Duchovná obnova / Animátori birmovancov


Aj v tomto školskom roku ponúkame farnostiam duchovnú obnovu pre animátorov birmovancov. Program pozostáva z dvoch katechéz, moderovanej modlitby za birmovancov a slávenia svätej omše s požehnaním animátorov.
  • Termíny
    • 24.09.2022 (sobota, animátori z farnosti Rajec)
    • 20.11.2021 (sobota, animátori z farnosti Bytča)
    • 23.10.2021 (sobota, animátori z farnosti Žilina - Hájik)
    • 09.10.2021 (sobota, animátori z farnosti Stará Bystrica)
Obnova je určená pre menšie skupiny (8-15 osôb), najlepšie z jednej farnosti. Je vhodná aj pre začínajúcich animátorov a nie je vekovo limitovaná.

Konkrétna podoba programu závisí od miesta a času konania. Preferujeme pastoračné priestory RKCF Žilina - Hájik, no po individuálnej dohode s farárom alebo zodpovednými za prípravu môžeme prísť aj do vašej farnosti, prípadne ponúknuť skupine záujemcov iný termín. Napíšte nám na dku@dcza.sk alebo zavolajte.

Rámcový harmonogram

09:15 - Prezentácia účastníkov
09:30 - Kto je tvoj birmovanec? (téma)
11:00 - Perla, poklad, kupec (modlitba za birmovancov)
12:00 - Prestávka na obed (podľa dohody, v závislosti od pandemickej situácie)
13:00 - Kto si, animátor? (téma)
14:30 - Effeta! Otvor sa poslaniu (svätá omša)
15:30 - Záver

Obnova a COVID-19

Pri obnove sa riadime aktuálnymi opatreniami.