Biblia očami detí a mládeže / Celoslovenské kolo 2023/24

Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2023/24 prebehlo 15. mája 2024 v Katolíckom pedagogickom a katechetickom centre v Poprade. 
Obsahom tohto ročníka boli knihy Genezis, Daniel, Evanjelium podľa Jána a Žalm 27. Vybrané kapitoly z týchto kníh spájala téma Vytrvať vo viere. Žiaci súťažili v 8. kategóriách, rozčlenených podľa školských ročníkov. Odborná porota tento rok hodnotila po obsahovej a umeleckej stránke 196 zaslaných prác . 
Tešíme sa, že medzi ocenenými sú aj práce žiakov a študentov našej diecézy. Všetkým výhercom blahoželáme. 
 • II. kategória
  • Diana Magočová, ZŠ Kunerad, 1. miesto
  • Amélia Šulajová, ZŠ Lichardová, Žilina, 2. miesto
 • IV. kategória
  • Anton Kožík, ZŠ Limbová, Žilina, 3. miesto
 • V. kategória
  • Silvia Laufová, ZŠ Beluša, 3. miesto
 • VI. kategória
  • Alžbeta Galová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina, 3. miesto
 • VII. kategória
  • Linda Zázrivcová, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina, 1. miesto
  • Anna Svrčková, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina, 3. miesto
Viac o vyhodnotení výtvarnej súťaže nájdete na stránke: kpkc.sk.

Komentáre