Katechéza / Cesta radosti s Máriou

Katechéza pre deti: Misijná púť detí, Rajecká Lesná, 11.05.2024

 • Cieľ: Spoznať sedem radostí Panny Márie a učiť sa od nej pravej radosti.
 • Pomôcky: Metodika, plagát, texty k plagátu, lepiaca guma (lepiaca páska), prezentácia (voliteľné), Sväté písmo. Ku scénkam: Poštár a list; traja mudrci, dary, Mária, Jozef, Ježiško; stratený ruksak a človek, ktorý ho hľadá; slepec s bielou paličkou a niekto, kto ho povedie.
 • Na stiahnutie: 
 • Poznámka: Plagát v PDF je možné vytlačiť vo veľkosti A2. Na druhej strane sú texty, ktoré sa budú lepiť na plagát, je potrebné ich vytlačiť v rovnakej veľkosti ako plagát.

Katechéza

 • SN_02. Diskutujte o radosti. Možné odpovede: darček, zážitok, dobrá známka, stretnutie s blízkymi, slávnosť…
Z čoho sa tešíte, čo vám prináša radosť? Alebo kedy sa radujete?
 • SN_03. Zhrňte odpovede detí do troch skupín:
Z čoho máme radosť?
  • Dary. Radujeme sa z darov, ktoré sme dostali, ale aj z tých, ktoré sme sami darovali. Najväčšiu radosť nám neprináša samotná vec, ale o to, že niekto na nás myslí, má ma rád, a prejavil to práve tým darom. Darom hovoríme druhému, že na neho myslíme, máme ho radi. Preto sa tešíme, máme radosť v srdci.
  • Zážitky. Radujeme sa aj z toho, čo práve prežívame. Máme radosť z hry (futbal, vybíjaná, Človeče, nehnevaj sa...), výletu, kúpaliska, z dobrej známky. Jednoducho z toho, že sa nám niečo podarilo.
  • Ľudia. A tešíme sa aj z ľudí. Každý má radosť z toho, že nie je sám, má rodinu, kamarátov. Aj teraz sme tu spolu, je nám fajn a máme v srdci radosť.
 • TIP: Tu môžete pripomenúť covidové karantény, keď sa deti nemohli stretnúť s kamarátmi a spolužiakmi…
Ale radosť z daru, zážitku alebo stretnutia, je prchavá. Trvá len chvíľu, niekedy pár hodín alebo dní. Už pozajtra budeme zase v škole, opäť nás čaká učenie, starosti, niektorým sa v pondelok ráno nebude chcieť vstávať.

Kde nájdeme pravú radosť? Myslím takú, ktorá časom nevyprchá.
 • SN_04.
Poďme sa pozrieť na Máriine radosti. Z čoho sa tešila Panna Mária?

1. Raduj sa, je s tebou Pán

 • SN_05. Prečítajte úryvok Lk 1,26-38.
26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“38 Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.
 • Diskutujte:
Čo povedal anjel Márii?
 • Deti vyhľadajú v texte anjelove slová (podčiarknuté) a prečítajú ich. Ak nemajú text k dispozícii, zopakujú ich tak, ako si ich zapamätali. Možné odpovede: Márii sa narodí dieťa, bude sa volať Ježiš, Mária bude matkou Božieho syna… Potom animátor zhrnie:
Anjel povedal zdrava´s, čiže raduj sa. Je s tebou Pán, si plná milostí, staneš sa matkou Ježiša, Božieho syna. To je super správa. Anjel jej tu povedal hneď dve veci, ktoré jej urobili radosť:
 1. Pán je s tebou.
 2. Budeš mamou Božieho Syna.
Nás síce anjel nenavštívil, ale aj my máme dôvod na radosť:
 1. Pretože vieme, kým sme. Sme deti svojich rodičov. Ale sme predsa aj Božie deti. Stali sme sa nimi pri krste.
 2. A ako s Máriou, aj s nami je Pán. A miluje nás. To je skvelý dôvod na radosť. Boh nás ľúbi aj vtedy, keď nám nič nevychádza, keď dostaneme zlú známku, dokonca aj keď sme neporiadni. On je vždy s nami. To je dobrý dôvod na radosť.

Mária ma učí…

 • SN_06.
 • Úloha: Deti poskladajú slová „Pán je s tebou“ a nalepia ich na plagát k obrázku.
Do tohto nášho plagátu potrebujeme nalepiť, čo nás Mária učí. No slová sa nám nejako pomiešali. Pomôžte nám ich správne usporiadať…
 • - Ak používate prezentáciu, úlohu robia všetky deti. Na snímku sú rozhádzané slová. Usporiadajú ich a jeden zástupca ich prilepí na plagát.
 • - Ak prezentáciu nepoužívate, animátori držia slová v rukách. Deti ich usporiadajú tak, aby slová dávali zmysluplnú vetu. Najaktívnejší prilepia slová na plagát.
 • SN_07. Poďakujte pomocníkom. Zvýraznené slová prečítajte z plagátu spoločne s deťmi.
Výborne, ďakujem pomocníkom. Prvá radosť Máriina i naša radosť je: Raduj sa, lebo Pán je s tebou.

