Duchovná obnova pre animátorov birmovancov 2021


V školskom roku 2021/2022 ponúkame farnostiam duchovnú obnovu pre animátorov birmovancov. Program pozostáva z dvoch katechéz, moderovanej modlitby za birmovancov a slávenia svätej omše s požehnaním animátorov.
  • Termíny
    • 09.10. (sobota, Stará Bystrica, obsadené)
    • 23.10. (sobota, Žilina - Hájik)
Obnova je určená pre menšie skupiny (8-12 osôb), najlepšie z jednej farnosti. Je vhodná aj pre začínajúcich animátorov a nie je vekovo limitovaná.

Konkrétna podoba programu závisí od miesta a času konania. Preferujeme pastoračné priestory RKCF Žilina - Hájik, no po individuálnej dohode s farárom alebo zodpovednými za prípravu môžeme prísť aj do vašej farnosti, prípadne ponúknuť skupine záujemcov iný termín. Napíšte nám na dku@dcza.sk alebo zavolajte.

Rámcový harmonogram

09:15 - Prezentácia účastníkov
09:30 - Kto je tvoj birmovanec? (téma)
11:00 - Perla, poklad, kupec (modlitba za birmovancov)
12:00 - Prestávka na obed (podľa dohody, v závislosti od pandemickej situácie)
13:00 - Kto si, animátor? (téma)
14:30 - Effeta! Otvor sa poslaniu (svätá omša)
15:30 - Záver

Obnova a COVID-19

Pri obnove sa riadime usmerneniami Covid Automatu, účastníci preto musia počítať s obmedzeniami:
  • Zásada ROR.
  • Zelená a oranžová fáza - ZÁKLAD (všetci bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania). 
  • Červená - len OTP (len plne zaočkovaní, testovaní /od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín/, alebo tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní).
  • Bordová - len KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ (aspoň 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní).