Duchovné cvičenia / Učitelia náboženstva (05-07.07.2022)

Predposledný októbrový víkend (21.-23.10.2022) sme venovali duchovným cvičeniam pre učiteľov náboženstva.  Nosnou myšlienkou boli slová, s ktorými sa obrátil Boh na Abrama: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy!" Pri jednotlivých témach sme pracovali s obrazmi nemeckého maliara a kňaza Siegera Ködera (1925-2015).