2. Raduj sa, Ježiš prichádza

 • Scénka. Už počas predchádzajúcej aktivity prichádza poštár s listom a volá: „Haló, som rád, že som vás našiel, mám tu pre vás správu, list.“ Alternatíva: Animátorovi príde SMS. Animátor správu prečíta, usmeje sa a povie: „Jej, toto vám musím prečítať. ‚Je to chlapec J, má skoro 4 kilá a 52 cm. Mamina Mária, aj Jozef sú v poriadku. Dali mu meno Ježiš.‘“
Deti, počuli ste to? Narodil sa Ježiš. (úsmevy)

Keď sa narodí bábätko, všetci sa tešia a chcú to oznámiť celému svetu. Ocko hneď telefonuje babkám, budúcim krstným rodičom, hovorí o tom susedom, kolegom v práci… Proste každému chce povedať: „Mám syna (dcéru).“ A všetci majú radosť a blahoželajú rodičom. Zažili ste už niečo také? Narodil sa vám braček alebo sestrička? Kto vám to oznámil?
Aj Mária prežívala takúto radosť keď sa narodil ten, ktorého všetci čakali. A nebeský Otec dokonca poslal anjela, aby oznámil pastierom: „Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám narodil Spasiteľ…“ Prečítajme si o tom.
 • SN_08. Prečítajte Lk 2,8-13.
8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov.

Mária ma učí…

Od Márie sa učíme radosti z tej skvelej správy. Ježiš sa narodil. Každý z nás môže byť aj takým anjelom, ktorý tú radostnú správu oznámi iným. Skús si to. Povedz kamarátovi po tvojej pravej strane: „Ježiš sa narodil a je tu s nami.“
 • TIP: Chvíľu počkajte, kým sa dobrá správa rozšíri :-)
Nezabudni to hovoriť aj ďalej, všade tam, kde si myslíte, že by tú správu ľudia mali počuť.
 • Úloha: Prilepiť text „Ježiš prichádza“. Vyberte jedno z detí, text prilepí na plagát k obrázku.

3. Raduj sa, Ježiš je tu pre všetkých

 • Scénka. Prichádzajú traja mudrci. Pozerajú na oblohu, zjavne sa orientujú podľa hviezdy. Prichádzajú k dieťaťu, klaňajú sa a odovzdávajú dary. Scénku môžu odohrať v tichu a bez jediného slova. Ak je to potrebné (v závislosti od výkonu interpretov) po scénke (alebo ak ste scénku vynechali) prečítajte evanjeliový text Mt 2,1-2.9-11.
1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
9 A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
 • SN_10. Rozhovor.
Čo myslíte, čo prinieslo radosť Márii v tomto, čo ste videli?
 • Zrejme budú hovoriť, že sa mu prišli pokloniť mudrci, že Ježiš dostal dary…
Máte pravdu. A Mária sa z toho určite tešila. No určite mali radosť aj mudrci. Tešili sa, že našli Ježiša a mohli ho obdarovať. Lebo radosť prežívame aj vtedy, keď dary dávame.

Aj vy ste tu priniesli misijný dar. Čo ste doniesli?
 • Deti vymenujú svoje dary…
Týmito darmi pomôžete ľuďom, ktorých ani nepoznáte. A hoci neviete, kto na vašu pomoc čaká, určite máte radosť, však?
Ale Mária prežívala ešte jednu veľkú radosť: tešila aj z toho, že Boh predstavil Ježiša aj cudzincom, tým, ktorí bývali ďaleko a nepoznali pravého Boha, pohanom. Mudrci z východu zastupujú práve tých ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Boh myslí aj na nich. Aj ich ľúbi. A chce, aby sa o ňom dozvedeli všetci. Myslím, že Mária sa veľmi tešila, že Ježiš je tu pre všetkých, nie len pre tých, čo sú blízko.

Mária ma učí...

