Špeciál / Adventný špeciál 2021

Milí priatelia v katechetickej službe, blíži sa advent a tak sme prehľadali internet a zozbierali pre vás podnety pre katechézu a vyučovanie náboženstva. Adventný špeciál je rozdelený na štyri časti a nájdete v ňom inšpirácie pre katechézu dospelých, katechézu v rodine, vo farnosti, i na školské vyučovanie náboženstva.

Katechéza dospelých

 • Advent myšlienkami pápeža Františka. Z príhovorov počas Františkovej návštevy na Slovensku sme pre vás vybrali dvadsaťsedem z citátov a spojili sme ich s denným evanjeliom. Svätý Otec tak bude každodenným spoločníkom nášho adventného putovania.
 • Advent s pápežom Františkom. Úvahy nad evanjeliami adventných nedieľ v línií tém návštevy pápeža Františka na Slovensku. Príspevky nájdete v časopise Naša Žilinská diecéza č. 11/2021 a 12/2021.

Katechéza v rodine

 • Advent a Vianoce v rodine. Manželia Richard a Marta Vašečkovci tento rok vydávajú knižku Advent a Vianoce v rodine s podtitulom Ako sláviť v rodine Adventné a Vianočné obdobie. Knižka je určená zvlášť pre rodičov, no inšpiráciu pre obdobie od Prvej adventnej nedele po Obetovanie Pána v nej nájdu aj učitelia a katechéti. Publikácia je popretkávaná osobnými svedectvami, praktickými tipmi a námetmi na krátke katechézy v rodine.

 • Adventné včielky. Aktivita pre rodiny s deťmi, farské spoločenstvo alebo na hodiny náboženskej výchovy. Sprevádza deti, rodičov alebo obdobím prípravy na Pánov príchod a povzbudzuje ich tráviť čas v spoločnej v modlitbe, so spevom, i s trochou tvorivosti.

 • Volá ti Ježiš. Veselé obrázky s adventnou tematikou od obľúbeného autora Patxi Velasco Fana v slovenskej verzii. Každý adventný týždeň má svoju tému, vlastný plagát a tiež obrázok mobilu. Obrázky sú k dispozícii aj v čiernobielom prevedení, takže ich môžete s deťmi vyfarbiť.

Advent s farnosťou

 • Roráty 2021.
  • Svätý Jozef strážca pokladov. Počas tohtoročného adventu ukončíme Mimoriadny rok svätého Jozefa. Jeho slávenie si môžeme v našich farnostiach a rodinách predĺžiť až do Vianoc prostredníctvom adventnej prípravy Svätý Jozef strážca pokladov.
  • Cesta do Betlehema. Môžete si vyskúšať aj poľské materiály projektu Mały Gość, tohtoročná téma Cesta do Betlehema.
 • Paruzie aneb Ježíšův druhý příchod. Pri katechizácii máme niekedy tendenciu vyhýbať sa ťažším témam. Citeľné je to práve pri Advente. Obyčajne ho prezentujeme, najmä deťom, ako čas prípravy na narodenie Ježiša. No to sa vlastne týka až druhej časti adventného obdobia. V prvej, do 16. decembra, prevláda téme Parúzie, Ježišovho druhého príchodu. Túto medzeru zaujímavým spôsobom vypĺňa materiál, ktorý bol v roku 2012 zverejnený ako príloha časopisu Cesty katecheze.
 • Adventní brána víry. Adventný projekt inšpirovaný Rokom viery. Každú nedeľu sa deti formujú k jednej z kardinálnych čností. Program možno využiť aj ako inšpiráciu pre homíliu na „detskej“ omši.

Vyučovanie náboženstva

 • Pochopenie a štedrosť. Adventná alebo predvianočná duchovná obnova pre mládež. Cieľová skupina: deviataci a starší.