálnou výzvou aj pre mňa. 
A biblická olympiáda to nie sú len vedomosti a súťaž, je to čas kde spoznávame Sväté písmo, Boha, mnohých úžasných a inšpiratívnych ľudí a aj zároveň samých seba. Čítanie týchto stránok, či už si to uvedomujeme alebo nie, prináša obrovské ovocie, preto chcem povzbudiť seba aj vás k objavovaniu tajomstiev Svätého písma.

Bolo to príjemné a zaujímavé. Páčil sa nám rozhovor s pánom biskupom, aj že sme sa ho mohli spýtať na hocičo. Taktiež možnosť pozerať hokej je ďalšie plus. Vďaka za túto skúsenosť.

(Magdaléna, Paulína a Dominika, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina, foto DKÚ Spiš)

V Spišskej Kapitule sme si užili nádherný čas. Usporiadatelia nám pripravili bohatý program. Atmosféra bola skvelá, na každom rohu sme stretávali usmievavé tváre.  Veľmi sa nám páčila svätá omša s pánom biskupom Trstenským, prehliadka Chrámu sv. Martina a výlet na Spišský hrad. Večerné zoznamovanie prebehlo v skvelej nálade, veľmi si vážime odpovede pána biskupa na nie vždy príjemné otázky. Vyjadrenia k nám mladým boli aktuálne, úprimné, niekedy nečakané. Vzájomné predstavovanie prebehlo hravou formou. Súťažné otázky boli veľmi ťažké, ale spoločnými silami sme sa snažili ich vyriešiť. Sme radi, že cez Sväté písmo sme sa zblížili a našli nových priateľov.

(Kamil, Kristína a Viktória, Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica, foto DKÚ Spiš)