 • SN_11. Úloha. Na snímku je na výber viacero dôvodov na radosť, deti vyberú tú, ktorej nás učí Mária v tomto zastavení. Ak nepoužívate prezentáciu, vety držia animátori, každú na samostatnom papieri.
Mária nás učí radovať sa z toho, že Boh sa chce dať spoznať všetkým. Pretože Ježiš prišiel pre všetkých.
 • Vyberieme dieťa, ktoré prilepí na plagát text „Ježiš prišiel pre všetkých“.
 • SN_12.
Čo môžeme urobiť preto, aby Ježiša spoznali čím viacerí ľudia? Môžeme druhým ukazovať cestu k nemu. Ako Betlehemská hviezda.
Ako na to? Cez skutky. Pomôž druhému. Zastaň sa toho, ktorému iní robia zle. Odpusti druhému, ak ti ublížil. Postav sa za dobrú vec… Tým všetkým ukazuješ ostatným správnu cestu. Cestu k Ježišovi.
 • TIP: Animátori môžu deťom rozdať hviezdy, na ktorých bude z jednej strany napísané „Chcem ukazovať cestu k Ježišovi.“ Na druhú stranu si deti napíšu svoje meno.

4. Raduj sa z nájdenia Ježiša

 • Scénka. Na scéne sa objaví jeden z animátorov, ktorý zjavne niečo hľadá. Moderátor sa ho spýta, či niečo stratil. On stratenú vec (napríklad ruksak), opíše a poprosí deti, aby sa po ňom poobzerali okolo seba. Ruksak treba niekde pred akciou odložiť a potom aj opísať tak, aby ho niektoré z detí naozaj našlo. Kto ruksak nájde, prinesie ho majiteľovi. Ten prejaví patričnú vďačnosť (môže pridať aj odmenu pre nálezcu). Ale hlavne treba, aby bolo jasné, ako veľmi sa teší z nálezu toho, čo bolo stratené.
 • Nasleduje rozhovor.
Aj vy ste už niekedy niečo stratili. Alebo dokonca niekto stratil vás?
 • Môžete vybrať jedného, aby porozprával, čo stratil a či to napokon našiel. Sústreďte pozornosť detí na jeho pocity. Ako sa cítil, keď prežíval stratu. A ako sa cítil, keď stratenú vec našiel.
 • SN_13.
Predstavte si, aj Ježiš sa stratil. Lepšie povedané, Mária s Jozefom sa preľakli, pretože ho stratili vo veľkom meste Jeruzalem. V skutočnosti bol Ježiš v chráme a nič zlé sa mu nestalo. Lenže to jeho rodičia netušili. Hľadali ho. Vie niekto koľko dní? Presne, tri dni. Ale keď ho našli, to bolo radosti.
 • Ak je čas, môžete prečítať text Lk 2,41-46. Ale nie je to nevyhnutné, deti príbeh zväčša poznajú.
41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. 42 Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. 43 A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. 44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 45 No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 46 Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.

Môžeme aj my stratiť Ježiša? Ako? Kedy? (Keď na neho nemyslíme, zabudneme, keď urobíme niečo zlé…) Dôležité je hľadať ho. Kde ho určite nájdeme? Tak ako Mária s Jozefom, v chráme. V Eucharistii. Tam je vždy a čaká na nás. Ak budeme za ním pravidelne prichádzať, budeme mať nielen radosť v srdci, ale tú radosť budeme vedieť šíriť aj ďalej.

Mária ma učí…

 • SN_14.
Raduj sa keď nájdeš Ježiša.
 • Lepenie na plagát, text: „Keď nájdeš Ježiša.“

5. Raduj sa, Ježiš žije.

Poviem vám príbeh:
Peťko bol dnes veľmi smutný. Dozvedel sa totiž, že jeho dedko zomrel. Peťko ho mal veľmi rád. Pravidelne k nemu chodil na prázdniny a dedko si na neho vždy našiel čas. Chodili spolu na hríby, dedko ho naučil o hubách úplne všetko. Keď bolo vonku škaredo, zahral sa s ním aj človečko. Keď bolo pekne, skúsili aj futbal. Aj keď ten dedkovi nešiel tak dobre, ako človeče nehnevaj sa. Ale hlavne sa s ním Peťo mohol vždy o všetkom porozprávať. A zrazu tu dedko už nie je.

Aj Pán Ježiš zomrel. Bol ukrižovaný, zomrel a pochovali ho do hrobu. Našťastie nad ním smrť nemala moc. Ježiš nezostal v hrobe, vstal z mŕtvych. A to je ďalšia radosť Panny Márie. Prečítajme si ako sa to všetko stalo.
 • SN_15, Mt 28,1-2.5-7.
1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň.
5 Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 6 Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘“

Mária ma učí…

Ježiš nezostal v hrobe, vstal z mŕtvych presne tak, ako to predpovedal. Na tomto obrázku vzkriesený Ježiš otvára dvere. Kam tie dvere vedú? Do neba. Ježiš vstal z mŕtvych a tým nám ukázal, že je mocnejší ako smrť. Aj nás raz vzkriesi. Otvoril nám dvere do neba. Preto sa spolu s Máriou radujeme. Ježiš žije.
 • SN_16.
Myslím, že o tom poviem aj Peťkovi z nášho príbehu. Poviem mu: „Neboj sa, Ježiš žije. A aj tvojho dedka zobudí k večnému životu v nebi. Raz sa tam budete radovať spolu. Raduj sa, lebo Ježiš vstal z mŕtvych, alebo Ježiš je živý.
 • Nalepenie textu „On je živý.“

6. Radosť z Ducha Svätého

 • SN_17.
 • Scénka. Prichádza slepec. Kráča dopredu, má síce bielu paličku, ale ide sa mu ťažko, niečo obíde, ale o druhé zakopne. Vtedy ho animátor zoberie ho za ruku a odvedie na miesto. Nasleduje rozhovor:
Videli ste to? Tento človek je nevidiaci. Kráčalo sa mu ťažko. Pretože nevidí vôbec nič, nevidí žiadne prekážky, pohodený ruksak, obrubník, nevidí ani kde je voda, aby sa mohol napiť, jednoducho nič… Bolo pekné od toho človeka, ktorý vstal, pomohol mu a previedol ho.

Ale vráťme sa k Máriinej ceste radosti.
Na obrázku vidíme šťastného, vysmiateho chlapca. Čo mu urobilo takú radosť? Dobre si obrázok prezrite.
 • TIP: Kto ho objíma? Koho má v srdci?
Chlapec je šťastný, lebo Nebeský Otec ho objíma a on vďaka tomu vie, že je Božím dieťaťom. V srdci má Ježiša, ktorý je s ním. A zároveň Ježiš pevne drží opraty, ktoré ťahá holubica. Vie mi niekto povedať, čo znázorňuje, alebo koho predstavuje tá holubica? Znázorňuje Ducha Svätého. Ježiš povedal, že nás nenechá ako siroty, ale nám pošle Ducha Svätého. On nás povedie. Prečítame si o tom.

1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.

V tomto texte sa Duch Svätý neukazuje ako holubica. Na Turíce sa zjavil v podobe ohnivých plamienkov. No dôležité nie je to, ako sa ukázal, ale čo spôsobil. Duch Svätý všetkých naplnil odvahou a radosťou. Aj Máriu.

Mária nás učí...

 • SN_18. * Tu doplňte meno…
Mária nás učí radosti z toho, že nás napĺňa a vedie Duch Svätý. Ako * viedol nevidiaceho, on ho počúval a nechal sa ním viesť, tak sa aj my nechávame viesť Duchom Svätým a počúvame ho. Uč sa počúvať Ducha Svätého, v tichu a modlitbe načúvaj, čo ti hovorí.
 • Nalepíme text „Dal nám Ducha Svätého“.

7. Radosť z neba

 • SN_19.
Mária bola vždy verná Bohu. A viete ako ju Pán odmenil? Ježiš ju vzal k sebe do neba aby sa stala kráľovnou neba i zeme, kráľovnou anjelov, i nás všetkých. Miesto v nebi, to je Máriina siedma radosť.

Na obrázku ukrýva všetkých pod svoj plášť. Akoby ich chránila. Mária, naša mama a kráľovná, nás chráni. Hovoríme to aj v jednej modlitbe.

Pomodlite sa spolu modlitbu „Pod tvoju ochranu“.

Mária ma učí…

 • SN_20.
Raduj sa s Máriou, Kráľovnou neba a zeme, že Ježiš má v nebi miesto aj pre teba. Pre nás všetkých.
 • Nalepíme text na plagát „Z neba“.

Zhrnutie

 • SN_21.
Mária nás učí radosti, ktorá nekončí.
 • Animátor hovorí a ukazuje na obrázky z plagátu alebo prezentácie.
Radujem sa, lebo…
 1. Pán je aj so mnou, od krstu je v mojom srdci, som Božie dieťa.
 2. Ježiš prišiel a je medzi nami.
 3. Ježiš prišiel pre všetkých, dokonca aj tých, čo ho nepoznajú.
 4. Stretnúť sa s ním je jednoduché, môžem ho nájsť v chráme, tam ma čaká.
 5. Ježiš žije. Vstal z mŕtvych a nám otvoril dvere do neba.
 6. Ježiš posiela Ducha Svätého, aby nás viedol a naplnil nás radosťou.
 7. V nebi máme mamu Máriu kráľovnú, ktorá nás chráni. Ježiš pripravil v nebi miesto pre Máriu i pre každého z nás.
Toto všetko mi prináša radosť, ktorá nikdy neskončí. Chcem, aby tú radosť prežívali všetci, preto o nej hovorím vám. Ani vy si to nenechajte len pre seba. Hovorte všetkým o skutočných radostiach.